LNVF / Skundų knyga / Energija, komunalinės paslaugos / Padėkit, SP UAB "Kauno vandenys" prievartauja mokėti už paslaugas kurių niekas neprašė

Padėkit, SP UAB "Kauno vandenys" prievartauja mokėti už paslaugas kurių niekas neprašė

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Arūnas Stanskis

2008-05-01 ketvirtadienis 15:59:45

Gyvename nuosavų namų rajone, Žaliakalnyje. Namai statyti 1950-60 metais. Visi inžinieriniai tinklai- vandentiekis, fekalinė kanalizacija (KF) ir lietaus kanalizacija (KL), dujos, buvo irengti už gyventojų lėšas. 2002m IV ketvirtį SP UAB "Kauno vandenys" (KV) pradėjo neturintį precedentų lėšų prievartavimo akciją. Buvo reikalaujama atvykti pasirašyti nuotėkų tvarkymo sutartį. Buvo grąsinama skaičiuioti mokesčius atbulinėm datom, buvo atvirai grąsinama atjungti vandenį (nors visi už jį mokėjo ir moka iki šiol), buvo atvirai grąsinama skaičiuoti delspinigius pagal kažkokias sutartis kurių niekas nebuvo pasirašęs. Mūsų privati valda nemoka už nuotėkų tvarkymą iki šiol, kadangi KV nesprenžia klausimo dėl inžinierinių tinklų išpirkimo ar gyventojams kompensavimo. LR Civilinis kodeksas teigia kad: "Draudžiama tiekti prekes ar paslaugas be vartotojo sutikimo, jeigu už juos reikalaujama mokėti. Jeigu daiktai ar paslaugos buvo pateikti be vartotojo sutikimo, vartotojas gali jais naudotis neatlygintinai." Jeigu tabar mūsų gatvelę pajungė i centralizuotus miesto tinklus be jokio įspėjimo, tai tuoj ir karštą vandenį pajungs... o po to ateis Kauno energija ir miesto šildymą prijungs. Absurdas. Pagalbos tikimės iš vilniečių, nes Kaune vyrauja absoliutus teisinis nihilizmas. Nuolankiai prašome Jūsų pagalbos!

sigitas paliukenas

2008-05-06 antradienis 09:05:03

Vartotojo skundus dėl nesąžiningų sutarties sąlygų nagrinėja Valstybinė vartotojo teisių apsaugos tarnyba prie LR teisingumo ministerijos, konsultacija telefonu 8800 00008, arba galite užpildyti elektroninį skundą adresu http://www.vartotojoteises.lt/index.php?1702637078.

Edita Petrauskaite

2008-08-28 ketvirtadienis 12:53:31

Norėdami kuo išsamiau atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą, mes konsultavomės su LNVF ekpertais ir pateikiame Jums atsakymą:
Ekspertas R.Zabarauskas cituoja LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 18 str.: „Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga viešajam vandens tiekimui, savivaldybės iniciatyva gali būti išperkama savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamos įmonės ar savivaldybės nuosavybėn Vyriausybės nustatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarka arba gali būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos ir pan.). Jei dėl viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros išpirkimo arba dėl sutarties dėl šios infrastruktūros naudojimo sudarymo susitarti nepavyksta, naudojimosi viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra sąlygas ir tvarką gali nustatyti teismas arba infrastruktūra gali būti paimama visuomenės poreikiams įstatymų nustatyta tvarka ir tik tais atvejais, kai infrastruktūra reikalinga viešajam vandens tiekimui". Ekspertas pakomentuoja, jog dispozityvi teisės norma suteikia teisę pasirinkti: gali išpirkti, gali ir neišpirkti, beto, jei susitarti nepavyksta, infrastruktūra gali būti paimama įstatymų nustatyta tvarka. Kalbant apie tokį atvejį, jeigu nuotekų atsikratoma neteisėtu būdu (į vandens telkinį, be valymo įrenginių), savivaldybė gali daryti spaudimą, grasinti baudomis bei įpareigoti nuotekų šalinimo vamzdynų savininkus sutvarkyti nuotekų valymą / sustabdyti aplinkos teršimą ir pan.
Ekspertės D. Valentaitės nuomone, Žaliakalnio nuosavų namų rajono, kuriame stovi p.Stanskio namas, inžineriniai vandentiekio ir nuotekų tinklai įjungti į bendrą miesto sistemą. Todėl už pateiktas vandens tiekimo ir nuotekų pašalinimo paslaugas privaloma mokėti. Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra neatskiriama dalis, todėl nenuostabu, kad KV grasina netieksiantys vandens, jei nebus mokama už nuotekų šalinimą. Žaliakalnis yra miesto dalis. Jei prieš 50-60 metų statytų namų gatvelėje įrengta nuotekų šalinimo sistema teršė miestą (pvz. leido nuotekas į Nerį), tai nenuostabu, kad ši sistema yra prijungta prie centralizuotos sistemos be gyventojų sutikimo. "Buvo reikalaujama pasirašyti nuotekų tvarkymo sutartį" - rašo p.Stanskis. Taigi apie tai jis žino jau nuo 2002 metų. Natūralu, kad už nuotekų šalinimą reikia mokėti teisės aktų numatytą mokestį. Naujieji privačių valdų savininkai, siekdami naudotis miesto magistraliniais tinklais, už prijungimą prie dujų, vandentiekio ir nuotekų magistralinių tinklų apmoka patys. P.Stanskio gatvelės nuotekų šalinimo sistema galėjo buvo prijungta prie magistralinių tinklų be jokio atskiro mokesčio. Todėl ekspertė mano, kad p.Stanskio noras, jog KV "išsipirktų inžinerinius tinklus" neturi teisinio pagrindo.
Ekspertai atsakė remdamiesi tik Jūsų skunde pateikta informacija, išsamesnę konsultaciją Jums suteiks Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.


