LNVF / Naujienos / 2009 07 01 Galas grobuoniškoms tarptinklinio ryšio kainoms

2009 07 01 Galas grobuoniškoms tarptinklinio ryšio kainoms

2009 07 01 Galas grobuoniškoms tarptinklinio ryšio kainoms

Galas grobuoniškoms tarptinklinio ryšio kainoms. ES dėka nuo šiandien tarptinkliniu ryšiu siųsti SMS, skambinti ir naršyti internete kur kas pigiau

01/07/2009
Nuo šiandien tarptinkliniu ryšiu iš kitos Europos Sąjungos valstybės išsiųsti SMS kainuoja daugiausiai 0,11 EUR, arba beveik tris kartus mažiau už ankstesnę vidutinę kainą (0,28 EUR be PVM).Tarptinklinio ryšio skambučio iš kitos ES valstybės kaina negali būti didesnė kaip 0,43 EUR/min., o atsiliepto skambučio – 0,19 EUR/min.Nuo šiol tarptinklinio ryšio skambučiai po pirmųjų 30 sekundžių apmokestinami ne minučių, o sekundžių tikslumu; atsiliepiant sekundžių tikslumu apmokestinama nuo pirmosios sekundės.Atostogautojai ir verslo reikalais keliaujantys asmenys gali savo mobiliaisiais telefonais naršyti internete, parsisiųsti filmų arba išsiųsti nuotraukų tarptinkliniu ryšiu nesibaimindami milžiniškų sąskaitų, nes nustatyta didžiausia leistina didmeninė kaina – 1 EUR už megabaitą (MB) atsisiųstų duomenų.Tikimasi, kad dėl šių priemonių kainos, kurias ES vartotojai moka už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu, sumažės dar 60 %, o mobiliaisiais telefonais bus naudojamasi daugiau.Pirmą kartą priemonių dėl tarptinklinio ryšio ES ėmėsi 2007 m. – tada tarptinklinių balso skambučių kaina buvo sumažinta 70 %.
 

„Nuo šiandien mobiliaisiais telefonais skambinantys arba SMS siunčiantys europiečiai galės įsitikinti, kad bendroji ES rinka be sienų tikrai veikia.Europos Komisija, Europos Parlamentas ir 27 valstybės narės ryžtingais veiksmais užbaigė grobuoniškų tarptinklinio ryšio kainų erą, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Tikiuosi, kad įsigaliojus naujoms ES tarptinklinio ryšio taisyklėms mobiliaisiais telefonais naršyti internete kitoje ES valstybėje bus kur kas pigiau.Kol kas ES taisyklėmis sumažinti tik ryšio operatorių tarpusavio mokesčiai.Judriojo ryšio operatorius raginu pasistengti, kad šią sutaupytų lėšų naudą netrukus pajustų duomenis tarptinkliniu ryšiu siunčiantys klientai.Komisija ir nacionalinės reguliavimo tarnybos įdėmiai stebės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainas ir kitais metais įvertins, ar tarptinklinio ryšio rinka pagaliau tampa konkurencinga.“

Nuo šiandien galioja šios ES tarptinklinio ryšio taisyklės:

- Didžiausia kaina, kurią vartotojai moka už užsienyje išsiųstą SMS, negali būti didesnė kaip 0,11 EUR (be PVM) – lig šiol vidutinė kaina buvo 0,28 EUR.

- Toliau mažinamos judriojo tarptinklinio ryšio skambučių kainos.Dabar taikomos didžiausios leistinos skambinimo iš užsienio ir užsienyje atsilieptų skambučių kainos atitinkamai yra 0,43 ir 0,19 EUR, o nuo 2010 m. liepos 1 d. jos bus dar sumažintos iki 0,39 ir 0,15 EUR, o nuo 2011 m. liepos 1 d. – iki 0,35 ir 0,11 EUR (minutės kaina nurodyta be PVM).Dar vakar didžiausia skambinimo iš užsienio kaina buvo 0,46 EUR, o užsienyje atsiliepti kainavo 0,22 EUR.2005 m. vasarą, kai dar nebuvo imtasi ES priemonių, tarptinklinio ryšio skambutis Europos Sąjungoje vidutiniškai kainavo 1,70 EUR/min. po Austriją keliaujantiems vokiečiams, 1,47 EUR/min. – po Italiją keliaujantiems britams ir 2,50 EUR/min. – iš Kipro skambinantiems belgams (MEMO/05/247).

- Tarptinklinio ryšio skambučiai sekundžių tikslumu nuo šiol apmokestinami po pirmųjų 30 sekundžių, o atsiliepiant užsienyje – nuo pirmosios sekundės.Iki šiol vartotojai mokėjo iki 24 % daugiau, nei iš tiesų naudojosi tarptinkliniu ryšiu skambindami ar atsiliepdami į skambučius.

- Sumažinta kaina už naršymą internete ir filmų ar vaizdo medžiagos atsisiuntimą mobiliaisiais telefonais užsienyje; nauja didžiausia leistina didmeninė atsisiųstų duomenų megabaito kaina – 1 EUR; ankstesnė vidutinė didmeninė megabaito kaina buvo 1,68 EUR; atsisiųsti duomenų brangiausiai kainavo Airijoje (6,82 EUR), Graikijoje (5,30 EUR) ir Estijoje (5,10 EUR).Per artimiausius dvejus metus didžiausia kaina už duomenų atsisiuntimą bus dar sumažinta iki 0,80 EUR 2010 m. ir iki 0,50 EUR 2011 m.Vartotojams bus pranešama, kiek jie mokės už duomenų perdavimo paslaugas, nes naujose taisyklėse reikalaujama, kad savo klientams, atvykusiems į kitą valstybę narę ir ketinantiems naudotis duomenų perdavimo paslaugomis, ryšio operatoriai SMS žinutėmis arba iškylančiuosiuose naršyklių languose nemokamai pateiktų informaciją, kokie tarptinklinio ryšio mokesčiai nustatyti tam tikroje šalyje.Naujomis taisyklėmis nuo milžiniškų sąskaitų vartotojai apsaugoti nustačius mechanizmą, pagal kurį paslaugų teikimas nutraukiamas, kai sąskaitos suma pasiekia 50 EUR, nebent vartotojai pasirinktų didesnę sąskaitos ribą (neseniai vienas Vokietijos pilietis, tarptinkliniu ryšiu Prancūzijoje atsisiuntęs televizijos laidą, gavo 46 tūkst. EUR sąskaitą). Šias sąskaitų ribojimo priemones ryšio operatoriai turi įgyvendinti iki 2010 m. kovo mėn.

Pirmuoju ES tarptinklinio ryšio reglamentu (IP/07/870) pagrįstos naujos tarptinklinio ryšio taisyklės bus taikomos iki 2012 m. vasaros. Europos Parlamentas ir Taryba paprašė Komisiją iki 2010 m. vasaros pateikti naujų taisyklių taikymo ataskaitą. Tuomet iki 2011 m. birželio mėn. Komisija prireikus galėtų pasiūlyti daugiau naujų taisyklių.

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31