LNVF / Projektai / Konkurencija ir vartotojai / Išvados

Išvados

Institucinė ir teisinė struktūra

Konkurencijos skatinimui ir ją varžančios praktikos panaikinimui institucinė ir teisinė struktūra turi suteikti galimybę vartotojus įtraukti į politikos formavimą, piktnaudžiavimų rinkose stebėseną ir, jiems atsiradus, į pastangas juos sustabdyti ir atlyginti žalą.

Vartotojų organizacijų iš 14 ES šalių atliktas tyrimas nustatė reikšmingus konkurencijos įstatymo skirtumus, kurie tiesiogiai veikia ir riboja atskirų vartotojų ir nevyriausybinių vartotojų organizacijų vaidmenį, kurį jie galėtų atlikti. Vyriausybės ir nacionalinės konkurencijos priežiūros institucijos turėtų pripažinti pozityvų vartotojų veiksmų indėlį, kuris galėtų pasitarnauti konkurencijos skatinimui ir, esant reikalui, atitinkamai pakeisti įstatymus, taisykles bei procedūras, trukdančias jų tokiam dalyvavimui.

Konkurencijos priežiūros vykdymo ir vartotojų gynimo tarnybų institucinės struktūros taip pat yra skirtingos įvairiose šalyse, ir tai daro įtaką vartotojų interesų supratimui. Vieningas vartotojų gynimo ir konkurencijos požiūris galėtų tapti sprendimu šiems ginčijamiems klausimams. Atsakomybė dėl tokių klausimų sprendimo, sutelkiant atitinkamas tarnybas, sumažins vartotojų organizacijų, siekiančių palaikyti ir paskatinti tokių tarnybų darbą, naštą. Integruoto konkurencijos ir vartotojų gynimo požiūrio nauda yra pripažįstama 8 iš 14 narių šalių, kuriose atskira institucija yra atsakinga už abejas nurodytas funkcijas.

Vartotojų organizacijų dalyvavimo teisinėse procedūrose, konsultacijose ir pranešimų teikimuose apžvalga liudija, kad ex-ante dalyvavimas yra daug efektyvesnis nei ex-post (teisinės procedūros ir skundai). Tai yra dėl to, kad konsultacinėse procedūrose įrodymų našta yra pigesnė lyginant su to paties klausimo teisinėmis procedūromis. Pagal ex-post procedūras vartotojų organizacijos taip pat susiduria su sunkumais gaunant antikonkurencinių pažeidimų, tokių kaip dominuojančios padėties piktnaudžiavimai ar konkurenciją ribojanti praktika, įrodymus. Be to joms būtina geresnė prieiga prie atitinkamos informacijos siekiant pilnaverčio dalyvavimo.

Nepakankamas kolektyvinio atsiteisimo išvystymas veda prie vartotojų didesnės priklausomybės nuo konkurencijos tarnybų veiklos. Viešų reikalavimų mechanizmas negali veikti kaip pakaitalas privačioms iniciatyvoms, nes privatūs ir viešieji reikalavimai dažnai siekia skirtingų tikslų. Viešieji reikalavimai daugiau turi reikalą su kliūčių konkurencijai pašalinimu ir todėl yra nukreipti į pažeidimų nutraukimą, struktūrines priemones ar pažeidėjų baudimą. Privatūs reikalavimai yra nukreipti į dėl antikonkurencinio veikimo pažeistų vartotojų turtinių teisių apsaugą ir siekia priemonių, grindžiamų privatinės nuosavybės teise (t.y. civilinės teisės pažeidimai, dėl kurių galima teikti ieškinį, ir žalos atlyginimas). Atitinkamai kolektyvinių priemonių nebuvimas gali pažeisti vartotojų privačių interesų gynimą, ypač tuomet, kai tokie individualūs vartotojai vargu ar bus sugebantys, ar norintys siekti atsiteisimo.

Šiame projekte pateiktos konkrečios rekomendacijos pagerinimams šalių nacionaliniuose ir ES lygmenyse. Taip pat turi būti priimama domėn konkreti parama vartotojų organizacijoms, kurios, kaip taisyklė, nėra turtingos resursais dalyvauti viešojo intereso konkurencijos klausimais gynime.

