LNVF / Naujienos / 2008 02 29 Teisme apgintas vartotojų viešasis interesas

2008 02 29 Teisme apgintas vartotojų viešasis interesas

Vilnius, 2008-02-29

Mokesčius iš gyventojų už elektros energiją tiekėjas turi susirinkti pats; už atskirų butų savininkų skolas atjungti elektrą daugiabučiam namui draudžiama.

Tokios sutarties sąlygos, kurios leidžia Tiekėjui taip elgtis, yra negaliojančios. Tokį sprendimą šiandien priėmė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienos Vilniaus m. daugiabučio namo savininkų bendrijos byloje prieš Akcinę bendrovę „Grigiškės“.

Reikalavo nusitiesti atskirą elektros kabelį

Namas, adresu Vilniaus g. 4 Grigiškėse, yra buvęs Bendrovės „Grigiškės“ bendrabutis ir gauna elektros energiją per šios Bendrovės vidaus elektros tinklą. Bendrovė reikalavo, kad gyventojai patys nusitiestų atskirą elektros kabelį ir prisijungtų tiesiogiai prie AB „Rytų skirstomieji tinklai“ elektros tinklo. Gyventojai nesutiko, nes pirko iš Bendrovės butus elektrifikuotame name. Bendrija siūlė Bendrovei finansuoti šį perjungimą.

Bandė palikti gyventojus viduramžių civilizacijos sąlygose

Ginčas paaštrėjo, kai Bendrovė „Grigiškės“ du kartus vienašališkai atjungė elektros energijos teikimą šiam namui: 2004 m. žiemą ir 2005 m. vasarą. Kaip pretekstą panaudojo atskirų gyventojų (ir Bendrijos) įsiskolinimą už elektros energiją. Tada, likę be šviesos, be karšto vandens, negalėdami išsivirti maisto, gyventojai su virtuviniais puodais piketavo prie Bendrovės vartų. Tuos vaizdus rodė Lietuvos televizijos. Po antro atjungimo Vilniaus m. 2-sis apylinkės teismas Bendrijos reikalavimu įpareigojo Tiekėją nedelsiant atstatyti elektros tiekimą. Šiek tiek „pasispardęs“, „užsidirbęs“ dvi teismo paskirtas baudas (500 ir 1000 Lt) Bendrovės generalinis direktorius G. Pangonis pakluso. Elektros tiekimas buvo atkurtas.

Nušalino du teisėjus

Teisminis ginčas tęsėsi. Ruošiantis bylos nagrinėjimui, dėl šališkumo Tiekėjo naudai Bendrija pareikalavo nušalinti nuo bylos vieną po kito du teisėjus. Viena teisėja nusišalino pati, kitą (Edvardą Juozėną) nušalino apylinkės teismo pirmininkė. Trečia teisėja (Nijolė Tankevičienė) išnagrinėjo bylą ir sprendimu patenkino pusę Bendrijos reikalavimų. Reikalavimai dėl mokesčio už elektrą rinkimo tvarkos ir dėl sutarties nuostatų pripažinimo niekinėmis liko nepatenkinti. Išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismas (teisėja – pranešėja Rasa Gudžiūnienė, kolegijos teisėjai Tatjana Žukauskienė, Alma Urbanavičienė) padarė visą eilę reikšmingų ir naudingų vartotojams teisinių išvadų, tačiau sprendimą, iš esmės, paliko nepakeistą.

