LNVF / Naujienos / 2007 06 04 Vartotojų asociacijos nepasitiki Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla

2007 06 04 Vartotojų asociacijos nepasitiki Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla

Pagal šiuo metu galiojančią teisinę bazę, Komisija pati parengia ir tvirtina norminius teisės aktus, kuriais vėliau vadovaujasi savo veikloje priimdama atitinkamus sprendimus. Tai sudaro palankias sąlygas vienaip ar kitaip interpretuoti kainų nustatymo formulės komponentus bei priimti vienai šaliai naudingą sprendimą. Paprastai, ta šalis yra šilumos tiekėjas, bet ne vartotojas.

Savivaldybių atstovai aktyviai dalyvauja įtakojant kainos nustatymą, tačiau Komisijos nariai posėdžių metu į savivaldybių pateiktus argumentus neatsižvelgia, tvirtindami iš anksto parengtus sprendimų projektus. Priešingai, savivaldybės ne visuomet informuojamos apie vyksiančius Komisijos posėdžius, gaunama tik viešai interneto svetainėje teikiama apibendrinta informacija. Komisija kainos dydį nustato vienašališkai. Todėl turėtų būti iš esmės sprendžiamas klausimas dėl kainų nustatymo, nes dabar pagal galiojančius teisės aktus atsakomybė tenka savivaldybėms, nors realiai kainas nustato Komisija. Dėl visų šių priežasčių Lietuvos savivalda negali pasitikėti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veikla – teigia Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas R. Malinauskas.

Vartotojų asociacijos jau senai suprato, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos tiksluose yra ne vartotojų, bet stambaus verslo interesų gynimas.

Vartotojų asociacijos jau senokai kreipėsi į Seimą siūlydamos iš esmės, vertinti Komisijos 2005 metų veiklos ataskaitą, pateikdamos akivaizdžius LR teisės aktų pažeidimo faktus, todėl jos visiškai pritaria Savivaldybių asociacijos kreipimuisi į aukščiausias valdžios institucijas.

Nacionalinės vartotojų konfederacijos nuomone, senai pribrendo laikas peržiūrėti valstybinio kainų reguliavimo teisinę bazę, kad apginti vartotojų viešąjį interesą, nuo monopolinių verslo grupių, kurių tikslas gauti kuo didesnį pelną.

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31