Konkrečios rinkos

Trijų vartojimo produktų prieinamumo ir kainų tyrimas 14 šalių parodė reguliavimo trukdžius konkurencijai. Jis taip pat atkreipė dėmesį į vartotojų informavimo pagerinimo svarbą bei patarė paskatinti ir suteikti galimybę individams būti aktyviems, siekiant geriausios vertės (t.y. darant pagrįstą informacija pasirinkimą).

Paracetamolis

Nepatentuotas paracetamolis paprastai yra žymiai pigesnis nei firminiai produktai, kaip, pavyzdžiui, Panadolis. Tačiau vartotojų pasitikėjimas nepatentuotais produktais yra žemas daugelyje šalių. Todėl jų pardavimai yra kuklūs.

Tyrimas leidžia iškelti du svarbius klausimus: pirmiausia, kaip svarbus yra poreikis harmonizuoti ES paracetamolio pardavimo politiką ir, antra, jei harmonizavimas yra aktualus, kurie faktoriai turėtų būti apibrėžti šiame procese, priimant domesin siekį užtikrinti aukštesnius vartotojų teisių standartus. Tyrimas parodė, kad Olandijoje, kur nepatentuotas paracetamolis yra pilnai prieinamas, o vartotojai yra informuoti apie jo buvimą, jis yra žymiai populiaresnis nei firminis ekvivalentas. Tačiau ir šioje rinkoje kitų faktorių, tokių kaip vartotojų gynimas, priėjimas prie nepriklausomos informacijos apie kainas, buvimas neatmeta poreikio diskutuoti apie tai, kur ES paracetamolio pardavimų harmonizacija yra siektina ar net būtina. Natūralu, kad vartotojų organizacijos kaip vartotojų ekspertai ir atstovai būtų įtraukti į šią diskusiją. Dėl to apsidraudimui būtina, kad visi suinteresuoti šio reikalo dalyviai, t.y. ne tik tie, turintys deleguotus interesus kaip farmacininkai ar vaistų gamintojai, galėtų lygiaverčiai dalyvauti debatuose.

Svarbiu dalyku daugeliui ES šalių yra paracetamolio pardavimo vietų ribojimas tik vaistinėmis. Be to, kai kuriose šalyse kai kurie produktai ir jų kainos retai yra nurodomi. Vartotojų pasirinkimas yra smarkiai ir nepagrįsrai apribotas, ko pasekmėje rinkose dominuoja brangesni, firminiai produktai.

Rašalinių spausdintuvų kasetės

Spausdintuvų gamintojų firminių kasečių alternatyvos tarp vartotojų tampa populiaresnėmis ir, daugumoje atvejų, yra žymiai pigesnės. Šios rinkos, atrodo, yra atvirai konkurencinės. Tačiau vartotojų susidomėjimas alternatyvomis yra nepakankamas. Tyrimas rodo, kad daug vartotojų nėra susipažinę su kitais firminiais ar nepatentuotais produktais tiesiogiai ekvivalentiškais spausdintuvų gamintojų produktams.

Spausdintuvų gamintojai gali siekti, kad jų “antrinė rinka” kasetėms su elektroniniais valdikliais (lustais) būtų apsaugota nuo kopijavimo ar perdirbimo – betarpišku barjeru konkurencijai – ir per garantijos sąlygas uždraudžiant kitokių kasečių naudojimą. Vartotojams tiesioginiai kasečių vertės-už-pinigus palyginimai nėra paprasti, kol nėra eksploatacinių kasečių kaštų ir spausdinimo kokybės vertinimo.

Benzinas

Benzino kainų reikšmių kitimo intervalas nacionalinėse individualiose rinkose yra žymiai mažesnis nei paracetamolio ar rašalinių spausdintuvų kasečių dėl atitinkamai aukštos mokesčių dalies prisipildomo benzino kainoje. Ten, kur mokesčiai reikšmingai skiriasi, egzistuoja tam tikras pasienio apsipirkimas.

Benzino pardavimas hyper ar super prekybos centruose atrodo, kad turi palankų poveikį vietiniai konkurencijai. Daugelyje šalių netoli prekybos centrų kainos yra žemesnės. Dažniausiai aukščiausios kainos yra greitkeliuose. Tai, atrodo, gali būti paaiškinama tuo faktu, kad greitkelyje nėra patogu ieškoti šios paslaugos alternatyvų, vartotojus paverčiant tarytum prievartinės rinkos dalyviais.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31