LNVF / Naujienos / 2009 02 10 Dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto

2009 02 10 Dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų institutas susipažinę su 2009 01 28 Teisingumo ministerijos raštu Nr. (1.27)-7R-652 pateiktu 2008 m.vasario 13 d. LRV nutarimo Nr.127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ pakeitimo projektu, jam kategoriškai nepritaria. Administracinių gebėjimų programos (institucinės paramos, kaip ji buvo vadinama anksčiau) panaikinimas, neleis vartotojų organizacijoms ginti viešojo intereso, vykdyti joms būdingų funkcijų, taip kaip jos yra vykdomos kitose Europos Sąjungos šalyse. Todėl iš pateiktų pasiūlymų suprantame, kad yra siekiama sunaikinti nevyriausybines vartotojų organizacijas, kadangi jos yra labai nepalankios verslo struktūroms. Manome, kad teikiamas projektas labiau atitinka verslo, negu vartotojų interesams.

Manome, kad numatytas 100000 Lt finansavimas 2009 metams visoms nevyriausybinėms vartotojų organizacijoms yra neadekvatus valstybinių institucijų, ginančių vartotojų teises, finansavimui ir atliekamoms funkcijoms, žinant, kad vien tik Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos šių metų biudžetas yra 70 kartų didesnis. Todėl kuo skubiausiai siūlome svarstyti vartotojų apsaugos reformas, atsisakant esamo funkcijų dubliavimo, perduodant kai kurias funkcijas nevyriausybinėms vartotojų organizacijoms, ir taip sutaupant biudžeto lėšas.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų institutas yra vienos iš aktyviausių organizacijų, kuriomis vartotojai pasitiki ir kurias žino.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė

Lietuvos vartotojų asociacijos prezidentas Stanislovas Juodvalkis

Lietuvos vartotojų instituto prezidentė Dr. Zita Čeponytė

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31