LNVF / Naujienos / 2010-04-26 Minint intelektinės nuosavybės dieną - USB atmintinių apmokestinimas

2010-04-26 Minint intelektinės nuosavybės dieną - USB atmintinių apmokestinimas

2010-04-26 Minint intelektinės nuosavybės dieną -  USB atmintinių apmokestinimas

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 2, 4, 15, 36, 56, 58, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekte kertinis pakeitimas yra 15str. 3d. Kuris sako: „Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, susijusį su autorių turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio straipsnio 1 dalyje. Autorinio atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma autorinėje sutartyje, taip pat autorinėse licencinėse sutartyse, kurias kūrinių naudotojai sudaro su autoriais arba su autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijomis.“ (plačiau>>)

 

Šiuo įstatymo pakeitimu vyriausybė tikisi pagelbėti menininkams, kuriems šiuo metu nėra lengva. Projekto rengimą inicijavę autoriai taip pat tvirtina, kad pataisomis siekiama užtikrinti tinkamą Informacinės visuomenės direktyvos nuostatų įgyvendinimą dėl autorių teisės gauti kompensacinį atlyginimą už atgaminimą asmeniniais tikslais.(plačiau>>)

 

Kultūros ministerijos parengtame įstatymo projekte siūloma apmokestinti USB laikmenas, atminties korteles, SSD bei HDD diskus. Numatyta apmokestinti ir televizijos priedėlius su atminties įtaisu bei garso ir vaizdo įrašymo funkcija. Nebus apmokestinami kompiuteriuose integruoti HDD bei SSD diskai, taip pat jau įsigytos visų rūšių skaitmeninės laikmenos bei televizijos priedeliai su atminties įtaisu, vaizdo ir garso įrašymo įranga.

 

Šiuo metu Lietuvoje jau apmokestinti visų tipų tušti diskai, garsajuostės, vaizdajuostės bei minidiskai. 2006-2008 m. šio apmokestinimo dėka vidutiniškai surinkta po 1,2 mln. Lt

 

Naujojo apmokestinimo dėka, Vyriausybės skaičiavimais, per metus būtų gaunama 2,7 mln. Lt.

 

USB atmintinės būtų apmokestinamos nuo 0.5 Lt iki 10 Lt (atitinkamai <1Gb iki >32Gb, jei atmintinės talpa viršija 32Gb - didesnis kaip 10 Lt apmokestinimas taikomas nebus).

 

Įstatymo projekte siūloma numatyti, kad 25 proc. kompensacinio atlyginimo, surinkto už minėtas tuščias laikmenas ir atgaminimo įrenginius, būtų skiriama meno kūrėjų ir kūrybinių darbuotojų socialinės paramos programai.

 

Džiugu, jog Vyriausybė rūpinasi menininkais. Tačiau, atkreiptinas dėmesys, jog projekto aiškinamajame rašte minima, jog iš visų Lietuvoje atgaminamų kūrinių vos 13 proc. sudaro Lietuvos kūriniai, o likusią dalį - užsienio kūrėjų darbai. Dėl šios priežasties, pagal visas taisykles, iš vartotojų surinktas mokestis turėtų keliauti užsienio kolektyvinio administravimo asociacijoms. Priėmus įstatymo pataisą labiausiai nukentėtų vartotojai, nes išaugtų tokių įrenginių kaina.

Referentas Vytautas Šurkus

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31