LNVF / Skundų knyga / Ne maisto produktai / Stalas

Stalas

Norėdami dalyvauti forume, turite prisijungti

Autorius Žinutė

Jolanta Stankevič

2008-03-04 antradienis 11:00:07

Nusipirkau kompiuteriui stalą, tačiau pasirodo, kad tas stalas yra nekokybiškas. Ar aš turiu teisę jį pakeisti arba už jį atgauti sumokėtus pinigus?

LT vartotoju federacija

2008-03-04 antradienis 11:09:30

Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės nustato: 4.Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
4.1 pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
4.2 atitinkamai sumažinti prekės kainą;
4.3 per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
4.4 atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;
4.5 vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
Prekės kokybės garantiją nustato pats prekės pardavėjas.
Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).
Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 4 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.
Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.
Taigi, Jus turite teisę reikalauti, kad Jums tą stalą pakeistų arba už jį grąžintų sumokėtus pinigus.
Dėl nekokybiškų ne maisto prekių ir teikiamų paslaugų Jus galite kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie ūkio ministerijos.
Žalgirio g. 92, LT - 09303 Vilnius
Kodas: 191666625
Tel. ( 8-5 ) 261 23 00
Faks: ( 8-5 ) 262 94 13
El.p.: rastine@vnmpi.lt