LNVF / Projektai / Šilumos paskirstymo metodai / Problemos nebegali būti toleruojamos

Drastiškai kylant šilumos kainoms, įsisenėjusios bėdos nebegali būti toleruojamos

Šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose jau daugelį metų yra priversti apmokėti įspūdingas sąskaitas už šildymą. Nežinia kam priklausantys ir kaip beveikiantys butų karšto vandens skaitikliai, nepaaiškinamu būdu šokinėjantis „gyvatuko mokestis“, nepagrįstai apskaičiuojami mokėjimai už karštą vandenį, šilumos suvartojimo perkėlimas ten, kur ji nebuvo suvartota ir „iš viršaus“ primesta šilumos paskirstymo tvarka, kai gyventojai ne savo noru yra priversti solidariai apmokėti už nesąžiningus kaimynus ar netvarkingų karšto vandens skaitiklių rodmenis, - visa tai negalėjo prisidėti prie geros kaimynystės santykių plėtojimo daugiabučiuose namuose.

Tenka stebėtis, kad tokia padėtis tęsiasi jau ilgus metus. Ypač netoleruotinos tokios įsisenėjusios bėdos dabar, kai drastiškai didėja šilumos kainos, o nepasitikintys vienas kitu gyventojai labai sunkiai pasiekia tarpusavio sprendimą dėl daugiabučių namų modernizavimo ir šilumos vartojimo mažinimo.

Turbūt jau gerą dešimtmetį šios daugiabučių namų bėdos arba nebuvo sprendžiamos, arba naudojami sprendimai pasirodydavo turintys esminių trūkumų.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija parengė pasiūlymus Ūkio ministerijai dėl šilumos paskirstymo metodų. Federacijos ekspertas Rimantas Zabarauskas atliko tyrimus keliuose Vilniaus m. daugiabučiuose ir praktinių matavimų pagrindu parengė du šilumos paskirstymo metodus, kurie galėtų rasti platų pritaikymą visoje šalyje.

Vienas metodas skirtas šildymui suvartotos šilumos išdalijimui pagal butų plotą, kitas – naudojant šiam tikslui šilumos daliklius. Apskaičiuojant šilumos kiekį, suvartotą šildymui, atsisakyta normatyvinių įvertinimų, kurie neatsižvelgia į kiekvieno namo specifiką ir lemia dideles šilumos paskirstymo paklaidas. Kiekvienam daugiabučiam namui bus individualiai įvertinami tiek šilumos suvartojimas karšto vandens temperatūros palaikymui, tiek karšto vandens paruošimui pagal to namo šildymo ir karšto vandens sistemos parametrus. Šilumos suvartojimas karšto vandens temperatūros palaikymui bus pastovus ištisus metus.

Šildymui suvartotos šilumos paskirstymas šilumos daliklių pagalba leis naudoti šį metodą ir tais atvejais, kai ne visi namo gyventojai nusprendžia įsirengti šilumos daliklius, - tam pakanka ne mažiau kaip pusės butų savininkų sprendimo. Šiame metode yra panaudojamos naujovės iš pirmojo metodo, be to, specialios techninės priemonės pagalba jame yra tiksliau nustatomas šilumos taupymo efektas.

Abiems paskirstymo metodams įgyvendinti nereikia papildomų išlaidų esamos šildymo sistemos pertvarkymui, tam pakanka šiandien šildymo sistemose esamų techninių priemonių. Šildymui suvartotos šilumos paskirstymui pagal šilumos daliklius reikia, kad ne mažiau kaip pusėje butų ant šildymo prietaisų būtų įrengti šilumos dalikliai su šildymo reguliatoriais - termostatais.

„Mes manome, kad drastiškai kylant šilumos kainoms ir didėjant gyventojų išlaidoms už šildymą, įsisenėjusios bėdos nebegali būti toleruojamos. Turime skubiai imtis priemonių padėčiai šioje srityje taisyti. Mums malonu, kad Ūkio ministerija parėmė mūsų iniciatyvas. Dabar tikėsimės, kad ir Kainų ir energetikos kontrolės komisija padarys tą patį“, sakė Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė.

Federacijos parengta studija ir parengti šilumos paskirstymo metodų daugiabučiuose namuose projektai perduoti Kainų ir energetikos kontrolės komisijai nagrinėjimui ir aprobavimui. Jeigu Komisija pritars pasiūlymams, jie bus prieinami visų šilumos vartotojų pasirinkimui.

Kad padėti vartotojams geriau suprasti šias problemas ir palengvinti jų pasirinkimą, Federacija numato 2008 m. išleisti informacinius leidinius vartotojams šia tema bei organizuoti švietimą bei mokymus suinteresuotiems bendrijų pirmininkams, administratoriams ir kitiems besidomintiems vartotojam

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31