LNVF / Naujienos / 2008 10 08 Vartotojų apsauga

2008 10 08 Vartotojų apsauga

Vartotojų apsauga

Europos Komisija siūlo nustatyti bendras ES pirkėjų teises Europos Komisija šiandien pasiūlė nustatyti vartotojų teises, kurios turėtų būti užtikrinamos visoje ES, ir taip sudaryti geresnes sąlygas vartotojams pirkti internete ir parduotuvėje. Naujuoju pasiūlymu bus užtikrinama internete perkančių ES vartotojų teisė gauti aiškią informaciją apie kainą ir bet kokius papildomus mokesčius dar prieš pasirašant pirkimo sutartį. Be to, vartotojų teisės bus geriau apsaugotos ir tuomet, kai įsigyta prekė pristatoma per vėlai arba iš viso nepristatoma. ES mastu stiprinamos ir kitos vartotojų teisės, susijusios su apsisprendimo laikotarpiu, prekės grąžinimu, sumokėtos sumos atgavimu, garantiniu remontu ir garantijomis bei nesąžiningomis sąlygomis.
Priėmus siūlomą vartotojų teisių direktyvą būtų supaprastintos keturiose šiuo metu galiojančiose ES vartotojų apsaugos direktyvose išdėstytos taisyklės. Siekiama peržiūrėti ir sustiprinti dabartines ES vartotojų teises, kad ir kur jie pirktų – parduotuvėje ar internete, todėl Direktyva būtų reglamentuojama ir e. prekyba. Tikslas – didinti vartotojų pasitikėjimą ir mažinti biurokratizmą, dėl kurio įmonės nesiryžta imtis prekybos užsienyje, todėl vartotojams nesuteikiama galimybė rinktis, nepateikiama konkurencingų pasiūlymų. Standartizuotos su vartotojais pasirašomų sutarčių sąlygos smarkiai – iki 97 proc. – sumažintų ES prekiautojų sąnaudas, susijusias su reikalavimų laikymusi.
Siūloma direktyva stiprinama vartotojų apsauga tose srityse, kuriose pastaraisiais metais sulaukta daugiausia vartotojų skundų, pavyzdžiui, vartotojai bus geriau apsaugoti nuo spaudimo pirkti. Be to, taisyklės labiau pritaikomos prie naujųjų technologijų ir prekybos būdų, kaip antai judriojo ryšio prekyba ir interneto aukcionai. Naujuoju pasiūlymu nustatomas konkretus reikalavimas prekybos vietoje pateikti aiškią informaciją apie vartotojų teises.
Už vartotojų reikalus atsakinga Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Vis didesnį spaudimą patiria namų ūkių biudžetai, vis didesnį nerimą piliečiams kelia perkamosios galios mažėjimas, todėl be galo svarbu suteikti vartotojams galimybę palyginti kainas ir pasirinkti priimtiniausią pasiūlymą. Naujosiomis taisyklėmis bus stiprinama vartotojų apsauga ir šalinamos spragos tose srityse, kuriose vartotojų pasitikėjimas yra mažiausias. Bendroji rinka vartotojams gali suteikti kur kas daugiau galimybių rinktis. Tačiau vartotojų teises privalome užtikrinti ES mastu – tuomet vartotojai galės pirkti saugiai ir ramia širdimi.“Pagrindiniai faktai ir skaičiai Internetas – viena iš daugiausiai galimybių vartotojams suteikiančių priemonių. Internete pateikiama daug informacijos apie gaminius ir kainas, o vartotojai gali rinktis iš daugiau mažmenininkų nei bet kada iki šiol. Net trečdalis, t. y. 150 mln., ES piliečių perka internetu. Tačiau kol kas vos 30 mln. ES gyventojų internetu perka kitoje šalyje
Pirkėjai prekių kitoje šalyje internetu įsigyja už vidutiniškai 800 EUR per metus, taigi iš viso išleidžiama 24 mlrd. EUR. Tai rodo didžiulį vidaus rinkos potencialą, tačiau reikia, kad daugiau žmonių išdrįstų pirkti ne savo šalyje.

