LNVF / Naujienos / 2008 10 28 ES sieks energijos vartotojams suteikti daugiau ir geresnių galimybių rinktis

2008 10 28 ES sieks energijos vartotojams suteikti daugiau ir geresnių galimybių rinktis

Šiandien Londone už vartotojų apsaugą atsakinga ES Komisijos narė Meglena Kuneva ir už energetiką atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas pradėjo pirmąjį naujo Piliečių energetikos forumo, kuriuo siekiama visoje ES energetikos rinkoje užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, susitikimą. Forumo tikslas – spręsti vartotojų problemas ir pasiūlyti praktinių sprendimų, kad dabartinės visos ES vartotojų teisės egzistuotų ne tik popieriuje, bet ir praktikoje ir būtų sudarytos geresnės mažmeninių rinkų reguliavimo sąlygos. Nacionalinės vartotojų organizacijos, pramonės įmonės, nacionalinės reguliavimo institucijos ir valdžios institucijos Forume susitinka spręsti esminių energijos tiekėjo keitimo, patogaus atsiskaitymo, išmaniųjų skaitiklių ar pažeidžiamų grupių vartotojų gynimo klausimų.

„Didelės energijos kainos Europos piliečiams yra vienas rūpimiausių klausimų. Reikia ES masto pastangų, kad būtų nustatyti griežtesni daugelio dalykų – nuo aiškių sąskaitų iki išmaniųjų skaitiklių ir tiekėjo keitimo – standartai, kad energijos būtų naudojama mažiau, vartotojai turėtų daugiau galimybių rinktis, o paslaugų kokybė atitiktų kainą. Turime įdėmiai stebėti energetikos rinką ir imtis priemonių, kad nebūtų piktnaudžiaujama. O pats svarbiausias politinės darbotvarkės klausimas – pažeidžiamų grupių vartotojų gynimas“, – teigė už vartotojų apsaugą atsakinga ES Komisijos narė Meglena Kuneva.

„Dėl energijos kainų didėjimo ir pastarųjų pasaulio finansų rinkų įvykių labai svarbu, kad glaudžiai bendradarbiaudami gintume vartotojų interesus ir siektume tikrų rezultatų, kurie būtų piliečiams naudingi. Pirmą kartą į tokį forumą kviečiami vartotojų atstovai suteiks daugiau dinamiškumo ir turės galimybę išreikšti svarią nuomonę energetikos rinkoje“, – teigė už energetiką atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas.

Piliečių energetikos forumo tikslas – padėti vartotojams, užtikrinti, kad būtų laikomasi šiuo metu ES galiojančių jų teisių ir suteikti aiškią, nesudėtingą informaciją apie tai, ką jie gali rinktis pirkdami dujas ar elektrą. Mintis steigti tokį forumą Komisijos buvo iškelta trečiajame vidaus energetikos rinkai skirtame teisės aktų pakete, o 2008 m. gegužės mėn. Energijos vartotojų teisių konferencijoje ją pristatė Europos Komisijos nariai M. Kuneva ir A. Piebalgs. Forume bus parengtos rekomendacijos, kuriomis siekiama kuo geriau užtikrinti, kad būtų laikomasi energijos vartotojų teisių, ir patobulinti mažmenines elektros energijos ir dujų rinkas.

Piliečių energetikos forumo temos:

- Sąskaitos: vidutinio vartotojo sunaudotos energijos rodiklis; sąskaitos turi būti aiškios ir tikslios, dujų ar elektros sąskaita – paprasčiausias ir geriausias palyginamos su kitų tiekėjų sąskaitomis.

- Energijos naudojimo efektyvumas: Elektros prietaisų etiketės, kuriose nurodomas energijos naudojimo efektyvumas, turi būti paprastos ir aiškios.

- Tiekėjo keitimas: turi būti galimybė lengvai, greitai ir nemokamai keisti tiekėją; informacija apie tai, kaip jį keisti, turi būti aiški ir lengvai prieinama.

- Išmanieji skaitikliai: naujosios technologijos suteikia galimybę tiksliau teikti sąskaitas, lengviau suprasti, kiek mokėti, o bendrovėms – geriau patarti vartotojams atsižvelgiant jų vartojimo pobūdį.

- Pažeidžiamų vartotojų gynimas: turi būti apsaugoti tie, kurių išlikimas priklauso nuo energijos; forume bus sprendžiami šie klausimai: ką daryti, kad neatsijungtų kvėpavimo palaikymo, širdies veiklos palaikymo ar dializės įrenginiai? Kaip elgtis su finansinių sunkumų turinčiais ir negalinčiais susimokėti už energiją žmonėmis? Šias problemas turėtų spręsti nacionalinės valdžios institucijos, vartotojų organizacijos ir pramonės įmonės.

Komisija apskaičiavo, kad išmaniąsias technologijas pasirinkusi vidutinė ES šeima dujoms ir elektrai per metus gali sutaupyti 1000 EUR ar net daugiau. Tokių technologijų rinkimosi poveikis labai svarbus ir dėl to, kad 40 proc. ES energijos suvartojama pastatuose – namuose, biurų patalpose ir kt. Papildoma nauda – mažesnis išmetamo anglies dvideginio kiekis.

Bendroji informacija

ES ir toliau stebės energetikos rinkas, tad forumas galės naudotis Europos Komisijos renkamais išsamiais vartotojų rinkos stebėjimo duomenimis, rodančiais, kaip dujų ir elektros rinkos tenkina vartotojų poreikius. Duomenys bus kasmet spausdinami Vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje, kaip platesnės rinkos stebėjimo analizės dalis. Be to, valstybės narės Forumui teiks namų ūkių kainas, perjungimo kainas ir skundų stebėjimo ataskaitas – ši teisė joms suteikta Trečiajame vidaus energetikos rinkai skirtame teisės aktų pakete.

Energijos vartotojų teisių klausimams skirta Europos Komisijos svetainė http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Europos Komisijos kampanijos, skirtos energijos vartotojų teisių ir energetikos rinkų atvėrimo klausimams, svetainė http://www.agathepower.eu/

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31