LNVF / Naujienos / 2010 05 06 "Įdarbinimo agentūros neteisėtai reikalauja mokesčio iš įsidarbinti užsienyje norinčių žmonių"

2010 05 06 "Įdarbinimo agentūros neteisėtai reikalauja mokesčio iš įsidarbinti užsienyje norinčių žmonių"

2010 05 06 "Įdarbinimo agentūros neteisėtai reikalauja mokesčio iš įsidarbinti užsienyje norinčių žmonių"

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, ar privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai laikosi teisės aktų vartotojų teisių srityje.

Nuo 2010 m. sausio 5 d. Lietuvoje įdarbinimo užsienyje agentūros prilyginamos kitoms paslaugas teikiančioms įmonėms, todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nebeišduoda licencijų verstis šia veikla. Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi pateikti Lietuvos darbo biržai informacinį pranešimą apie savo statusą ir asmenims suteiktas paslaugas kaip nustatyta Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos apraše.

Už tarpininkavimo įdarbinant paslaugas iš darbo ieškančio asmens negalima rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių, už tai gresia administracinė atsakomybė.

Tyrimo metu aplankyti asmenys, teikiantys tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, pateikę Lietuvos darbo biržai informacinį pranešimą kaip nustatyta Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos apraše, vykdantys veiklą Vilniuje. Lietuvos darbo birža laikosi prezumpcijos, kad asmenų pateikiama informacija yra teisinga. Deja, Lietuvos Respublikos įstatymai nesuteikia įgaliojimų jokiai institucijai vykdyti patikrinimus, ar tokių asmenų pateikiama informacija pranešime yra teisinga ir atitinka tikrovę. Tyrimo metu išaiškėjo, kad nemažai privačių tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikiančių asmenų reikalauja iš vartotojų neteisėto mokesčio, tačiau tokios informacijos Lietuvos darbo biržai nepateikia.

Pavyko susisiekti su 18 tuo metu Vilniuje įdarbinimo tarpininkaujant paslaugas teikiančių įmonių. Penkios iš jų teikia įdarbinimo tarpininkaujant paslaugas tik Lietuvos teritorijoje ir nei tiesioginių nei netiesioginių mokesčių iš norinčių įsidarbinti asmenų neima. 13 įmonių tarpininkauja įdarbinant užsienyje ir 10 iš jų neteisėtai ima tiesioginius ar netiesioginius mokesčius iš norinčiųjų įsidarbinti.

Siekiant išsiaiškinti, ar neteisėtai imamas mokestis yra minimas sutartyje, kurią norintys įsidarbinti asmenys pasirašo su įdarbinimo tarpininkaujant paslaugas teikiančiais asmenimis, buvo prašoma šių asmenų pateikti sutarčių pavyzdžius. Deja, pavyko gauti tik 3 sutartis su įdarbinimo tarpininkaujant paslaugas teikiančiais asmenimis, nes kitos įmonės arba kategoriškai atsisakė leisti vartotojams susipažinti su sutarties tekstu teigiant, kad tai yra konfidenciali informacija arba visais įmanomais būdais bandė išvengti sutarties davimo, teigiant, kad su sutartimi vartotojui galima susipažinti tada, jei jam bus siūlomas darbas. Šių sutarčių kopijos yra perduotos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tirti, ar sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, ar neprieštarauja LR įstatymams.

Atkreiptinas dėmesys, kad tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikiančių asmenų veiklos, galiojant dabartinei įstatymų bazei, nekontroliuoja jokia institucija. Tai sudaro sąlygas minėtiems asmenims imti neteisėtą mokestį iš įsidarbinti norinčių žmonių. Nukentėjęs asmuo dėl neteisėtos veiklos turi tik vienintelę išeitį – kreiptis į policiją. Tačiau problema yra tame, kad nėra tinkamos sistemos, kuri užkirstų kelią tokiai neteisėtai veiklai iš anksto. Tyrimo metu paaiškėjo situacija, kad yra neišvengiamai reikalinga institucija, kuri atliktų priežiūros ir kontrolės funkciją tikrinant privačių tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikiančių asmenų veiklą.

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31