LNVF / Skundų knyga / Ne maisto produktai / Alytaus Topo centras

Alytaus Topo centras

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Pilietis

2009-04-17 penktadienis 11:06:54

Jei kada sumąstysite pirkti ką nors Topo Centre tikrai patariu to nedaryti. Aš šią savaitę įsigijau flašiuką arba kitaip sakant USB flash atmintinę, net blogiausiu atveju nebūčiau pagalvojus kokie jie apgavikai taigi šiandieną sugalvojau ją panaudoti ir ką gi radau kažkokios paneles alytiškės nuotraukas, dokumentus +virusus. ar gi ne smagu? mieli vartotojai nepirkit ir nemokėkit pinigų už dėvėtas prekes!!!!

Ausra Karvelyte

2009-04-17 penktadienis 11:27:05

Laba diena,
Įsigijus netinkamos kokybės prekę vartotojas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybes preke arba atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas prekės trūkumams pašalinti, jeigu to neatliko pardavėjas. Vartotojas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
Norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę, pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pasirinktą vieną teisėtą reikalavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).
Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pirkėjas turi savo reikalavimus pateikti pardavėjui raštu, o šis, gavęs raštišką pirkėjo kreipimąsi, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsiant informuoti pirkėją. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos adresas:
Žalgirio g. 92,
LT-09303, Vilnius,
tel. (8-5) 261 2300,
el.p. rastine@vnmpi.lt