LNVF / Naujienos / 2008 01 13 Komisija priėmė komunikatą dėl alkoholio daromos žalos mažinimo Europoje

2008 01 13 Komisija priėmė komunikatą dėl alkoholio daromos žalos mažinimo Europoje

Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame nustatė ES strategiją remti valstybes nares mažinant alkoholio daromą žalą. Komunikate
kalbama apie neigiamą žalingo ir pavojingo alkoholio vartojimo poveikį sveikatai Europoje, kuris, kaip teigiama, susijęs su 195 000 žmonių mirties
atvejų per metus. Komunikate nustatyti tokie prioritetai: apsaugoti jaunimą ir vaikus, mažinti sužeistų ir žuvusių su alkoholiu susijusiuose kelių eismo
įvykiuose asmenų skaičių, užkirsti kelią žalai, daromai suaugusiesiems, ir mažinti neigiamą poveikį ekonomikai, gerinti žalingo alkoholio vartojimo
poveikio sveikatai suvokimą, padėti rinkti patikimus statistinius duomenis.
Komisija nustatė sritis, kuriose valstybių narių vykdomus alkoholio daromos žalos mažinimo veiksmus ES gali remti, pvz., finansavimo projektai pagal
visuomenės sveikatos ir mokslinių tyrimų programas, keitimasis gerąja patirtimi siekiant pažaboti nepilnamečių girtavimą, bendradarbiavimo
informavimo kampanijų klausimais galimybių tyrimas ar kova su vairavimu išgėrus bei kitos Komisijos iniciatyvos. Komunikate taip pat planuojami
veiksmai, kurių imasi valstybės narės siekdamos skleisti gerąją patirtį, siūloma steigti suinteresuotųjų šalių Alkoholio ir sveikatos forumą bei
nustatomos sritys, visų pirma atsakingos reklamos ir rinkodaros sritis, kur pramonės atstovai gali teikti paramą. Pripažindama valstybių narių vaidmenį
šioje politikos srityje, Komisija neketina siūlyti teisės aktų Europos lygmeniu.
Europos sveikatos ir vartotojų apsaugos komisaras Markos Kyprianou pasakė:
„Besaikis girtavimas, nepilnamečių girtavimas ir vairavimas išgėrus yra rimtos visuomenės, ypač jaunimo, sveikatos problemos Europoje. Komisija nesiekia kovoti
su saikingu alkoholio vartojimu, tačiau siekia aktyviai remti valstybių narių taikomas priemones, kad būtų mažinama žala, kurią daro piktnaudžiavimas alkoholiu. Šiuo
komunikatu siekiama aktyviau skatinti diskusijas ir bendradarbiavimą Europos lygmeniu įsteigiant forumą, kuriame būtų keičiamasi gerąja patirtimi. Taip pat tikiuosi,
kad pramonės atstovai gali labiau pasistengti mažinti alkoholio daromą žalą, skatinti atsakingai vartoti alkoholį ir geriau informuoti vartotojus. Komisija įsipareigoja remti šį
procesą skatindama susijusių šalių bendradarbiavimą ir finansuodama šios srities projektus.“

Didelis poveikis sveikatai ir ekonomikai

Manoma, kad ES penkiasdešimt penki milijonai suaugusiųjų vartoja per daug alkoholio. Žalingas ir pavojingas alkoholio vartojimas yra tiesioginė 7,4 % visų
sveikatos sutrikimų ir ankstyvos mirties atvejų priežastis. Su žalingu alkoholio vartojimu susijusios pravaikštos, girtavimas darbo metu arba darbas sergant
pagiriomis daro neigiamą įtaką bendrai darbo kokybei, konkurencingumui ir našumui.
15–29 metų amžiaus grupės per 10 % moterų ir apie 25 % vyrų mirties atvejų priežastis yra žalingas alkoholio vartojimas. Jis taip pat lemia 16 % blogo elgesio su
vaikais ir jų nepriežiūros atvejų. Alkoholio vartojimas nėštumo laikotarpiu gali pakenkti smegenų vystymuisi, jis yra siejamas su protiniu atsilikimu.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31