LNVF / Skundų knyga / Kainos, akcijos / Kosmetikos rinkinys

Kosmetikos rinkinys

« 
Ankstesnė tema
|
|
Kita tema
 »

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Jolanta Stankevič

2008-02-05 antradienis 12:52:56

Per televizorių pamačiau reklamuojant naują kosmetikos rinkinį, tad nusprendžiau jį nusipirkti. Kosmetikos rinkinys kainavo 100 lt. Bet pasirodo, kad jis išėjas iš galiojimo laiko. Ar aš turiu teisę už jį atgauti pinigus arba jį pakeistį?

LT vartotoju federacija

2008-02-12 antradienis 10:37:32

Pagal "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles" II dalį - jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
• pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
• atitinkamai sumažinti prekės kainą;
• per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
• atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
• vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui turi pateikti raštišką prašymą, kuriame turi nurodyti prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ (Žin., 2001, Nr.58-2105)4 punkto reikalavimų. Prie prašymo taip pat pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo – pardavimo kvitas ir garantinis dokumentas (jei parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).
Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą – pardavimą patvirtinančio dokumento, prekė keičiama ar vykdomi kiti pirkėjo nurodyti „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ (Žin., 2001, Nr.58-2105) 4 p. reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
Jeigu pardavėjas nevykdo vartotojo reikalavimo dėl įsigytų nesaugių ir (ar) netinkamos kokybės prekių, dėl prekių grąžinimo, trūkumų pašalinimo, kainos sumažinimo, keitimo ir (ar) informacijos suteikimo, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją (dėl ne maisto prekių).
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie ūkio ministerijos
Žalgirio g. 92 LT - 09303 Vilnius,
Kodas: 191666625,
Tel: (8-5) 261 23 00
Faks: (8-5) 262 94 13
El.p.rastine@vnmpi.lt