LNVF / Naujienos / 2009 06 25 Komisija imasi priemonių, kad visoje Europoje užtikrintų efektyvią ir konkurencijai atvirą energetikos rinką

2009 06 25 Komisija imasi priemonių, kad visoje Europoje užtikrintų efektyvią ir konkurencijai atvirą energetikos rinką

2009 06 25 Komisija imasi priemonių, kad visoje Europoje užtikrintų efektyvią ir konkurencijai atvirą energetikos rinką

Šiandien Komisija ėmėsi griežtų priemonių prieš 25 valstybes nares, kuriose nesilaikant ES teisės aktų vartotojams trukdoma naudotis konkurencingos ir atviros energetikos rinkos privalumais. Dėl galiojančių dujų ir elektros energijos teisės aktų nesilaikymo oficialūs įspėjimai bus išsiųsti Airijai, Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Graikijai, Estijai, Italijai, Ispanijai, Jungtinei Karalystei, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Nyderlandams, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Slovėnijai, Slovakijai, Suomijai, Švedijai, Vengrijai ir Vokietijai. Be to, oficialius įspėjimus Komisija išsiuntė Graikijai, Lenkijai, Lietuvai, Portugalijai ir Rumunijai, kurios pažeisdamos ES elektros energijos ir dujų direktyvas vis dar taiko kainų reguliavimo sistemas.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas pabrėžė: „Tiesiog nepriimtina, kad ištikus ūkio ir finansų krizei Europos vartotojus ir įmones užgriuvo netinkamai veikiančios energetikos rinkos našta. Komisija pasiryžusi imtis visų būtinų priemonių, kad Europos vartotojai iš tikrųjų turėtų galimybę rinktis, mokėtų mažiau ir turėtų didesnes tiekimo saugumo garantijas – tokie privalumai įmanomi tik atviroje ir konkurencingoje rinkoje.“

Priemonėmis, kurių šiandien ėmėsi Komisija, siekiama šalinti galiojančių ES elektros energijos ir dujų teisės aktų (vadinamojo 2003 m. antrojo paketo) nuostatų pažeidimus. Daugiausiai dėmesio Komisija skyrė nuostatoms, kuriomis siekiant naudos vartotojams užtikrinama sąžininga konkurencija.

Pagrindiniai Komisijos nustatyti šios srities pažeidimai:

 •  

  elektros energijos ir dujų perdavimo sistemų operatoriai nepateikia pakankamai informacijos – taip tiekimo įmonėms trukdoma veiksmingai naudotis tinklais;

   

 •  

  dėl tinklų pajėgumo paskirstymo sistemų netolygumo valstybėse narėse nepavyksta optimaliai išnaudoti elektros energijos ir dujų perdavimo tinklų;

   

 •  

  elektros energijos perdavimo sistemų operatoriai ir nacionalinės valdžios institucijos nepakankamai bendradarbiauja tarpvalstybiniu lygiu, nors to reikia, kad tinklo pajėgumas tarpvalstybinėse jungiamosiose linijose būtų skirstomas geriau ir turimas elektros tinklas naudojamas optimaliai ne nacionaliniu, o regionų ir Europos lygiu;

   

 •  

  dujų perdavimo sistemų operatoriai nepakankamai stengiasi sudaryti kuo palankesnes sąlygas naudotis perdavimo sistemų pajėgumu, kad būtų sudarytos optimalios galimybės patekti į rinką ir konkuruoti. Visų pirma tai pasakytina apie trumpalaikį pajėgumą, kuris paprastai lieka nenaudojamas, ir pajėgumą perduoti dujas priešinga kryptimi, nei jos fiziškai teka (atgalinio perdavimo pajėgumas);

   

 •  

  įgyvendinimo priemonės, kurias kompetentingos valstybių narių institucijos taiko ES teisės reikalavimų pažeidimų atvejais, yra nepakankamai veiksmingos; be to, valstybėse narėse nėra efektyvių nuobaudų skyrimo sistemų;

   

 •  

  toliau reguliuojant kainas, ypač didelių klientų naudai, sudaromos kliūtys naujiems rinkos dalyviams;

   

 •  

  valstybėse narėse nėra nustatytų tinkamų vartotojų ginčų sprendimo procedūrų; viena iš pagrindinių Elektros energijos ir dujų direktyvų prielaidų – visiems piliečiams, kurie naudojasi vidaus rinkos privalumais, taip pat turėtų būti užtikrinta kuo didesnė vartotojų teisių apsauga. Tačiau be skaidrių, paprastų ir nebrangių skundų nagrinėjimo procedūrų vartotojai vidaus rinkoje dalyvautų nenoriai. Elektros energijos ir dujų direktyvose yra aiškus įpareigojimas užtikrinti, kad tokios procedūros būtų nustatytos ir kad jomis iš tikrųjų būtų sudarytos alternatyvos vartotojams.

   

Elektros energijos ir dujų vidaus rinkos taisyklės būtinos, kad Europoje veiktų tikra ir konkurencinga energetikos rinka. Kad rinkos veiktų ir būtų efektyviai integruotos, būtina tinkamai taikyti ES teisės aktus. Komisija nutarė, kad vienas iš svarbiausių jos įgyvendinamos tvarios, konkurencingos ir saugios energetikos strategijos prioritetų yra sukurti elektros energijos ir dujų vidaus rinką. Komisijos nuomone, be atvirų ir konkurencingų energetikos rinkų, kuriose galėtų konkuruoti visos Europos įmonės, ilgalaikis, konkurencingas ir saugus energijos tiekimas neįmanomas. Sukurta integruota Europos energetikos rinka bus vienas iš svarbiausių veiksnių didinant tiekimo saugumą ir skatinant konkurencingumą Europos Sąjungoje. Kaip tik to reikia Europos vartotojams.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31