LNVF / Naujienos / Pasiūlymų dėl Lietuvos NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas

Pasiūlymų dėl Lietuvos NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas

Pasiūlymų dėl Lietuvos NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas

Projektas yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir
Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis.

Projekto kodas: 10.1.2-ESFA-K-917-03-0014

Projekto santrauka:

Projektas „Pasiūlymų dėl Lietuvos NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“ yra skirtas padidinti NVO dalyvavimą viešajame valdyme. Projekto tikslas – parengti siūlymus centrinės valdžios sprendimų priėmėjams dėl teisės aktų, reglamentuojančių NVO ir viešąjį valdymą, tikslu pagerinti NVO galimybes dalyvauti viešojoje politikoje. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas.

Projekto veiklos: parengti studiją „Baltosios knygos dėl paramos visuomeninei veiklai Lietuvos Respublikoje metmenys“; atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų paslaugų rinkų tyrimas paslaugų gavėjo ekonominės perspektyvos požiūriu; parengti teisės aktų paketus – dėl Programos uždavinio „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje“ taikant ES sutarties skaidrumo ir subsidiarumo principus; Viešųjų konsultacijų ir apvaliųjų stalų renginiai (10 renginių) siekiant gauti pasiūlymus iš suinteresuotų vietos savivaldos ir centrinės valdžios atstovų; Konferencijos Seime (2 konferencijos) – sprendimų priėmėjams ir NVO atstovams pristatyti projekto veiklų dėka sukurtus teisinių priemonių, skirtų gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje, projektus. Rezultatas – parengti du teisės aktų projektus ir pateikti juos kompetentingai valstybės institucijai dėl viešojo valdymo sprendimų.

Seime suorganizuotos konferencijos anonsas:
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36190&p_k=1&p_t=266504

Aktualūs dokumentai:

Konferencijos programa 2019-05-24
Konferencijos programa 2021-10-22
Pasiūlymai dėl NVO įsitraukimo į viešąją politiką
Baltosios knygos dėl paramos visuomeninei veiklai Lietuvos Respublikoje metmenys Ataskaita
Tyrimo „Lietuvos Respublikos viešųjų paslaugų rinkų tyrimas paslaugų gavėjo ekonominės perspektyvos požiūriu“ Ataskaita
Teisės aktų projektų paketo “Gerinti NVO galimybes dalyvauti viešojoje politikoje taikant ES Sutarties skaidrumo principą” Ataskaita
Teisės aktų projektų paketas „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje taikant ES Sutarties subsidiarumo principą“
Teisės aktų projektų paketas „Gerinti nevyriausybinių organizacijų galimybes dalyvauti viešojoje politikoje taikant ES Sutarties subsidiarumo principą“ Ataskaitos priedai
Which acting instruments are for consumers and/or end users in public policy making?

Pasisakymų vaizdo medžiaga:

„Pasiūlymai dėl NVO įsitraukimo į viešąją politiką“ – dr., CEM, Vygintas Sidzikauskas, kadenciją baigęs Vartotojų teisių apsaugos komisijos prie TM bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vicepirmininkas

„Pilietiškumo ugdymas. Gerosios patirties apžvalga“ – dr. Inga Kepalienė – Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus edukacinių programų koordinatorė

„Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – būtina demokratijos sąlyga“. Prof. Boguslavas Gruževskis –Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius.

 „NVO finansavimo galimybės“ – Justina Lukaševičiūtė – LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos NVO plėtros skyriaus vedėja.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31