LNVF / Skundų knyga / Ne maisto produktai / UAB ABELITAS langų gamintojai Vilniuje

UAB ABELITAS langų gamintojai Vilniuje

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Pilietis

2009-04-17 penktadienis 12:34:19

Šiai įmonei daviau nemažą sumą rankpinigių už langus, tačiau praėjo jau keli mėnesiai ir neturiu nei langų, nei pinigų niekas negrąžina. Pasirodo tie langai dar net nepradėti gamint, ten dirba kažkokie vaikėzai, tuos rankpinigius sau pasiėmė.

Ausra Karvelyte

2009-04-17 penktadienis 12:37:18

Pagal civilinio kodekso 6.350 straipsnio 1 dalis numato, kad vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjas – asmuo, kuris verčiasi prekyba, pardavėjo atstovas įsipareigoja parduoti prekę – kilnojamąjį daiktą pirkėjui – fiziniams asmeniui pastarojo asmeniniam, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą. Šio straipsnio 4 dalis numato jei pardavėjas pažeidžia pirkėjo teises, pirkėjas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į vartotojų teises ginančias institucijas ar teismą.
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 20 str. numato, kad:
1. Vartotojas, manydamas, kad pardavėjas, paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia turi kreiptis į pardavėją, paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, vartotojas privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir išdėstyti savo reikalavimus;
2. Pardavėjas, paslaugų teikėjas, nesutikdami su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo, paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui. Vartotojų prašymus pardavėjai, paslaugų teikėjai nagrinėja nemokamai.
Jeigu yra netenkinamas vartotojo reikalavimas, Jūs turite kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kurios adresas:
Vilniaus g. 25,
LT-01402 Vilnius,
tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 14 66,
el. p. tarnyba@nvtat.lt