LNVF / VAV sertifikavimas / 1. Programos pristatymas

1. Programos pristatymas

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, šviesdama ir ugdydama sąmoningus ir atsakingus vartotojus, kartu su valstybinėmis institucijomis pradeda vykdyti „Vartotojams atsakingo verslo“ (toliau VAV) sertifikavimo programą.

Kviečiame įmones, vykdančias ar siekiančias vykdyti atsakingo verslo vartotojų atžvilgiu politiką, kreiptis į Lietuvos nacionalinę vartotojų federaciją dėl įmonės įvertinimo pagal VAV programos kriterijus ir gauti VAV sertifikatą.

VAV sertifikavimo programos tikslas - kelti Lietuvos vartotojų visuomenės informuotumą skirtingose verslo srityse, skatinant socialiai atsakingą vartojimą bei stiprinant vartotojo sąmoningumą. Programa vartotojus motyvuoja rinktis produktus ir paslaugas iš lojalių vartotojams įmonių, o vartotoją priimti etiškus, atsakingus sprendimus.

VAV sertifikatas skirtas prekybos, įvairių paslaugų, gamybos ir transporto įmonėms informuoti vartotoją apie įmonę, kuri vykdo atsakingą verslą vartotojų ir visuomenės atžvilgiu pagal nustatytus programos kriterijus:

  • vartotojų informavimas apie pagrindines vartotojų teises ir pareigas;
  • vartotojų skundai bei ginčai yra sprendžiami atsižvelgiant į teisėtus vartotojų reikalavimus;
  • laikosi produktų saugos reikalavimų;
  • vykdo patikimą asmens duomenų politiką;
  • teikia paramą vietos bendruomenėms siekiant užtikrinti tų bendruomenių apsaugą ir vystymąsi.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau LNVF), įkurta 2000 metais, yra nevyriausybinė ne pelno vartotojų teises ginanti organizacija. Ji atstovauja Lietuvą Europos vartotojų standartų organizacijoje ANEC, Pasaulio standartų organizacijoje ISO vartotojų komitete COPOLCO, o nuo 2008 m. atstovauja Lietuvą pasaulinėje organizacijoje – Topten International Group (TIG), kurios tikslas - skatinti energetiškai efektyvių, ekologiškų ir ekonomiškų produktų gamybą.

2015 metais bendradarbiaudama su Europos Komisija LNVF įgyvendina skundų registravimo, klasifikavimo sistemą svetainėje www.vartotojuskundai.lt. Joje vartotojų skundai, paklausimai, pasiūlymai yra surenkami, viešinami ir siunčiami atitinkamoms įmonėms, valstybinėms institucijoms bei Europos Komisijai.

2010 m. lapkričio 1 d. ISO išleido ISO 26000 Socialinės atsakomybės gairių standartą. ISO 26000 pateikia rekomendacijas organizacijoms, kaip vadovaujantis etika ir skaidrumo principu prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo. LNVF stebi, kaip verslo įmonės taiko atsakingo verslo vartotojų atžvilgiu principus, apibrėžtus šiame standarte.

Kai kurioms įmonėms nuo 2017 m. bus privaloma teikti savo nefinansinės atsakomybės ataskaitas pagal EK direktyvą 2014/95 Dėl nefinansinės atsakomybės atskleidimo. Pateikdamos tą informaciją įmonės, kurioms taikoma ši direktyva, gali remtis nacionalinėmis sistemomis bei Sąjungos sistemomis, pvz. Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) 26000 standartu, kurio dalis dėl įmonės santykių su vartotojais ir bendruomene yra įgyvendinami šioje „Vartotojams atsakingo verslo“ programoje.

Linkime geranoriško, glaudaus bendradarbiavimo Jūsų įmonės ir vartotojų/visuomenės naudai!

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė  Alvita Armanavičienė