LNVF / Projektai / Konkurencija ir vartotojai / Santrauka

Santrauka

Konkurencijos politikos efektyvus taikymas yra gyvybiškai svarbus viso pasaulio vartotojams. Konkuruojančios rinkos atneša naudą vartotojams per jų įgalinimą gauti geriausią vertę ir bendrąjį verslo pertvarkymą gerinant efektyvumą.

Pastaruoju metu, tikėtina, kad dėl prekybos ir rinkų liberalizavimo, antikonkurencinės veiklos pritraukė augantį reguliatorių ir vartotojų dėmesį. Tai yra dėl to, kad tokios veiklos daro prekes ir paslaugas, net ir tas, kurios yra esminės pragyvenimui, brangesnėmis ir blogina jų kokybę. Vartotojų interesai siekia teisės aktų taikymo procedūras ir institucijas, kurios kontroliuoja ribojančius verslo veiksmus.

Tarptautiniai vartotojai (CI) siekia suteikti vartotojų organizacijoms gebėjimus nustatyti antikonkurencinį elgesį ir siekti jo panaikinimo. Ši ataskaita nagrinėja CI naujausią darbą – koordinuojant dviejų metų trukmės projektą, skirtą sukurti 14 Europos vartotojų organizacijų gebėjimus spręsti konkurencijos klausimus. Projekto dalyviai stebėjo konkurencijos praktiką savo šalyse:

  • vertindami nacionalines konkurencijos sąlygas ir jų institucinį santykį su vartotojų organizacijomis.

Projektas prasidėjo 2005 m. ir didžiąja dalimi buvo finansuojamas Europos komisijos (Sveikatos ir vartotojų reikalų Generalinio Direktorato).

Rinkų tyrimo rezultatai

Paracetamolis

Daugumoje ES šalių paracetamolis yra parduodamas tik vaistinėse, be to, keliose šalių parduodami vaistai ir jų kainos nėra viešai parodomos jų pardavimo vietoje. Tokios pardavimų sąlygos riboja vartotojų pasirinkimą ir turi neigiamą poveikį Bendrosios rinkos vystimuisi. Daugeliu atvejų vartotojų organizacijos nėra įtraukiamos į sprendimų dėl bereceptinių vaistų (OTC) pardavimą priėmimą, kai tuo tarpu verslo pusės interesų atstovai ten pat kviečiami dalyvauti.

Nepatentuotas paracetamolis turi tendenciją būti reikšmingai pigesniu nei atitinkami firminiai produktai. Skaidrumo stygius pardavimo taške, nepatentuotų produktų ženklinimo ES nesuderinamumas ir žemas vartotojų pasitikėjimas nepatentuotais produktais sąlygoja tai, kad vartotojai negauna naudos iš geriausios vertės produktų.

Rašaliniai spausdintuvai

Spausdintuvų gamintojų nuosavoms rašalo kasetėms alternatyvos yra vis daugiau ir daugiau paplintančios, ir dažnai daug pigesnės. Vienok susidomėjimas jomis yra žemas, o tyrimas parodė, kad dauguma vartotojų neskaito alternatyvas lygiavertėmis spausdintuvų gamintojų produkcijai.

Tiek tiesioginiai, tiek ir netiesioginiai faktoriai gali atstumti vartotojus nuo alternatyvų pripažinimo. Konkurencijos tarnybos turėtų nustatyti valdiklių, kuriuos spausdintuvų gamintojai naudoja kasetėse siekdami išvengti jų kopijavimo ar pakartotino kasečių naudojimo, taikymo poveikį rinkai, bei spausdintuvų garantijų sąlygas, kuriomis nustatomas originalaus firminio rašalo naudojimas.

