LNVF / Skundų knyga / Ne maisto produktai / Smuikas

Smuikas

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Gintarė ------

2008-02-27 trečiadienis 13:46:35

Pirkau smuiką, tačiau po savaitės pastebėjau, kad jis turi defektą, todėl nunešiau jį į parduotuvę ir pareikalavau pardavėjos grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekę, bet pardavėja atsisakė grąžinti sumokėtus pinigus, nes neva defekto nėra.

Gintarė ------

2008-02-27 trečiadienis 13:50:22

Remiantis Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių II dalies 4, 6, 7, 8, 9, 13, punktų nuostatomis, jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti :

1) pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
2) atitinkamai sumažinti prekės kainą;
3 per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
4) vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.

Pirkėjas pardavėjui turi pateikti raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir vieną iš minėtų reikalavimų pvz., per protingą terminą pašalinti prekės trūkumus. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą liudijantis dokumentas, priešingu atveju pardavėjas turi teisę nevykdyti pirkėjo reikalavimo. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per tris darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės , o gavęs išvadas apie tai pranešti pirkėjui. Kai pardavėjas nesikreipia į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją dėl produkto kokybės, tuomet dėl to paties dalyko gali kreiptis pirkėjas.