LNVF / Skundų knyga / Maisto produktai ir maitinimo įstaigos / "Švyturio" alaus ženklinimas

"Švyturio" alaus ženklinimas

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Raimondas Tamošauskas

2011-06-02 ketvirtadienis 16:15:41

Mažmeninių prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697, 25.7.punktas numato, kad pardavėjas privalo suteikti valstybine kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes, o informacija apie prekes (jų saugą ir kokybę, paskirtį, tinkamumo naudoti terminą, naudojimo ypatumus ir kita) pateikiama ženklinant jas teisės aktų nustatyta tvarka.
UAB „Švyturys-Utenos alus“ įmonės kodas: 110796493, registracijos adresas: Pramonės g. 12, 28500, Utena gamina alų dviejuose skirtingose alaus daryklose Klaipėdoje ir Utenoje. Dalis produkcijos su „Švyturio“ prekiniu ženklu yra gaminama Utenoje, bet gamintojas apie tai neinformuoja vartotojų. Ant parduodamos produkcijos žymima tik įmonės registracijos vieta. Manome, kad taip gali būti pažeisti sekantys Lietuvos respublikos teisės aktai:

1. Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, punktai 11 ir 13. „11.Ženklinimas ir ženklinimo būdai neturi klaidinti pirkėjo, visų pirma dėl:
11.1. maisto produkto charakteristikų, ypač jo prigimties, tapatybės, savybių, sudėties, kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės, pagaminimo būdo;<...>
13. Remiantis šios higienos normos 14–24 punktais ir juose pateiktomis išimtimis, ženklinant maisto produktus būtina nurodyti šią informaciją:
<...>
13.7. Lietuvoje arba Europos Sąjungoje įsisteigusio gamintojo pavadinimą ar firmos vardą ir adresą. Lietuvoje pagamintiems produktams nurodomas konkretus maisto produkto gamintojas, t.y. maisto produkto gamybos ar pakavimo įmonė (ar jos padalinys). Europos Sąjungos šalyse pagamintam sviestui leidžiama nurodyti tik jo gamintoją;“

2. Alkoholio kontrolės įstatymas
„17 straipsnis. Alkoholio produktų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai
1. Lietuvos Respublikoje parduoti draudžiama:
<...>
6) alkoholinius gėrimus, kurių ženklinimas neatitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių reikalavimų; „

Edita Petrauskaite

2012-05-14 pirmadienis 10:57:41

Laba diena,
Neteisingos informacijos pateikimas, ar netinkamas jos pateikimas prekės etikėje, laikomas vartotojų teisių pažeidimu. Maisto produktų ir gėrimų ženklinimo kontrolę įgyvendina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (prieiga internetu: www.vet.lt).
Remiantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu dėl Žemės ūkio ministro 2002 m. Gruodžio 11 d. įsakymo nr. 487 „ Dėl alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 56.5 punktu turi buti nurodomas Europos Sąjungoje įsisteigusio gamintojo, pakuotojo ar pardavėjo pavadinimas ar firmos vardas ir adresas. Lietuvoje pagaminto alaus nurodomas ir konkretus gamintojas; jei alus supakuotas (išpilstytas) kitoje įmonėje, nurodoma ir pakavimo (išpilstymo) įmonė. Vadinasi turi būti nurodomas konkretus Utenoje esančio padalinio adresas ir pavadinimas.