LNVF / Naujienos / 2007 05 04 KODĖL KAINŲ KOMISIJA NEGINA VARTOTOJŲ INTERESŲ?

2007 05 04 KODĖL KAINŲ KOMISIJA NEGINA VARTOTOJŲ INTERESŲ?

Komisijos narių tarpe nėra nė vieno vartotojų organizacijų deleguoto atstovo. Mes neturime pagrindo tvirtinti, kad esami nariai tiesiogiai atstovauja verslo grupuotėms. Bet mes manome, kad jie gali būti įtakojami verslo grupuočių per LR Ūkio ministeriją. Naujajame LR Energetikos įstatyme pernelyg daug galių yra suteikta Ūkio ministerijai įtakoti Komisijos sprendimus. Iš esmės komisija yra paversta Ūkio ministerijos padaliniu. Komisijos nuostatus ruošia Ūkio ministerija. To nebuvo pagal senąjį, 1995 m. energetikos įstatymą. Ten buvo nustatyta, kad Komisijos nuostatus tvirtina Prezidentas. Šis nuostatų ruošimo tvarkos pakeitimas iš karto davė rezultatus. Pagal ankstesnius Komisijos nuostatus, kuriuos tvirtindavo Prezidentas buvo įvardinta, kad Komisija gina energijos vartotojų interesus. Pagal vėlesnius, jau Ūkio ministerijos ruoštus Komisijos nuostatus, tokios funkcijos nebeliko. Pažymėtina, kad iš viso nebeliko Lietuvoje institucijos, kuri gintų vartotojų interesus energetikos sferoje. Tokia funkcija likusi dar Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos (toliau – Taryba) nuostatuose, tačiau Taryba užsiima tik nesąžiningų sąlygų vartotojų sutartyse su tiekėjais kontrole, ir ji niekuo negali padėti vartotojams kitais klausimais, kurie yra Komisijos bei Valstybinės energetikos inspekcijos kompetencijos klausimai. Tuo būdu, LR Konstitucijos nuostata „valstybė gina vartotojų interesus“ (kiek tai liečia energijos vartotojus) pakibo ore. Be to, kaip prisimename, iki 2002 metų komisijos sudėtyje buvo vartotojų interesus atstovavęs energetikos ekspertas. Šioje Komisijoje, tokio vartotojų atstovo nebėra.

Taigi, naujasis Energetikos įstatymas iš esmės pakeitė kainodaros energetikoje principus. Pagal senąjį, 1995 m. įstatymą akcentas buvo dedamas ant efektyvios gamybos, taupumo, nuostolių mažinimo, atliekinių energijos šaltinių naudojimo. Naujajame gi, Energetikos įstatyme dingo kai kurie iš buvusių prioritetų (taupumo, nuostolių mažinimo), bet atsirado nauji, tarp jų - „nustatyta pelno norma“. Tolesnis kainų nustatymas paliktas Komisijos kompetencijoje, tačiau, kaip minėjome, padidinta Ūkio ministerijos įtaka Komisijos veiklai.

Mūsų vertinimu, tokiomis sąlygomis Komisija negali atsispirti verslo grupuočių spaudimui. Mūsų pasiūlymai būtų tokie:
1. Pakeisti Komisijos narių skyrimo tvarką, Komisiją skiria Seimas Prezidento teikimu, Komisijos nuostatus tvirtina Prezidentas.
2. Iš penkių Komisijos narių, du narius turėtų deleguoti vartotojų organizacijos (NVO). Grąžinti Komisijai funkciją: „ginti energijos vartotojų interesus“.
3. Pakoreguoti kainodaros principus (Energetikos įstatymą), siekiant geresnio vartotojų ir verslo interesų balanso.

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31