Dabartinės taisyklės

Dabartinės ES vartotojų apsaugos taisyklės išdėstytos keturiose ES direktyvose: dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojaisi, dėl prekių pardavimo ir susijusių garantijųii, dėl nuotolinio pardavimo ir dėl išnešiojamosios prekybosiv. Šiose direktyvose nustatyti minimalūs reikalavimai. Valstybės narės jau daug metų
pačios nustato papildomų taisyklių ir jų tarpusavyje nederina. Todėl ES vartojimo sutartis reglamentuojanti teisė – 27 skirtingi taisyklių rinkiniai. Pavyzdžiui, nustatyti nevienodi reikalavimai pateikti informaciją, skiriasi apsisprendimo laikotarpis (nuo 7 iki 15 dienų), nevienodos sumokėtos sumos grąžinimo ir garantinio remonto sąlygos

Naujasis pasiūlymas

Vartotojų teisių direktyva reglamentuojamos tiesiogiai vartotojams (B2C) parduodamų prekių ir paslaugų pardavimo sutartys. Direktyva taikoma visoms
pardavimo sutartims, nesvarbu, kaip prekė ar paslauga buvo parduota – parduotuvėje, nuotoliniu ar išnešiojamosios prekybos būdu.

- Informacija, teikiama prieš sudarant sutartį. Pardavėjas, sudarantis su vartotoju bet kokios rūšies sutartį, įpareigojamas pateikti aiškią informaciją, kad vartotojas galėtų priimti tinkamą sprendimą. Pavyzdžiui, reikia nurodyti svarbiausias prekės ypatybes, pardavėjo adresą ir pavadinimą, visą kainą, įskaitant mokesčius ir papildomas gabenimo, pristatymo ir pašto išlaidas.

- Pristatymo ir rizikos perdavimo vartotojui taisyklės (šiuo metu ES lygmeniu nereglamentuojama). Pardavėjas privalo pristatyti prekę pirkėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Kol prekė pasiekia vartotoją, jos gedimo ar praradimo riziką prisiima pardavėjas. Jei prekė pristatoma pavėluotai arba iš viso nepristatoma, daugumos valstybių narių vartotojai turi teisę nedelsiant ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo numatytos pristatymo dienos atgauti sumokėtą sumą.

- Apsisprendimo laikotarpis, taikomas nuotolinei prekybai, pavyzdžiui, pardavimui internetu, mobiliaisiais telefonais, pagal katalogą, bei spaudimas pirkti. ES nustatomas 14 dienų apsisprendimo laikotarpis, per kurį vartotojas gali apsigalvoti ir grąžinti prekę. Pateikiamas nesudėtingo prekių grąžinimo blanko pavyzdys.

- Garantinis remontas, prekės grąžinimas, garantijos. Siekiant tikrumo nustatomos bendros garantinio remonto, grąžinimo ir garantijų taisyklės. Jomis galės vadovautis visi nekokybišką prekę įsigiję vartotojai. Prekė gali būti taisoma arba keičiama, gali būti sumažinama jos kaina arba grąžinama visa sumokėta suma.

- Nesąžiningos sutarties sąlygos. Sudarytas naujas nesąžiningų sutarčių sąlygų juodasis sąrašas (tokios sąlygos draudžiamos visais be išimties atvejais visoje ES) ir nesąžiningomis laikomų sutarčių sąlygų pilkasis sąrašas (pardavėjai turės įrodyti, kad jos nėra nesąžiningos).

Vartotojų apsauga sustiprinta ir daugelyje kitų sričių, pavyzdžiui, perkant aukcionuose.

- -Interneto aukcionai. Direktyva reikalaujama, kad parduodant aukcionuose, taip pat ir e. aukcionuose, būtų laikomasi nustatytų reikalavimų pateikti informaciją.

- Spaudimas pirkti. Labai sustiprinama vartotojų apsauga nuo agresyvios prekybos praktikos, t. y. kai dėl sandorio derantis ne bendrovės patalpose ar prekę parduodant tiesiogiai vartotojui daromas spaudimas pirkti. Sulaukta daug vartotojų skundų, susijusių su spaudimu pirkti ir nepakankama vartotojų apsauga arba tokios apsaugos nebuvimu. Pateikiama nauja, platesnė tiesioginio pardavimo sutarčių apibrėžtis bei imamasi kitų veiksmų trūkumams pašalinti.

Tolesni veiksmai
Kad vartotojų teisių direktyva įsigaliotų, jai turi pritarti Europos Parlamentas ir ES ministrų taryba. http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm
i Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais.
ii Direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų.
iii Direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis.
iv Tarybos direktyva 85/577/EEB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose patalpose.

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31