Aukščiausiasis Teismas apgynė vartotojus

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Pranas Žeimys, kolegijos teisėjai Dangutė Ambrasienė, Virgilijus Grabinskas) užbaigė šį teismų maratoną, iš esmės, patenkindamas visus Bendrijos reikalavimus. Svarbus šios bylos rezultatas yra tas, kad teismai apgynė Lietuvos, kaip demokratinės teisinės valstybės, autoritetą, taip pat vartotojų viešąjį interesą. Tiekėjo teisiniam nihilizmui buvo suduotas skaudus smūgis: Tiekėjas buvo priverstas paklusti Įstatymui ir Teismui. Vartotojai buvo apginti nuo Tiekėjo savivalės. Elektros energijos tiekimo – vartojimo santykiai šiame name buvo sureguliuoti pagal teisės aktų normas. Svarbia bylos pasekme reiktų laikyti Teismo išvadą, kad, nepaisant Tiekėjo primestos vartotojams sutarties su Bendrija, Tiekėjas visgi tiekia elektrą butams ir turi vykdyti visas Tiekėjo prievoles, nors tai ir nėra jo pagrindinė veikla. Tarp tų prievolių yra ir pareiga tinkamai sutvarkyti elektros energijos apskaitą name. Namo gyventojai nebeturėtų rūpintis butų elektros skaitikliais: įrengti, prižiūrėti, remontuoti, tikrinti, pakeisti skaitiklius yra Tiekėjo prievolės.

Bandė „paklupdyti“ Bendriją

Bylą už Bendriją vedė žinomas vartotojų interesų gynėjas, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos tarybos narys, Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų Teisininkas Algirdas Glodenis. Kasacinis skundas byloje buvo paruoštas Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų federacijai vykdant vartotojų teisių apsaugos priemonių Programą. Toje byloje Bendrovės „Grigiškės“ interesams atstovavo trys advokatai. Bendrovės vadovas ir jos advokatai bandė „paklupdyti“ Bendriją. Bendrijos pirmininkė prarado darbą Bendrovėje. Byla buvo paversta bylų „fejerverku“. Be pagrindinės bylos Vilniaus m. 2-jame ir Vilniaus apygardos teismuose per 2005 metų antrąją pusę buvo išnagrinėta dar vienuolika bylų, kaip šios bylos epizodai arba savarankiškų bylų, susijusių su šia byla. Bendrovė „Grigiškės“ už advokatų teisines paslaugas sumokėjo ne mažiau dvidešimties tūkstančių litų. Tačiau viskas veltui. Reikia atiduoti pagarbą teismams, kurie elgėsi oriai, nesileido įveliami į šį nešvarų žaidimą. Teismai atmetė visus Bendrovės advokatų nepagrįstus pareiškimus, skundus, atskiruosius skundus ir kt.. Operatyviai skirdami baudas už įsigaliojusios teismo nutarties nevykdymą, teismai per pusantro mėnesio privertė Bendrovę paklusti ir atkurti elektros tiekimą namo gyventojams. O galutiniame rezultate teismai ir bylą išsprendė gyventojų naudai.

Kas toliau?

Bylos eiga parodė, kad Lietuvoje galima rasti teisybę, tik už ją reikia pakovoti. Vartotojų organizacijos turėtų sąžiningai siekti bendrų tikslų. Specialistų, ginančių vartotojų interesus, turėtų būti ne vienas – kitas, jų turėtų būti dešimtys. Tik taip vartotojų gynėjai galėtų atsverti verslo įtaką teismuose ir įstatymų kūrimo procese. Spręsdamos tokius uždavinius, vartotojų organizacijos turi turėti lėšų samdyti profesionalius teisininkus, kitus specialistus (advokatus, konsultantus, ekspertus). Valstybės skiriama iš biudžeto parama vartotojų organizacijoms nėra adekvati šiems poreikiams. Reikia iš esmės spręsti vartotojų lėšų kooperavimo klausimą šių uždavinių sprendimui. Siūlome grįžti prie pasiūlymo, iškilusio svarstant Šilumos ūkio įstatymą: įkurti vartotojų gynimo fondą. Dėl to, pirmiausia, turi susitarti vartotojų organizacijos ir vartotojų teises ginančios Valstybės institucijos ir siūlyti Įstatymų pataisas. Problema yra pribrendusi ir reikalauja sprendimo.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31