LNVF / Projektai / 2016 Vartotojų ir verslo švietimas – raktas į efektyvų elektros ir šilumos energijos vartojimą / Informacinės vaizdo atmintinės energijos vartotojams

Informacinės vaizdo atmintinės energijos vartotojams

Šiandien vartotojai ieško aiškios, konkrečios ir suprantamos informacijos. Šiose vaizdo atmintinėse aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija elektros ir šilumos vartotojams, daugiabučių namų gyventojams.

 
Projekto veiklos yra remiamos iš LR valstybės biudžeto lėšų

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

 
Logotipas_LNVF

Vartotojų ir verslo švietimas – raktas į efektyvų elektros ir šilumos energijos vartojimą

Projektu siekiama supažindinti vartotojus su aktualiomis elektros ir šilumos energijos efektyvumo skatinimo priemonėmis, kurių pagalba būtų skatinamas tvarus, atsakingas ir aplinkai draugiškas šilumos ir elektros energijos išteklių vartojimas.

 
     
search
Vartotojams trūksta teorinių ir praktinių žinių apie šilumos ūkį, vartotojų teises energijos paslaugų srityje, informacijos apie sąskaitas už energijos paslaugas, apmokėjimo ir apskaičiavimo tvarką, trūksta įgūdžių pasirinkti efektyvias energijos priemones.  
flag
Projekto pagrindiniai tikslai -  didinti vartotojų ir verslo informuotumą ir sąmoningumą šilumos ir elektros energijos vartojimo srityje, užtikrinti sąskaitų už energijos paslaugas skaidrumą, stiprinti valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslo subjektų bendradarbiavimą.  
     
     
 

Projekto veiklos:

 
     
Šviečiamieji video filmai vartotojams

Projekto metu planuojama parengti 3 šviečiamuosius video filmus šilumos ir elektros energijos vartotojams. Kiekvienas video filmas pateiks skirtingo turinio informaciją. Šiandien vartotojai ieško aiškios, konkrečios ir suprantamos informacijos, todėl video filmų formatas pasirenkamas siekiant pasiekti kuo didesnę tų vartotojų dalį, kurie susipažintų su informacija ne tik tais atvejais, kai iškyla ginčas su tiekėju, bet savo teises žinotų visais atvejais.

 
     

Filmukas elektros energijos vartojimo temomis

Įvadinė informacija ir patarimai elektros energijos vartotojams, informacija apie teisinį reglamentavimą, ženklinimą, energijos tausojimą, vartotojų pasirinkimus ir kt.

 
     
     

Filmukas šilumos vartotojams

Pateikiama informacija apie šilumos vartotojų teises, šilumos energijos vartojimo ypatumai, reglamentavimas, vartotojų ir tiekėjų ginčų nagrinėjimo tvarka, metodikos ir kt. Filme bus taip pat pateikiama informacija, mokanti vartotojus analizuoti sąskaitas už šilumą, informacija apie taikomas metodikas ir kt.

 
     

Filmukas daugiabučių namų gyventojams

Šiame filme bus pateikiama informacija įvairiais daugiabučių namų administravimo, šilumos ir elektros energijos tiekėjų pasirinkimo klausimais, patarimai kaip taupyti energiją daugiabučiuose namuose, renovacijos klausimai ir kita aktuali informacija.

 
     
     
Nuotraukų ir video konkursas vartotojams "Geriausias energijos tausotojas"

Siekiant sudominti visuomenę projekto metu bus organizuojamas nuotraukų/video konkursas vartotojams, kuriems aktualūs energijos efektyvumo klausimai. Konkurso metu vartotojai bus kviečiami viešinti vaizdinę medžiagą, kurioje atsispindės įvairūs energijos ir šilumos taupymo sprendimai, o gerąja praktika galės pasinaudoti ir kiti vartotojai. Nuotraukų konkursas bus organizuojamas siekiant paminėti Europos Tvarios energetikos savaitės kampaniją Lietuvoje (2016-06-15 - 2016-08-15). Atsitiktine tvarka atrinkti 9 nugalėtojai bus apdovanoti vertingais prizais. Daugiau informacijos apie konkursą rasite čia.

 
     
speaker
Informacijos sklaida, bendradarbiavimo skatinimas ir verslo subjektų konsultavimas

Bendradarbiaudami su valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais socialiniais partneriais sieksime kuo plačiau viešinti šviečiamuosius video. Socialinių partnerių pagalba rinksime ir sisteminsime informaciją, kuria dalinsimės su suinteresuotais vartotojais ir verslo subjektais.

Elektros energijos ir šilumos tiekėjai, komunalinių paslaugų tiekėjai, daugiabučių namų administratoriai ir bendrijos bus kviečiamos paremti iniciatyvą ir informacija apie video filmukus pasidalinti su savo vartotojais.

 
     
 

Informacija su vartotojais dalijasi šios verslo įmonės:

 
     
 
UAB „Castrade service”  AB “Šiaulių energija” UAB "Visagino būstas"
AB „Akmenės cementas“ UAB „Enerty”  AB "Klaipėdos energija"
UAB "Mažeikių šilumos tinklai" UAB "Varėnos šiluma" UAB "Jurbarko komunalininkas"
VĮ "Visagino energija" UAB "Akmenės energija" UAB "Verkių būstas"
UAB "Joniškio butų ūkis" AB "Jonavos šilumos tinklai" UAB "Didžiasalio komunalinės paslaugos"
UAB "Imlitex" AB "Kauno Energija" UAB "Palangos šilumos tinklai"
UAB "Širvintų komunalinis ūkis" UAB "Servico" UAB "Zarasų būstas"
UAB "Elektros smūgis" AB "Panevėžio energija" UAB "Jonavos paslaugos"
UAB "Kretingos šilumos tinklai" UAB "Prienų butų ūkis" UAB "Fortum Heat Lietuva"
UAB "Enefit" UAB "Panevėžio energija" UAB "Justiniškių būstas"
AB "Inter Rao Lietuva" UAB "Birštono šiluma"  
     
     
 
Projekto rėmėjai:
Projekto draugai:
Projekto partneriai:
   
ESO_tiek kiek reikia

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31