LNVF / Skundų knyga / Paslaugos / Korespondencijos siunta į ES šalį.

Korespondencijos siunta į ES šalį.

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Giedrė Vaidogaitė

2012-03-19 pirmadienis 13:40:12

Laba diena. Noriu sužinoti ar turiu galimybę atgauti siuntą arba gauti žalos atlyginimą už nepristatytą paprastąją pašto korespondencijos siuntą. Sausį išsiunčiau paprastąją pašto korespondencijos siuntą į ES šalį - Vokietiją ir iki šiol (2012.03.19) ji nėra pristatyta siuntėjui ir negrąžinta man kaip gavėjui. Parašius skundą Lietuvos paštui, gavau atsakymą: "Atsakydami į Jūsų skundą Nr. S-DE-20120316-001174, dėl siųstos siuntos į Vokietiją, informuojame, kad Jūsų siųsta siunta yra neregistruotoji, o paprastoji pašto korespondencijos siunta, kuriai nesuteiktas registracijos numeris. Paprastosios pašto korespondencijos siuntos siunčiamos neįrašytos į išsiunčiamus dokumentus, todėl pateikti informaciją, kur siunta yra šiuo metu, nėra galimybės.
Pasaulinės pašto konvencijos 21 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Pašto įstatymo nuostatos nereglamentuoja paprastųjų pašto korespondencijos siuntų paieškos vykdymo, Lietuvos paštas neprisiima atsakomybės dėl paprastųjų pašto korespondencijos siuntų bei žala už šias siuntas nėra atlyginama.
Atsiprašome dėl nepatogumų."
Atsakymas manęs netenkina, kadangi gautųsi taip, kad Lietuvos paštas niekaip neatsako už paprastasias pašto korespondencijos siuntas į ES šalis, nors savo elektroninėje svetainėje labai gražiai aprašęs savo veiklos vizijas, misijas ir vertybes paslaugų gavėjų atžvilgiu. Labai laukiu atsakymo.

Edita Petrauskaite

2012-05-14 pirmadienis 09:19:12

Lietuvos Respublikos pašto įstatymas nenumato žalos atlyginimo už paprastųjų (neregistruotų) siuntinių praradimą. Tačiau šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog žala dėl prarastų, sugadintų tarptautinių pašto siuntų atlyginama vadovaujantis Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis. Pasaulinės pašto konvencijos 34 straipsnio 4 dalies 1 punktas nurodo, jog paprastojo siuntinio praradimo, visiško išplėšimo ar visiško sugadinimo atveju siuntėjas turi teisę į Pašto siuntinių reglamente nustatyto dydžio kompensaciją. Šiuo atveju Lietuvoje nėra reglamentuojama tokio siuntinio praradimo kompensacijos dydis, tačiau jus turite teisę kreiptis i savo pašto skyrių, remiantis tarptautinėmis konvencijomis ir prašyti atlyginti žalą. Daugiau informacijos galėtų suteikti ir Ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojai (prieiga internetu: www.rrt.lt.)

Atsakė praktikantas Eimantas Valiulis

Giedrė Vaidogaitė

2012-10-11 ketvirtadienis 12:25:14

Stai koki atsakyma gavau is Arūno Lukšo (Vyriausiasis specialistas Universaliųjų paslaugų skyrius Pašto departamentas LR ryšių reguliavimo tarnyba) :
"Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad universaliųjų pašto paslaugų teikėjų atsakomybę apibrėžia Pasaulinės pašto konvencijos 21 straipsnis, kurio 2 dalies 1 punktas nurodo, kad registruotosios siuntos praradimo, visiško išplėšimo ar visiško sugadinimo atveju siuntėjas turi teisę į Pašto korespondencijos reglamente nustatyto dydžio kompensaciją.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, žala dėl prarastų, sugadintų tarptautinių pašto siuntų atlyginama vadovaujantis Pasaulinės pašto konvencijos, Pašto korespondencijos bei Pašto siuntinių reglamentų nuostatomis. Patirti netiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos į žalos atlyginimo dydį neįskaitomi.
Pašto korespondencijos siuntos arba smulkieji paketai, sveriantys iki 2 kg, siuntėjo pageidavimu gali būti siunčiami tiek registruoti, tiek ir neregistruoti. Registruotosios pašto siuntos siuntėjas pagal mokėjimo kvite nurodytą siuntos registravimo numerį per šešis mėnesius nuo išsiuntimo dienos turi teisę pareikalauti informacijos iš pašto paslaugų teikėjo apie siuntos įteikimą gavėjui ar pareikšti jam pretenziją.
Atsakomybė už neregistruotos siuntos praradimą nėra numatyta nei Pašto įstatyme, nei Tarptautiniuose susitarimuose t. y. ne tik Lietuvos paštas, bet ir kitų valstybių paštai informacijos apie neregistruotas siuntas pateikti neturi galimybių. Neregistruotosios (paprastos) pašto korespondencijos siuntos visose šalyse siunčiamos neįrašytos į pašto lydimuosius dokumentus ir jų duomenys neregistruojami kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje, todėl informacijos apie paprastosios pašto korespondencijos siuntos gavimą, dingimą ar jos grąžinimą siuntėjui nėra galimybės gauti."
Taigi nusivyliau Lietuvos pastu visiskai ir daugiau siuntiniu nesiusiu. sad((