LNVF / Naujienos / 2009 01 05 Europos Komisija skatina dalintis patirtimi vartotojų tyrimų srityje

2009 01 05 Europos Komisija skatina dalintis patirtimi vartotojų tyrimų srityje

2009 01 05 Europos Komisija skatina dalintis patirtimi vartotojų tyrimų srityje
4images

CORENET - VARTOTOJŲ TYRIMŲ TINKLAI

CORENET projekto tikslas – stiprinti vartotojų tyrimų technines žinias.

Gilinant kompetencijomis paremtas žinias projektas padės sustiprinti ir patobulinti vartotojų judėjimą greitai besikeičiančioje visuomenėje.Kompetentingomis žiniomis paremti veiksmai skatina vartotojų atstovų lygiateisiškumą derybose su ekonominiais partneriais ir valstybės institucijomis. Tokiu būdu siekiama sustiprinti vartotojų organizacijų aktyvų dalyvavimą vartotojų politikos formavime.

Pagrindinės veiklos kryptys:

· Tyrimų metodologija.

· Nesąžiningos sutarčių sąlygos.

· Atsakingas vartojimas.

CORENET projektas vykdomas 2008-2010 metais ir yra remiamas Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos Generalinio Direktorato.

Projekte dalyvauja 11 vartotojų asociacijų dirbančių 11 Europos Sąjungos valstybių. Dalyvaujančios šalys: Belgija (CRIOC), Prancūzija (INC), Portugalija (DECO), Lietuva (LNVF), Vengrija (NACPH), Italija (FEDERCONSUMATORI), Bulgarija (FCB), Čekija (SOS), Slovakija (ACOS), Kipras (CCA) ir Latvija (LCA).

Pirmuoju projekto etapu 11 partnerių pateiks jų šalyse vykdytų tyrimų santraukas. Vartotojų tyrimai, atlikti kitose Europos Sąjungos šalyse taip pat bus pateikiami.

Siekdami artimesnio bendradarbiavimo projekto partneriai keisis patirtimi, kurią kiekvienas jų įgyjo atlikdami vartotojų rinkos tyrimus, ir rinks jau esamą informaciją visoje Europoje, kuri bus skelbiama viešoje duomenų bazėje.

Interaktyvi vieša duomenų bazė talpins didelį kiekį vartotojų tyrimų medžiagos, o duomenų bazės naujovė bus ta, jog visi projekto partneriai ir kitos nepelno siekiančios organizacijos turės galimybę įtraukti informaciją apie savo organizaciją bei pateikti atliktų tyrimų, nesąžiningų sutarčių sąlygų, atsakingo vartojimo temomis bei kitomis aktualiomis temomis, santraukas internetinėje svetainėje. Tokiu būdu bus sukurta palaipsniui auganti vartotojų duomenų bazė, kurioje bus galima rasti visą įvairovę tyrimų iš visų Europos Sąjungos šalių.

Duomenų bazė taps elektroninis tyrimų santraukų šaltinis, kuriame naujausia informacija apie vartotojų tema atliktus tyrimus bus visiems pasiekiama.

Visa informacija (rezultatai, naudoti tyrimo metodai ir kt.) bus prienama tiek ekspertams, tiek kitiems suinteresuotiems asmenims.

Specialiai projektui sukurta interneto svetainė ateityje skelbs informaciją apie:

- Ekspertus ir organizacijas (pvz. BEUC, ANEC).

- Svarbius Europos Sąjungos ir nacionalinius dokumentus (pvz. ES teisės aktus, nacionalinius veiksmų planus).

- Informaciją apie kitą veiklą (vartotojų švietimą, publikacijas), kurią vykdo vartotojų organizacijos bei Europos Sąjungos organizacijos (Dolceta, Aktyvaus vartotojo tinklai, CEC ir kt.)

- Nuorodas į kitas internetines svetaines.

Norėdami platinti projekto rezultatus planuojama leisti metinį elektroninį naujienlaikraštį. Pirmasis numeris bus publikuojamas 2009 m. sausį.

Norėdami būti informuoti apie naujienlaikraštį, prašome pranešti šiuo elektroniu paštu: info@crioc.be, parašydami žodelį CORENET.

Taip pat galite užpildyti kartu su šiuo pranešimu pateikiamą formą.

2009 m. pradžioje mes kviesime Jus įtraukti savo vartotojų tyrimų santraukas, taip viešai platindami savo darbo rezultatus.

Daugiau informacijos apie projektą suteiks projekto koordinatorė Briuselyje: CRIOC, Ingrid Vanhaevre (ingrid.vanhaevre@crioc.be), Boulevard Paepsem 20, B-1070 Brussels, Belgium.

Pagrindinė CORENET projekto vertybė – vieša duomenų bazė, talpinanti nepelno siekiančių organizacijų bei kitų Europos organizacijų atliktų tyrimų informaciją. Kai tik bazė bus aktyvuota visi galėsite registruotis bei įtraukti savo tyrimų, dėl vartotojų elgsenos, vartotojų požiūrio, vartotojų teisių, maisto ir ne maisto produktų ir kt., santraukas.

Forma
Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31