LNVF / Naujienos

2008 01 28 Nacionalinė vartotojų konfederacija sieks kolektyvinio žalos atlyginimo vartotojams dėl elektros tarifų

Nacionalinė vartotojų konfederacija ir ALPIS, siekdami apginti teisėtus vartotojų interesus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais bei Europos Sąjungos vartotojų gynimo gera praktika siekiant kolektyvinio žalos atlyginimo, inicijuoja elektros energijos 2 ir 3 grupių vartotojams taikomų elektros energijos tarifų ir prisijungimo prie elektros tinklų mokesčių visapusišką tyrimą dėl galimos vartotojų, prisijungusių (planuojančių prisijungti) prie vidutinės įtampos elektros tinklų, diskriminacijos taikant žemos įtampos tarifus.

Siekiant nustatyti galimų elektros energetikų piktnaudžiavimų mastą (realizuotos padidintais tarifais, kainomis ir/ar mokesčiais energijos apimtis bei prognozuojamas grąžintinas konkretiems vartotojams lėšas), kviečiame suinteresuotus asmenis teikti informaciją ar kreiptis adresais:

2008 01 13 Komisija priėmė komunikatą dėl alkoholio daromos žalos mažinimo Europoje

Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame nustatė ES strategiją remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą. Komunikate
kalbama apie neigiamą žalingo ir pavojingo alkoholio vartojimo poveikį sveikatai Europoje, kuris, kaip teigiama, susijęs su 195 000 žmonių mirties
atvejų per metus. Komunikate nustatyti tokie prioritetai: apsaugoti jaunimą ir vaikus, mažinti sužeistų ir žuvusių su alkoholiu susijusiuose kelių eismo
įvykiuose asmenų skaičių, užkirsti kelią žalai, daromai suaugusiesiems, ir mažinti neigiamą poveikį ekonomikai, gerinti žalingo alkoholio vartojimo
poveikio sveikatai suvokimą, padėti rinkti patikimus statistinius duomenis.

2008 01 04 Kreipimasis į Ministro pirmininko sudarytos darbo grupės alkoholio problemoms spręsti narius

Gerbiami grupės nariai noriu jus informuoti, kad Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, vienijanti nevyriausybines organizacijas, dirbančias tabako ir alkoholio kontrolės srityje, traukiasi iš darbo grupės, ir oficialiai atsiriboja nuo visų darbo grupės siūlymų ir sprendimų. Nenorime, kad koalicijos vardas būtų kaip nors siejamas su grupės veikla. Nematome reikalo toliau dalyvauti Ūkio ministerijos ir alkoholio gamintojų surežisuotame spektaklyje, į kurį įtraukti akivaizdžiai alkoholio gamintojų siekius palaikantys mokslininkai bei nieko bendro alkoholio kontrole neturintys verslo atstovai. Alkoholio kontrolės koalicija bandė išsakyti savo pastabas dėl ydingo alkoholio vartojimo priežasčių nagrinėjimo, kuriuo diletantiškai užsiima visuomenės sveikatos išsilavinimo ir jokio ryšio su moksliniai tyrimai neturintys asmenys. Darbo grupė neįsiklauso nei į Pasaulio sveikatos rekomendacijas, nei į Seimo kontrolieriaus ar Nacionalinės sveikatos tarybos pastabas. Abejotina grupės kompetencija spręsti su alkoholio vartojimu susijusius klausimus, nes į ją nėra pakviesti jaunimo, tėvų organizacijų atstovai, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas, Nacionalinė sveikatos taryba, tiesiogiai šioje srityje dirbantys ir tyrimus atliekantys mokslininkai. Darbo grupė, kaip kompetentingas problemų sprendėjas jau įvardinama Seimo komitetų posėdžiuose, kas realiai iliustruoja, kad bent iš dalies pavyko alkoholio verslo planas toliau kištis į įstatymų leidybą ir ją trikdyti taip, kad ji ir toliau liktų palanki alkoholio verslui.

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31