LNVF / Naujienos / 2008 10 16 Pažeidimų sparčiau mažėja matavimo priemonių naudojimo negu FASUOTŲ prekių srityje

2008 10 16 Pažeidimų sparčiau mažėja matavimo priemonių naudojimo negu FASUOTŲ prekių srityje

Pažeidimų sparčiau mažėja matavimo priemonių naudojimo negu FASUOTŲ prekių srityje

Vykdant fasuotų, sveriamų, dozuojamų prekių kiekio kontrolę bei fasuotų prekių rinkos priežiūrą pas gamintojus, fasuotojus ir prekybos įmonėse atlikti 223 patikrinimai, nustatyti 73 pažeidimai (32,7 proc.). Atsakingiems asmenims skirta 13 200 litų baudų.

Pakankamai gera padėtis pieno produktų gamybos bei fasavimo įmonėse, nes 18-oje jų patikrinus 1839 produktų fasuotes, prekių kiekio pažeidimų nenustatyta.

Prekybos vietose ir pas gamintojus patikrintas 78 pavadinimų bulvių, kukurūzų ir kitų grūdų traškučių kiekis pakuotėse. Pasverta per 5 tūkstančiai fasuočių, 239-iose (t. y. 5 proc.) produkto kiekis neatitiko nustatytų reikalavimų.

Patikrinus gaiviuosius gėrimus gaminančias ir pilstančias įmones – UAB „Gaivineta“ (Šiauliai) ir UAB „Selita ir Ko“ (Kaunas), nustatyta, kad pastarosios trečdalio patikrintos produkcijos kiekio nuokrypiai viršijo leistinus. AB „Anykščių vynas“ – 11,7 procento patikrintos išpilstytos produkcijos kiekio trūko.

Inspektoriai nustatė, kad keletas įmonių fasuojamos produkcijos pakuotes ženklino „e“ ženklu, kuris patvirtina, kad produkto kiekis nuolat kontroliuojamas ir atitinka nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje, tačiau tam neturėjo kompetentingos įstaigos leidimo.

Kiekio neatitikimų nustatyta buitinės chemijos produktų, pagamintų UAB „Tadmaksas“ (Vilnius), fasuotėse – 54,6 procento patikrintos produkcijos, ir automobilių priežiūros priemonių, pagamintų UAB „Dauvidės prekyba“ (Panevėžys), fasuotėse – 16,7 procento. Pažymėtina, kad kosmetiką gaminančių Vilniaus įmonių UAB „Biok“ ir UAB „Stenderis“ produkcijos kiekio neigiamų nuokrypių nenustatyta.

Be to, kaip ir kiekvieną ketvirtį, tikrintos naftos produktų (benzinas, dezylinas) ir suskystintų dujų degalinės. Atlikti 139 patikrinimai, nustatyti 23 (16,5 proc.) teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimai: netinkamai dozuojama ir nustatyta tvarka neatlikta privaloma naudojamų matavimo priemonių patikra.

Per 2008 m. 9 mėnesius Lietuvos metrologijos inspekcija, vykdydama teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, atliko 3900 patikrinimų, 1119 (28,7 proc.) patikrinimų metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų, atsakingiems asmenims skirta 249 850 Lt baudų.

Anot LMI viršininko A. Skripėtos, labai sureikšminti pažeidimų sumažėjimo šiais metais, palyginti su praėjusiais, nereikėtų, kadangi tikrintos skirtingos sritys. Tačiau tendencija, kad pažeidimų sparčiau mažėja matavimo priemonių naudojimo negu fasuotų, sveriamų ir dozuojamų prekių kiekio srityje, pastebima. Tai, visų pirmiausia, paaiškintina tuo, kad matavimo priemonių tiekimo rinkai ir naudojimo sritis žymiai griežčiau reglamentuota tiek ES direktyviniuose dokumentuose, tiek vidaus teisės aktuose. Ko negalima pasakyti apie fasuojamų, sveriamų ir dozuojamų prekių kiekio ir leistinų nuokrypių jas gaminant bei parduodant reglamentavimą. Bendras teisės aktas, taikomas „e“ ženklintoms ir neženklintoms fasuotoms prekėms, įsigalios tik nuo 2009 m. balandžio 11 dienos. Visiems vienodai galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių teisinės metrologijos reikalavimus šioje srityje, nebuvimas palieka galimybę ūkio subjektams rinkoje nesąžiningai konkuruoti. Ko gero, tuo galima paaiškinti ir gana didelį pažeidimų skaičių šioje srityje.

Lietuvos metrologijos inspekcija, kaip teisinės metrologinės priežiūros institucija, vykdo visų gaminamų ir importuojamų fasuotų prekių kiekio, teisinio reglamentavimo srityse naudojamų matavimo priemonių atitikties teisinės metrologijos reikalavimams kontrolę, siekia apginti vartotojus nuo neteisingų matavimų padarinių ir užtikrinti vienodas sąlygas gamintojams konkuruoti.

Daugiau informacijos:

Margarita Gaubytė

Lietuvos metrologijos inspekcijos

Kanceliarijos skyriaus vyriaus. specialistė

tel. (8 5) 212 2487, mob. 8 686 35 020

el. p. margarita.gaubyte@metrinsp.lt

www.metrinsp.lt

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31