Arūnas Stanskis

2012-09-06 ketvirtadienis 11:23:59

Klausimas ekspertei D. Valentaitei:
Prabėgo 4 metai gyvename Kauno raj. vandenį išgauname siurblio pagalba iš šulinio. Už nuotekas buvusi UAB "Gabuva" dabar UAB "Komunalinių paslaugų centras" reikalauja mokėti pagal vandens apskaitos prietaisų parodymus, nors ir daržus laistom ir vaikui į baseiną prileidžiam. Faktas tas, kad suvartojam daug daugiau vandens nei jo išleidžiame į nuotekų tvarkytojo šiuo atveju UAB "Komunalinių paslaugų centro" administruojamus tinklus, nes tas vanduo susigeria į gruntą.
Ar tokia nuotekų apskaita nėra ydinga ir ar teisėtai paslaugų teikėjas reikalauja mokėti dar ir vandens pardavimo kainą?

Klausimas ekspertui R.Zabarauskui:

"Viešojo vandens tiekimas ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga viešajam vandens tiekimui, savivaldybės iniciatyva gali būti išperkama savivaldybės kontroliuojamos įmonės ar savivaldybės nuosavybėn Vyriausybės nustatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarka arba gali būti sudaromos sutartys dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos ir pan."

Ar veikia šis įstatymas? Gal galite pateikti pavyzdžių?

Taip susiklostė likimas, kad pasiūlėme "UAB Giraitės vandenys" man asmeninės nuosavybės teise priklausančius vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus esančius Kauno raj. Eglių-Ievų g nuomotis. Atsakymo nesulaukiame iki šiol. Pasiūlėme juos išpirkti, atrašė kad nėra poreikio. Šiuo metu turiu įrodymų, kad nauji vartotojai kuriems reikalingi šie tinklai, surinko parašus ir padavė prašymą, dėl šių tinklų paėmimo visuomenės poreikiams. Kaip man toliau elgtis?

UAB "Giraitės vandenys" pasiūlė už 1 lt juos perimti. Aš pasiūliau palaukti Šv. Kalėdų bet ir tai vargu ar tokias dovanas Kalėdų senis dovanoja tokias paslaugas teikiančioms įmonėms.

O gal šis įstatymas parašytas tik eiliniams piliečiams (vartotojams) mulkinti, o paslaugų teikėjams jis nebegalioja?

Su buvusia VST dabar AB "Lesto" dar įdomiau. Nauji vartotojai sumoka 40 procentų pagal jų paskaičiuotą samatą už kabelių paklojimą, transformatorinės pastatymą. Jie paskelbia rangovams konkursą, tie pakloja tinklus kur paaiškėja kad nauji vartotojai sumokėjo ne 40 procentų, o 70 ir dar nuosavybė privalo likti VST šiuo atveju jau Lesto. Apie kažkokį lėšų gražinimą, net girdėti nenori. O už elektrą mokame visi vienodai ir tie kurie prie šių tinklų atsiradimo nemokėjo nei cento. Negana to kad mokame už elektros kilovatvalandę kaip visi. Dar papildomai ir "galios dedamoji" priskaičiuojama.

Ar tai normalu? Ar nėra pažeidžiami vartotojų interesai bei teisingumo, sąžiningumo ir lygiateisiškumo principai?

Apie bankų savivalę išvis tyliu, bet čia atskira tema.

Beja UAB Kauno vandenims sėkmingai buvo priteista mano skola plius visos išlaidos. Teisėja net nesigilino į jokias aplinkybes, o apie vandens prastą kokybę išvis net girdėti nenorėjo.

Dabar ir UAB "Komunalinių paslaugų centras" bando prisiteisti už nesuteiktas paslaugas. Pažiūrėsim ar pavyks įrodyti, kad žemė kubo formos.

Pagarbiai,
Arūnas Stanskis

pagarbiai,
Arūnas Stanskis