LNVF / Naujienos / 2008 01 28 Nacionalinė vartotojų konfederacija sieks kolektyvinio žalos atlyginimo vartotojams dėl elektros tarifų

2008 01 28 Nacionalinė vartotojų konfederacija sieks kolektyvinio žalos atlyginimo vartotojams dėl elektros tarifų

SPAUDOS PRANEŠIMAS

Kviečiame teikti informaciją!

2008 m. sausio 10 d.

Nevyriausybinės Lietuvos vartotojų gynimo organizacijos - Nacionalinė vartotojų konfederacija ir Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS)- atliko preliminarius elektros energijos tarifų, taikomų Lietuvos vartotojams nuo 2008 m. sausio 1 d., tyrimus. Gauti duomenys rodo, kad skirtingi elektros energijos tiekėjai ir operatoriai galimai diskriminuoja kai kuriuos Lietuvos elektros vartotojus, taikydami nepagrįstai padidintus tarifus. Pavyzdžiui, antros ir trečios grupių vartotojai, prisijungę prie ne žemesnės kaip 6 kV įtampos tinklo, kai apskaita įrengta transformatoriaus pirminėje įtampoje, moka operatoriams nuo 20 iki 46 proc. ir daugiau mažesniais energijos ir iki 4 kartų mažesniais galios tarifais, nei vartotojai, kurių apskaita įrengta transformatoriaus 0,4 kV įtampoje, kai tuo tarpu tokių pat sąlygų pirmos grupės vartotojams energijos tarifų skirtumas nesiekia 2 proc., o galios dedamoji išvis netaikoma.

Nacionalinė vartotojų konfederacija, gindama tiek galutinių, tiek ir tarpinių vartotojų ekonominius interesus, 2007 m. kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir nurodė pastebėtus trūkumus AB „RST“ ir AB „VST“ pateiktuose kainų nuo 2008 m. prašymuose, siūlydama juos atitinkamai ištaisyti. Tuo pačiu klausimu 2007 m. buvo kreiptasi į Ministrą Pirmininką ir į Ūkio ministrą. Tačiau iki šiol jokių argumentuotų atsakymų, techniškai ir ekonomiškai pagrindžiančius taikomus elektros tarifus, nėra gavusi.

Nacionalinė vartotojų konfederacija ir ALPIS, siekdami apginti teisėtus vartotojų interesus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais bei Europos Sąjungos vartotojų gynimo gera praktika siekiant kolektyvinio žalos atlyginimo, inicijuoja elektros energijos 2 ir 3 grupių vartotojams taikomų elektros energijos tarifų ir prisijungimo prie elektros tinklų mokesčių visapusišką tyrimą dėl galimos vartotojų, prisijungusių (planuojančių prisijungti) prie vidutinės įtampos elektros tinklų, diskriminacijos taikant žemos įtampos tarifus.

Siekiant nustatyti galimų elektros energetikų piktnaudžiavimų mastą (realizuotos padidintais tarifais, kainomis ir/ar mokesčiais energijos apimtis bei prognozuojamas grąžintinas konkretiems vartotojams lėšas), kviečiame suinteresuotus asmenis teikti informaciją ar kreiptis adresais:

Susitikimams – Stiklių g. 8 (III aukštas), Vilnius

Paštu – Pašto dėžutė 480, 01026 Vilnius

Faksu – 8 5 2122905

Telefonu – 8 5 630 52695

E-paštu – vygisid880@yahoo.com

www.vartotojai.eu

Pažyma dėl Lietuvos tarpinių vartotojų elektros energijos tarifų :

http://www.vartotojai.info/atstovavimas_institucijose/valstybineje_kainu_ir_energetikos_komisijoje/pazyma_del_lietuvos_tarpiniu_vartotoju_elektros_energijos_tarifu

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31