LNVF / VAV sertifikavimas

Kviečiame įmones dalyvauti sertifikavimo - "Vartotojams atsakingas verslas" (VAV) programoje.

1. Programos pristatymas

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, šviesdama ir ugdydama sąmoningus ir atsakingus vartotojus, bendradarbiaudama su valstybinėmis rinkos priežiūros institucijomis pradeda vykdyti „Vartotojams atsakingo verslo“ (toliau VAV) sertifikavimo programą.

Kviečiame įmones, vykdančias ar siekiančias vykdyti atsakingo verslo vartotojų atžvilgiu politiką, kreiptis į Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją dėl įmonės įvertinimo pagal VAV programos kriterijus ir gauti VAV sertifikatą.

VAV sertifikavimo programos tikslas - kelti Lietuvos vartotojų visuomenės informuotumą skirtingose verslo srityse, skatinant socialiai atsakingą vartojimą bei stiprinant vartotojo sąmoningumą. Programa vartotojus motyvuoja rinktis produktus ir paslaugas iš lojalių vartotojams įmonių, o vartotoją priimti etiškus, atsakingus sprendimus.

2. Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

1. Kas yra VAV sertifikavimas?

2. Kas vykdo sertifikavimą?

3. Kaip vartotojas atpažins sertifikuotas įmones?

4. VAV sertifikato nauda įmonei:

5. VAV programos nauda verslui

6. VAV nauda vartotojui

7. Koks sertifikavimo mokestis?

8. Koks yra sertifikato - „Vartotojams atsakingas verslas“ galiojimo laikas?

9. Kokioms įmonėms skirta VAV programa?

3. Sertifikavimo procedūra

Įmonė el.paštu - federacija@vartotojai.eu pateikia paraišką sertifikuoti įmonę kartu su sumokėtu Registracijos kvitu. Paraiškos formą galite užpildyti čia.

4. VAV Taisyklės

Prekybos ir paslaugų įmonių sertifikavimo programos „Vartotojams atsakingas verslas“ (toliau VAV) tikslas – įvertinti ar įmonė vartotojams/klientams teikia visapusišką ir sąžiningą informaciją numatytą teisės aktuose. Sertifikavimo programa VAV taikoma tradicinės prekybos, įvairių paslaugų teikimo vietoms, gamintojams, turintiems tiesioginę atsakomybę prieš vartotojus ir netaikoma elektroninėms parduotuvėms.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija siekdama paskatinti įmonės pilna apimtimi vykdyti įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas dėl vartotojų informavimo, stiprindama vartotojų interesų apsaugą, skatindama atsakingą verslą bei sąžiningo verslo konkurenciją, remdamasi Vartotojų teisių direktyva 2011/83/EC, 2013/11/ES direktyva dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo, Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Produktų saugos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Paslaugų įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklių, Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, Lietuvos Aukščiausio Teismo praktika, ISO 26000 "Socialinės atsakomybės gairių“ ir kitų teisės aktų bei standartų nuostatomis, vykdo sertifikavimo programą - „Vartotojams atsakingas verslas“.

5. Paraiška

Dalyvavimo įmonių sertifikavimo programoje -

„Vartotojams atsakingas verslas"

Paraiška

6. Informacija vartotojams

Ne maisto prekės

Maisto prekės

Asmens duomenų apsauga

Kur kreiptis?

Tai ką turi žinoti vartotojai

7. Teisinė informacija

7.1. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos

7.2. Produktų saugos įstatymo nuostatos

7.3. Teismų išvados