LNVF / Skundų knyga / Institucijų teikiamos paslaugos / Greitas automobilio taisymas

Greitas automobilio taisymas

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Margarita Kolobova

2008-03-05 trečiadienis 11:57:37

Laba diena,
nuvykau į "Lautra motors" automobiliu remonto dirbtuves pakeisti suskilusią aušinimo ventiliatoriaus sparnuotę. Automobilį suremontavo greitai ir kokybiškai, tačiau sąskaitoje, kurią iškarto apmokėjau, pastebėjau, kad automobilio remonto laikas - 66 minutės. As servise laukiau 35 minutes.
Į klausimą, kaip meistras galėjo automobilį remontuoti 1.1 valandos, jei aš jį buvau palikęs tik 35 minutes, gavau atsakymą, kad meistras valandos darbą kartais atlieka greičiau. Niekaip nesuprantu kaip taip gali būti.
Darbo trukmę atspindi mano turimi kasos aparato čekiai su pažymėtu laiku.
Kaip turečiau elgtis, gindamas savo teises?

Margarita Kolobova

2008-03-05 trečiadienis 11:59:10

Kad nebūtų panašių nesusipratimų priduodant automobilį remontui turite teisę reikalauti, kad remonto paslaugų užsakymas būtų įforminamas užpildant užsakymų paraišką vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-97 patvirtintos Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarkos (Žin., 2004, 52-1755) nurodytais punktais:
11. Automobilių ir automobilių sudėtinių dalių techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymas įforminamas užpildant užsakymų paraišką, kurioje nurodoma:
11.1. paslaugų teikėjo įmonės pavadinimas (pagal verslo liudijimą – vardas, pavardė verslo liudijimo numeris), adresas, telefonas;
11.2. vartotojo vardas, pavardė, adresas ir telefonas;
11.3. užsakymo priėmimo data ir įvykdymo terminas;
11.4. duomenys apie automobilį (markė, modelis, valstybinis numeris, rida ir kt.);
11.5. teikiamų paslaugų sąrašas, paslaugos teikėjo pateiktų atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, jų kaina ir kiekis;
11.6. vartotojo pateiktų atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas;
11.7. teikiamos paslaugos kaina;
11.8. garantinės sąlygos;
11.9. standarto, kuriam atitiks teikiamos paslaugos, žymuo;
11.10. užsakymą priėmusio (užsakymo paraišką įforminusio arba vykdytojo) asmens vardas, pavardė, parašas, taip pat vartotojo parašas;
11.11. kiti reikalingi duomenys, susieti su paslaugos teikimu.
12. Techninės priežiūros darbams (gedimų diagnostika, reguliavimo darbai, tepalų ir skysčių keitimas, plovimas, padangų ir ratų keitimas, balansavimas bei pripūtimas ir kt.) užsakymų paraiška, jeigu paslauga teikiama dalyvaujant vartotojui, gali būti neįforminama. Išduodamas pinigų mokėjimo dokumentas.
13. Jeigu vartotojas palieka automobilį paslaugos teikimui, tai paslaugos teikėjas kartu su paraiška turi įforminti priėmimo – perdavimo aktą, kuriame nurodo automobilio komplektiškumą, matomus išorinius pažeidimus ir defektus, vartotojo pateiktas atsargines dalis ir medžiagas. Priėmimo – perdavimo aktą pasirašo vartotojas ir paslaugos teikėjas. Paraiškos ir priėmimo – perdavimo akto vienas egzempliorius atiduodamas vartotojui. Paslaugos teikėjo nuožiūra paraiška ir priėmimo – perdavimo akto forma gali būti pateikiama vieno dokumento blanke.
14. Dėl papildomų paslaugų vartotojas ir paslaugos teikėjas turi susitarti atskirai. Papildomos paslaugos įforminamos užpildant naują paraišką.
17. Paslaugų vartotojui, iki įforminant paslaugų teikimo paraišką, turi būti sudarytos sąlygos viešai susipažinti su išsamia informacija apie teikiamas paslaugas. Užsakymų priėmimo patalpoje matomoje vietoje turi būti pateikta ši informacija:
17.1. teikiamų paslaugų kainoraštis;
17.2. standartai, kurių reikalavimus turi atitikti teikiama paslauga;
17.3. apskrityje esančios vartotojų teisių gynimo institucijos adresas ir telefonas;
17.4. paslaugų teikėjas pagal vartotojo prašymą privalo pateikti ir kitą informaciją, susietą su paslaugos teikimu.
18. Paslauga pradedama teikti tik suderinus kainą ir įforminus paraišką.
34.4. pateikti papildomą informaciją, kaip nustatoma galutinė paslaugos kaina, jeigu tam tikros paslaugos galutinės kainos, t. y. kainos, į kurią įskaitomi visi mokesčiai, nurodyti neįmanoma.

Andrius Skliaustys

2011-09-07 trečiadienis 07:29:02

Tai labai įprasta ir niekuo ne bloga situacija. Tiesiog daugumoje automobilių servisų darbų įkainiai yra apibrėžiami gamintojo numatytais darbo atlikimo laiko standartais. Atsižvelgiant į juos ir yra nustatoma darbo kaina.
Pavyzdžiui: gamintojas yra nustatęs, kad sparnuotę pakeisti vidutiniškai užtrunka 66 min. Šaltkalvis Nr.1 ją moka pakeisti per 35 min., o šaltkalvis Nr.2 užtrunka 90 min. Nepriklausomai nuo to, kuris darbuotojas keis detalę ir kiek užtruks yra apmokama už 66 min. Tokia metodika yra visiškai teisinga ir pagrįsta, kadangi klientas moka konkrečią sumą už darbą nepriklausomai nuo to, kokios kvalifikacijos darbuotojas ją keis ir kiek užtruks.
Viskas ką klientas turėtu pasakyti tokiu atveju, kai užtrunkama mažiau laiko, tai Ačiū už sutaupytą laiką happy