LNVF / Skundų knyga / Energija, komunalinės paslaugos / Energetikos eksperto komentaras

Energetikos eksperto komentaras

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Edita Petrauskaite

2015-03-04 trečiadienis 08:14:43

Laba diena,
norėčiau eksperto nuomonės paslaugų teikimo klausimu, nes mano manymu vykdoma neskaidri veikla.

Vilnius, Verkių sen., Mokyklos g. 3 namo gyventojai gavo raštą (rašto kopiją prisegu) iš Vilniaus Energijos (toliau VE), kad bus keičiami karšto vandens skaitikliai į naujus, modernius. Rašte informuojama, kad po skaitliukų įvedimo bus mokamas abonementinis mokestis už kiekvieną skaitliuką, tačiau niekas neinformuoja gyventojų apie kitus įsipareigojimus, kurie kris ant gyventojų pečių. Nauji skaitliukai duomenis perduos telemetrijos principu (nuotoliniu būdu) į Vilniaus Energiją, tačiau mūsų name bus pastatytos 2 pagrindinės tinklų perdavimo antenos, kurios naudos namo bendro naudojimo elektrą ir už tai mokės namo gyventojai. Šis faktas yra nutylimas. Šią informaciją aš sužinojau paskambinęs VE inžinieriui.

Kokia būtų Jūsų, kaip ekspertės, nuomonė dėl ne tinkamo vartotojų informavimo?
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laba diena,

Jūsų namui karštą vandenį tiekia "Vilniaus energija", nes jūs greičiausiai nesvarstėte to klausimo visuotiniame susirinkime. Todėl "Vilniaus energija" pati nusprendžia kokius skaitiklius statyti ar keisti, nes tai ji daro nuosavomis lėšomis. Be abejo, nuotolinė duomenų perdavimo sistema naudos kažkiek elektros iš jūsų bendrųjų reikmių, bet tai labai mažas kiekis. Paprašykite, kad "Vilniaus energija" įvertintų tą kiekį.

Jums brangiau atsieis aptarnavimo mokestis. Todėl jūs galite apsvarstyti klausimą - ar neverta apskritai atsisakyti "Vilniaus energijos" kaip karšto vandens tiekėjo paslaugų ir vietoje to pereiti prie 2 apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, kada tiekėjo nėra ir jūs karšto vandens neperkate, o pasigaminate jį patys savo įrenginiais (šilumoskaičiu šilumos punkte). Tada jums karštas vanduo atpigtų 5-10% ir keisti skaitiklius ar nekeisti galėtumėte savo nuožiūra. Nebūtų skaitiklio aptarnavimo mokesčio. Tačiau skaitiklių tvarkingumo, jų patikros klausimai pereitų į jūsų atsakomybę (kas 4 m reikia juos tikrinti). Tą turėtų daryti jūsų bendrija ar administratorius, o už patikrą jūs apmokėtumėte.

Pagarbiai,

R.Zabarauskas
Federacijos ekspertas energetikai