Platesnė informacija apie lyginamuosius spausdinimo kaštus ir alternatyvių kasečių kokybę leis vartotojams daryti žinojimu paremtą geresnį pasirinkimą. Mažmenininkai turėtų atitikti tarptautinėms normoms prekybos vietose ir reklamose dėl kasečių aprašymo, leidžiančio jas tarpusavyje palyginti, pvz. nurodant atspausdinamo puslapio kainą.

Benzinas

Atrodo, kad benzino prekyba hyper- ir super- prekybos centruose turi naudingą poveikį vietinei konkurencijai. Daugelio šalių tyrimai parodė, kad kainos prekybos taškuose, esančiuose netoli nuo prekybos centrų, yra žemesnės. Tačiau kai kuriose šalyse prekybos centrai dar tik įeina į benzino prekybos rinką. Tikėtina, kad ilgalaikiu aspektu tokia prekyba turės panašų poveikį.

Greitkeliuose kainos, kaip taisyklė, yra aukščiausios. Tai galima būtų aiškinti tuo, kad vartotojas greitkelyje tampa pardavėjo laimikiu dėl riboto degalinių, kurias jis galėtų pasiekti be reikšmingesnių nepatogumų, pasirinkimo.

Teisės aktų tyrimo rezultatai

ES rėmuose nacionaliniai konkurencijos įstatymai nėra harmonizuoti ir tarpusavyje reikšmingai skiriasi. Žiūrint konkrečiai, skirtumai yra apibrėžiant vartotoją ir rinkos dominuojančią padėtį; nacionalinių vyriausybinių organizacijų, skirtų konkurencijos priežiūrai, struktūrą; vartotojų organizacijų ir pavienių asmenų teisėse ir galimybėse dalyvauti teisinėse ir savarankiškai atliekamose procedūrose; apimtimi, kuria vartotojo žala yra suprantama kaip antikonkurencinių veiksmų matas.

Vartotojų organizacijos susiduria su kliūtimis, trukdančiomis dalyvauti konkurencijos priežiūroje; kai kuriais atvejais jie išvis čia neturi jokio vaidmens, kitais atvejais jie neturi pakankamų išteklių ar patirties veikti efektingai.

Tiek vartotojų organizacijos, tiek konkurencijos vyriausybinės įstaigos turi būti suinteresuotos vartotojų skatinimu siekti naudos iš konkurencijos. Konkurencijos priežiūra santykinai yra nauja viešojo administravimo sritis daugelyje šalių, dėl to yra svarbu, kad vartotojų naudos ir vartotojų atstovavimo principai būtų pripažinti įstatymuose, o institucijos būtų atitinkamai struktūrizuotos bei patobulintos.

Tarptautiniai Vartotojai viliasi, kad konkurencijos priežiūros tarnybų ir vartotojų organizacijų bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas. Siekiant efektyvumo toks bendradarbiavimas reikalauja veiksmų pašalinti kliūtis, su kuriomis susiduria vartotojų organizacijos, atstovaudamos savo šalininkus konkurencijos klausimuose, bei įsitikinimo, kad verslo veiksmai yra vertinami pagal jų poveikį gerinant ar menkinant vartotojų gerovę. Tai reiškia:

  • Garantuoti, kad teisės aktai ir administravimas yra tinkamai pritaikyti siekti vartotojų naudos.
  • Nustatyti vartotojų organizacijoms oficialias teises dalyvauti vystant ir taikant konkurencijos politiką.
  • Suteikti joms gebėjimus būti efektyviomis nurodytuose vaidmenyse per treniruotes ir praktiškai jas remiant.
  • Pagerinti priemones, kurių dėka atskiri vartotojai ir vartotojų organizacijos galėtų siekti žalos, atsiradusios dėl antikonkurencinio elgesio, atlyginimo.
  • Remti programas, skirtas individualių vartotojų pasitikėjimui ir konkurencijos klausimų supratimui pagerinti bei tiesiant vartotojų organizacijoms kelius siekiant žalos atlyginimo, kai reguliavimo taisyklės yra pažeidžiamos.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Temos

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31