LNVF / Pasiūlymai institucijoms

Pasiūlymai institucijoms

PRAŠYMAS VETUOTI LR SEIMO PRIIMTĄ CK PATAISĄ, KURI SMARKIAI SILPNINA VARTOTOJŲ TEISES PASINAUDOJUS EKSTREMALIA SITUACIJA

Nacionalinė vartotojų konfederacija ir kitos visuomeninės organizacijos atkreipia Vyriausybės dėmesį, jog neturėtų būti silpninamos vartotojų teisės pasinaudojus ekstremalia situacija.

Dėl COVID-19 vartotojai patiria didžiulius ekonominius sunkumus. Jie praranda darbo vietas, nerimauja ar pavyks apmokėti sąskaitas. Vartotojų organizacijos visoje Europoje yra užverstos vartotojų skundais dėl jų teisių pažeidimo kelionių, laisvalaikio paslaugų ir kitose srityse.

Karantino laikotarpiu nuostolius patiria ne tik verslas, bet ir visi gyventojai/vartotojai, todėl labai svarbu užtikrinti visų pirma silpniausios ir skaitlingiausios mūsų visuomenės dalies - vartotojų teises.

PAREIŠKIMAS Dėl konstitucinio šalies valdymo

Lietuvos žmogaus teisių ir kitos visuomeninės organizacijos pritaria „Nacionalinio susivienijimo“ 2020 m. kovo 21 d. pareiškimui “dėl būtinybės krizės sąlygomis vadovautis konstitucine valdžios ir demokratinio valdymo samprata“, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl Lietuvos politikų raginimų koronaviruso epidemijos metu šalyje įvesti nepaprastąją padėtį arba krizės valdymą perduoti profesionaliam kariškiui, neva Lietuvos Respublikos Vyriausybė nesugeba tinkamai spręsti epidemijos keliamų problemų.

Pritariame pareiškime išsakytai nuomonei, kad tokiuose nepagrįstuose ir iš esmės neteisėtuose siūlymuose galima įžvelgti siekį įvykdyti antikonstitucinį valdžios įgaliojimų perėmimą atveriant galimybę tokius siūlymus teikiančioms politinėms jėgoms nedemokratiniu ir neteisėtu keliu perimti šalies valdymą.

2020 03 20 NVK pasiūlymai dėl būtiniausių produktų ir paslaugų kainų reglamentavimo susidarius ekstremaliai situacijai

Ekstremalių situacijų ir didelių nelaimių metu, arba kai egzistuoja didelio masto grėsmė, kai kurie prekybininkai nesąžiningai pasinaudoja vartotojais, smarkiai padidindami kainas būtiniausioms vartojimo prekėms ar paslaugoms. Paprastomis sąlygomis vartojimo prekių ir paslaugų kainodara yra palikta reguliuoti rinkai, tačiau susidarius ekstremaliai situacijai, rinka dažnai nebeatlieka kainų regulavimo funkcijų.

DĖL DOKUMENTŲ SUSIJUSIŲ SU LR EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS RENGIAMO LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KANDIDATŲ Į EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO NARIUS ATRANKOS TVARKOS APRAŠO

Susipažinę su informacija, pateikta https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/19cd8b20475311ea9b3585dbd527d9e8?jfwid=w5ecs13xg, nusprendėme pateikti pastabas visam dokumentų paketui:

1. Ne visi institucijų dokumentai yra patalpinti aukščiau nurodytoje nuorodoje ir atitinkamai neįtraukti į derinimo lentelę.

Nėra įtraukti šie dokumentai: