LNVF / Naujienos / 2008 10 14 Apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

2008 10 14 Apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

2008 10 14 Apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

alkoholis
Apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas

Seimas priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 12, 16, 17, 18, 22, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo III skyriaus ketvirtuoju skirsniu ir 341 straipsniu įstatymą (projektas Nr. XP-2473 (4*)). Balsavo: už – 70, susilaikė 5.

Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 metų vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti.

Posėdžio metu pritarta Seimo nario Broniaus Paužos siūlymui, kuriuo nutarta leisti prekiauti gamyklų supilstytais į tarą natūralios fermentacijos sidru (kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento), alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais kioskuose iki 2010 m. sausio 1 d.

Priimtose įstatymo pataisose numatyta, kad fiziniams asmenims draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos.

Be to, prekiauti alkoholiniais gėrimais bus draudžiama nuo 22 iki 8 valandos mažmeninės prekybos įmonėse (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams.

Masiniuose renginiuose ir mugėse numatyta leisti prekiauti natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, parodose – 13 procentų.

Alkoholiniais gėrimais prekiauti, be kitų nustatytų atvejų, bus leidžiama viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose.

Įstatyme taip pat numatyta, kad draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais rugsėjo 1 d. bus netaikomas viešosioms maitinimo įmonėms, taip pat alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiose prekybos vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami tik iš Lietuvos Respublikos išvykstantiems keleiviams.

Priimtame teisės akte nustatyti licencijų gaminti alkoholio produktus, verstis didmenine prekyba jais ar mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neišdavimo, galiojimo panaikinimo atvejai.

- Administracinių teisės pažeidimų kodekso 178, 224 ir 2591 straipsnių papildymo ir pakeitimo bei Kodekso papildymo 1781 straipsniu įstatymas (projektas Nr. XP-1853 (2*)). Balsavo: už – 71, susilaikė 3.

Įstatyme įtvirtinta, kad už girtų nepilnamečių nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų pasirodymą viešosiose vietose, taip pat jų gėrimą alkoholinių gėrimų skiriama bauda nuo 30 iki 50 litų. Pažeidimai, padaryti pakartotinai per vienerius metus po administracinių nuobaudų paskyrimo, užtrauks baudą nuo 50 iki 100 litų. Pažeidimai, padaryti asmens, kuriam du kartus per vienerius metus buvo paskirta administracinė nuobauda už alkoholinių gėrimų vartojimą viešosiose vietose, užtrauks baudą nuo 150 iki 300 litų.

Asmenų nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų už alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų, pagamintų naudojant spiritą, vartojimas ar jų turėjimas užtrauks baudą nuo 30 iki 50 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti pakartotinai per vienerius metus po administracinių nuobaudų paskyrimo, užtraukia baudą nuo 50 iki 100 litų. Veiksmai, padaryti asmens, kuriam du kartus per vienerius metus buvo paskirta administracinė nuobauda už alkoholinių gėrimų vartojimą ar jų turėjimą, užtraukia baudą nuo 150 iki 300 litų.

Asmenų iki šešiolikos metų alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų, pagamintų naudojant spiritą, vartojimas viešojo maitinimo įmonėse bei vartojimas ar jų turėjimas užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo 50 iki 100 litų;

Sveikiname visus, kurie skyrė daug asmeninio bei visuomeninio laiko, kad Lietuva Blaivybės metais, o ir vėliau taptų blaivesnė, sveikesnė, turtingesnė. Stebėjusieji Seimo posėdį, tikriausiai sutiksite, kad bebaigiantis kadenciją Seimas dirbo įdomiai, o pirmininkavusieji Č.Juršėnas ir A.Kubilius - tiesiog virtuoziškai!
Balsavusių už įstatymo priėmimą Seimo narių sąrašą artimiausiu metu bus galima rasti Seimo tinklalapyje. O šįkart išvardiname bent dalį
nevyriausybinių organizacijų, kurių vadovai/atstovai pasirašinėjo raštus Seimui, dalyvavo Seimo posėdžiuose ir kitaip rėmė Seimą:
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija
Vyskupo M.Valančiaus sąjūdis
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija
Lietuvos pensininkų sąjūdis
VO "Tėvai prieš narkotikus"
VO "Moterys prieš alkoholizmą ir narkomaniją"
NVO vaikams konfederacija
Piliečių sąšauka "Už dorą ir tautą"
Lietuvai pagražinti draugija
Lietuvos moterų lyga
Lietuvių katalikų mokslų akademijos medicinos skyrius
VšĮ "Baltupių šviesa"
LR piliečių judėjimas "Talka tėviškei"
Labdaros paramos fondas "Visos Lietuvos vaikai"
Nacionalinės pagalbos nukentėjusiems autoįvykiuose asociacija
Lietuvos blaivybės fondas
Lietuvos kultūros kongresas
Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga "Žingsnis"
Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga
VšĮ "Vilties žingsniai"
Asociacija "Šnipiškiečių namai"
VšĮ "Rafaelis"
VO "Tėvų partnerystė"
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
Lietuvių tautinis centras
VšĮ "SOTAS"
Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31