LNVF / Naujienos

Pasiūlymų dėl Lietuvos NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas

Projektas „Pasiūlymų dėl Lietuvos NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“ yra skirtas padidinti NVO dalyvavimą viešajame valdyme. Projekto tikslas – parengti siūlymus centrinės valdžios sprendimų priėmėjams dėl teisės aktų, reglamentuojančių NVO ir viešąjį valdymą, tikslu pagerinti NVO galimybes dalyvauti viešojoje politikoje. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projektas „Lietuvos kaime gera gyventi – 2021“

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija 2021 metais įgyvendina tęstinį projektą – „Lietuvos kaime gera gyventi – 2021“, kuris yra finansuojamas  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos lėšomis, veiklos sritis – „Lietuvos kaimo tinklas“.

Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė skundą dėl World Visitor (Orange-Style)

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, atstovaudama daugiau nei 300 vartotojų nukentėjusių nuo UAB "Orange-Stile" bei valstybinių institucijų veiklos, kuria buvo pažeistos ES direktyvos ir neužtikrinta, kad vartotojų teisės nebūtų pažeistos, kreipėsi į keletą teismų su grupės vartotojų ieškiniu. Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti ieškinį dėl formalių priežasčių, todėl yra apskųstas

2021 03 03 "Atviras laiškas Lietuvos valdžiai dėl anstolių, skolų išieškotojų ir bankroto procedūrų stabdymo"

Lietuva, kaip ir visas pasaulis, išgyvena beprecedentį šoką dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos. Kasdien mūsų visuomenė patiria negrįžtamą ekonominę, socialinę žalą.

Atsižvelgdami į Lietuvos nacionalinio verslo konfederacijos atliktus tyrimus dėl bedarbystės ir karantino pasekmių šalyje, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba, Nukentėjusių nuo bankų, skolų išieškotojų ir antstolių veiksmų iniciatyvinė grupė, būdama Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos nare, kreipiamės į Jus ragindami užkirsti kelią beveik nekontroliuojamų skolų išieškotojų, kreditorių, bankrotų administratorių ir antstolių vykdomu Lietuvos žmonių finansiniu engimu.

Jau pasiekta kritinė riba, karantino metu augančios skolos, pandemijos poveikis, 20 proc. siekianti bedarbystė dar labiau mažina asmenų mokumą bei priveda iki bankroto ribos, todėl nesumokėtų administracinių baudų, įvairių skolų lavina, tame tarpe bankams, keliauja į antstolių kontoras ir skolų išieškojimo įmones. Šiuo sunkiu visiems laikotarpiu antstoliai su skolų išieškotojais Lietuvoje nekontroliuojami ir dar labiau finansiškai žlugdo žmonių ir verslo gyvybingumą.

Lietuvoje skolų išieškojimo problema yra viena iš opiausių žmogaus ekonominių-socialinių teisių

2020 05 22 Alvitai Armanavičienei įteiktas garbės ženklas "Už nuopelnus teisingumui"

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius už ilgametį darbą siekiant ginti vartotojų interesus, reikšmingą asmeninį indėlį tobulinant vartotojų apsaugos sistemą bei Teisingumo ministerijos ir vartotojų asociacijų bendradarbiavimo stiprinimą 2020 gegužės 22 d. apdovanojo Alvitą Armanavičienę, Nacionalinės vartotojų konfederacijos tarybos prezidentę, Vartotojų teisių apsaugos tarybos narę, II laipsnio garbės ženklu (Nr.2) „Už nuopelnus teisingumui“.

Birželio 27 dieną įvyko VVTAT organizuota konferencija "Vartotojams rūpi dvejopa produktų kokybė"

Birželio 27 dieną įvyko Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos organizuota konferencija "Vartotojams rūpi dvejopa produktų kokybė", kurios metu buvo apžvelgta situacija, dėl dvejopos kokybės produktų, atsirandančių Lietuvos rinkoje. Konferencijoje buvo pristatytas išsamus tyrimas, kuris atskleidė, kad dauguma Lietuvos vartotojų mano, jog į mūsų šalį tiekiami kitose ES šalyse pagaminti prastesnės kokybės produktai yra problema ir mūsų šalies vartotojų diskriminacija. Išsamiau: https://www.vvtat.lt/naujienos-ir-pranesimai-ziniasklaidai/377/tyrimas-atskleide-zinodami-kad-produktas-prastesnes-kokybes-nei-kitose-es-salyse-lietuviai-jo-nepirktu:1061

Kvietimas dalyvauti konferencijoje - „NVO įgalinimas dalyvauti viešojoje politikoje“, gegužės 24 d. LR Seime

Nacionalinė vartotojų konfederacija š.m. gegužės 24 d. LR Seimo Konstitucijos salėje organizuoja konferenciją 
NVO įgalinimas dalyvauti viešojoje politikoje“.

Šis renginys yra projekto "Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo Lietuvos Respublikos centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas", dalis. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo.

Kviečiame dalyvauti konferencijoje. 

Mobilioji programėlė „Energijos suvartojimo skaičiuoklė“: pagalba ir galimybės mokyti(-s) įdomiau!

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau – LNVF), vykdydama  Lietuvos  energijos paramos fondo finansuojamą pojektą „Ekologinio švietimo akademija“ Lietuvos mokytojams suorganizavo mokymus ir pasiūlė modernią mobiliąją programėlę „Energijos suvartojimo skaičiuoklė“, kuri yra ir pagalba, ir galimybė mokyti(-s) įdomiau!

Europos vartotojų diena 2019 m. „Europos vartotojų sąjunga“: nauja ES vartotojų organizacija, oficialiai pristatyta ES Parlamente

„Europos vartotojų sąjunga“ (toliau ECU) - nauja skėtinė ES vartotojų asociacija, buvo oficialiai pristatyta ES institucijoms (ES Komisijai, Europos Parlamento nariams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui) ir kitoms susijusioms suinteresuotosioms šalims.
Renginys vyko kovo 5 d. ES Parlamente konferencijoje „ES rinkimų link: Europos Sąjungos stiprinimas siekiant veiksmingesnės vartotojų apsaugos“, kurį iniciajavo Italijos EP narys Viotti, S&D.
 „Europos vartotojų sąjungos“ pagrindiniai organizatoriai yra Italijos asociacijos „Federconsumatori“ ir „Cittadinanzattiva“. ECU sudaro 22 vartotojų asociacijos iš 16 ES valstybių narių ir 1 papildomas ES narys, kaip buvo patvirtinta per ECU Generalinę asamblėją praėjusį 2018 m. spalio mėn. Paryžiuje, kuriame dalyvavo Europos Komisijos ir Vartotojų generalinis direktoratas.

Lietuvai atstovauja Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (LNVF).

Naujienlaiškis

Toliau buvo vykdomi mokomojo projekto „Šiuolaikiniai energetikos sprendimai – pažangiam vartotojui“ renginiai. Surengti seminarai – diskusijos Druskininkuose (vasario 18 d.), Ukmergėje (vasario 19 d.) ir Trakuose (vasario 26 d.). Paskutiniame seminare be jau tradiciniais tapusių klausimų apie daugiabučių namų valdymą ir energetiką buvo nagrinėjamos gyventojams ypač aktualios šilumos kainų problemos. Pažymėtina, kad Trakų rajone šilumos kainos nuolat rikiuojasi tarp didžiausių šalyje. kas lemia dideles gyventojų išlaidas šildymui.

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31