LNVF / VAV sertifikavimas / 2. Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

2. Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

2.1. Kas yra VAV sertifikavimas?

Tai verslo sertifikavimo programa, kurios vertinimo kriterijai:

- vartotojų išsamus informavimas apie vartotojų teises;

- efektyvus vartotojų skundų sprendimas;

- tinkamas informavimas apie nesaugius produktus;

- gera įmonės reputacija;

- tinkamai saugomi asmens duomenys;

- teikiama parama vietos bendruomenėms.

2.2. Kas vykdo sertifikavimą?

Sertifikavimą vykdo Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (toliau LNVF) bendradarbiaudama su valstybinėmis rinkos priežiūros institucijomis.

2.3. Kaip vartotojas atpažins sertifikuotas įmones?

Įmonės, pasirašiusios sutartį su LNVF, naudoja „Vartotojams atsakingo verslo“ (VAV) ženklą. Sertifikuotos įmonės yra viešinamos informaciniuose portaluose. Plačiau – VAV taisyklėse.

2.4. VAV sertifikato nauda įmonei:

- Apie sertifikatą gavusią įmonę LNVF išplatina spaudos pranešimą bei patalpina LNVF svetainėje su aktyvia nuoroda į įmonės svetainę;

- Sertifikuota įmonė gauna Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos rėmėjos statusą;

- Kovo 15 d. - Pasaulinės vartotojų dienos proga informacija apie sertifikuotas įmonės bei jų vartotojų teisių gerinimo iniciatyvas paskelbiama žiniasklaidoje;

- Įmonė įgyja teisę bendradarbiauti svetainėje www.vartotojuskundai.lt sprendžiant vartotojų skundus ir talpinant joje vartotojams aktualią informaciją;

- VAV sertifikatą gavusi įmonė įgyja teisę naudoti VAV ženklą viešųjų ryšių ir rinkodaros priemonėse;

- Įmonės pageidavimu, LNVF gali bendradarbiauti dalyvaudama ir kitose VAV ženklo viešinimo veiklose;

- Pateikdamos nefinansinės atsakomybės ataskaitą, įmonės gali remtis Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) 26000 standartu. Šio standarto dalis, susijusi su vartotojais ir bendruomene, yra įtraukta į šią - „Vartotojams atsakingo verslo“ programą.

2.5. VAV programos nauda verslui

- Skatina socialiai atsakingą vartotojams verslą;

- Stiprina vartotojų/klientų pasitikėjimą;

- Padidina prekės ir įmonės rinkos vertę;

- Leidžia vystyti ilgalaikius santykius su vartotojais;

- Padeda pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus;

- Kuria teigiamą įmonės įvaizdį;

- Skatina verslą siekti aukštesnių vartotojų aptarnavimo standartų;

- Stiprina Lietuvos verslo konkurenciją.

2.6. VAV nauda vartotojui

- Padeda vartotojams objektyviau pasirinkti produktų ir paslaugų teikėjus;

- Stiprina vartotojų pasitikėjimą įmonėmis, turinčiomis VAV sertifikatą;

- Gerina vartotojų/klientų informavimą apie jų teises ir pareigas;

- Stiprina sąžiningą konkurenciją bei vartotojų teisių apsaugą.

2.7. Koks sertifikavimo mokestis?

Paslaugos kaina susideda iš Registravimo ir Sertifikavimo kainų.

- Registravimo kaina - 100 Eur. Pratęsiant sutartį registracijos mokesčio nėra.

- Sertifikavimo kaina nustatoma įvertinus paraišką. Ji mokama pasirašius sutartį.

Mokesčiai panaudojami VAV programos reklaminių, informacinių priemonių gamybai, VAV programos administravimui, konsultavimui, viešiesiems ryšiams ir informacijai spaudoje, radijuje ir TV, LNVF veiklos, informuojant ir šviečiant vartotojus, rėmimui.

2.8. Koks yra sertifikato - „Vartotojams atsakingas verslas“ galiojimo laikas?

Sertifikato „Vartotojams atsakingas verslas“ galiojimo laiką nuo 1 iki 5 metų, pasirenka pati įmonė. Ši sutartis gali būti pratęsiama.

2.9. Kokioms įmonėms skirta VAV programa?

VAV programa skirta verslo įmonėms, gaminančioms/teikiančioms gaminius bei paslaugas vartotojams.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės tel. 868625661 arba el. paštu federacija@vartotojai.eu.