LNVF / VAV sertifikavimas / 5. Anketa

5. Anketa

ANKETA

(Užpildo įmonė)

Data .............

Teikiame atsakymus dėl programos „Vartotojams atsakingas verslas“ (VAV) kriterijų:

Įmonės veiklos VAV programos kriterijai:

1. Užtikrinamas vartotojų informavimas apie jų teises;

2. Vykdoma sąžininga komercinė veikla;

3. Tinkamai informuojama apie nesaugius produktus;

4. Vartotojų skundai sprendžiami atsižvelgiant į teisėtus jų reikalavimus;

5. Užtikrinama iš vartotojų gautų asmens duomenų apsauga;

6. Teikiama parama vietos bendruomenėms.

Kriterijų įgyvendinimo priemonės

1. Užtikrinamas vartotojų informavimas apie jų teises:

Vartotojui suteikiama lengvai prieinama informacija raštu, o papildomai – ir vizualiomis priemonėmis (video ar TV monitoriuose), garso įrašais garso įrenginiuose ir informavimo priemonėse, o, paprašius, ir žodžiu.

Įmonės atsakymas: …………………………………………………………………………………

1.1. Informacija apie vartotojų teises bei aktualijas vartotojams pateikiamos ir kitomis priemonėmis (ne mažiau, kaip keturios pasirinktos priemonės), kurios aprašomos paraiškoje:

Informacija spausdintuose leidiniuose   Informacija QR koduose  
Informacija prie kasų   Informacija elektroninėse svetainėse  
Informacija ant kasos kvitų ir bilietų   Informavimo kampanijos medijoje  
Garsinė, vizualinė, video informacija   Informaciniai plakatai, lankstinukai  
Informaciniai stendai, reklama ant vežimėlių, stovų   Informacija ir garsiniai, vizualiniai tekstai monitoriuose  
Seminarai ir teminiai darbuotojų mokymai   Kitos priemonės  

Įmonės atsakymas: ……………………………….………………………………….………….…...

2. Vartotojų skundai sprendžiami atsižvelgiant į teisėtus jų reikalavimus:

2.1. Įmonė imasi prevencinių priemonių tam, kad būtų išvengta skundų;

2.2. Įmonė naudoja taikaus susitarimo pagrindu pagrįstus metodus, alternatyvias ginčų ir konfliktų sprendimo ir kompensavimo procedūras. Vartotojams šios procedūros yra teikiamos nemokamai;

2.3. Įmonėje yra parengta, patvirtinta ir viešai prieinama skundų nagrinėjimo tvarka;

2.4. Informacinėje lentoje yra nurodyti vartotojų teisių apsaugos tarnybų kontaktai.

Įmonės atsakymas: ………………………..………………………………………………………...

3. Tinkamas informavimas apie nesaugius produktus:

3.1. Įmonėje yra parengta, patvirtinta  vartotojų informavimo apie nesaugių produktų išėmimo iš rinkos tvarka.

Įmonės atsakymas: …..……………………………………………………………………………...

4. Vykdoma sąžininga komercinė veikla:

4.1. Nėra įtraukta į valstybinių ir nevalstybinių institucijų ar organizacijų įmonių sąrašus, kaip vengiančios taikiai spręsti pagrįstus vartotojų skundus;

4.2. Nėra pagrįstai viešai žinomos neigiamos informacijos apie įmonę.

Įmonės atsakymas: ……...…………………………………………………………………………...

5. Užtikrinama iš vartotojų gautų asmens  duomenų apsauga:

5.1. Gerbia vartotojo asmeninio gyvenimo neliečiamumą ir užtikrina asmens duomenų apsaugą;

5.2. Vartotojo asmeniniai duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims;

5.3. Asmeniniai vartotojų duomenys naudojami tik vartotojui sutikus ir vykdomi verslo tikslais.

Įmonės atsakymas: …...……………………………………………………………………………...

6. Teikiama parama visuomeninėms organizacijoms ir vietos bendruomenėms:

6.1. Bendradarbiauja su vietos bendruomene ir/ar kitoms visuomeninėms organizacijoms bei remia jų veiklą siekiant užtikrinti subalansuotą visuomenės vystymąsi.

Įmonės atsakymas: …...……………………………………………………………………………...

_____________________ ______________ _________________________

(pareigos) (parašas) (v., pavardė)

A.V.

_______________________________________________________________________________

Kontaktai pasiteiravimui:

Tel. 8-64752352, el.p. federacija@vartotojai.eu

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31