LNVF / Naujienos / 2012 04 23 Vartotojų federacija padės daugiabučių namų gyventojams tapti savo namų šeimininkais

2012 04 23 Vartotojų federacija padės daugiabučių namų gyventojams tapti savo namų šeimininkais

2012 04 23 Vartotojų federacija padės daugiabučių namų gyventojams tapti savo namų šeimininkais

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pradeda vykdyti programą -
Daugiabučių namų gyventojų atstovų (įgaliotinių) išrinkimas, apmokymas ir jų namų parengimas energetinio ūkio tvarkymui bei modernizavimui.

Programos tikslas – įgalinti daugiabučių namų gyventojus patiems efektyviai ginti savo, kaip vartotojų teises. Tam tikslui sieksime sustiprinti daugiabučių namų, kuriuose nesukurtos bendrijos, savivaldą ir namų gyventojų atstovavimą prieš trečiąsias šalis. Veiklos bus vykdomos ne mažiau kaip 12 savivaldybių. Tikslinės grupės yra daugiabučių namų gyventojai. Bendradarbiaujant su vietos valdžia ir valstybinėmis institucijomis, suinteresuoti ir iniciatyvūs daugiabučių namų gyventojai bus pakviesti į susirinkimus savivaldybėse, kuriuose bus pateikta informacija, kaip svarbu daugiabučių gyventojams turėti iniciatyvius ir kvalifikuotus namų atstovus. Vėliau šie aktyvūs daugiabučių namų gyventojai surengs visuotinius susirinkimus ir išsirinks savo namų atstovus. Jie bus apmokyti būtiniausių disciplinų ir įgys reikalingų žinių apie namo energetinį ūkį ir modernizavimą. Visu projekto laikotarpiu šie atstovai bus konsultuojami konkrečiais jų namų energetinių sistemų modernizavimo ir renovavimo klausimais.

Kokioms problemoms spręsti skirta priemonių programa?

Dideles gyventojų išlaidas būstų šildymui įtakoja kelios esmin­ės priežastys :
Bloga namų kokybė, nulemianti 2-3 kartus didesnį šilumos suvartojimą, lyginant su Vakarų šalimis. Tačiau namai modernizuojami nepriimtinai lėtai. Vyriausybės remiama daugiabučių namų modernizavimo programa nepasiekia jai iškeltų tikslų dėl nepakankamos iniciatyvos iš gyventojų pusės.
Beveik nėra konkurencijos tarp energijos tiekimo įmonių, administratorių ir kt. įmonių, nes daugumoje namų, kur nėra įsteigta bendrijų, namo gyventojai negali priimti daugelį jiems svarbių sprendimų.
Taigi, svarbiausia problema, jog daugiau kaip 80% visų daugiabučių namų Lietuvoje neturi namo šeimininko (atstovo, įgaliotinio ar pan.). Daugelyje daugiabučių namų vyrauja pasyvumo, laukimo tendencijos, namo gyventojai nėra atstovaujami prieš trečiąsias šalis, tame tarpe šilumos taupymo ir namo modernizavimo klausimais. Tokiuose namuose nėra su kuo tartis ir svarstyti gyventojams naudingus pasiūlymus, o susirinkimai dažnai pavirsta chaotiškais barniais ir negatyvių nuotaikų įsitvirtinimu. Tai smarkiai apsunkina ir administruojančių įmonių darbą, kurios faktiškai neturi su kuo kalbėtis namo gerbūvio klausimais.
Taip pat reikia atkreipti dėmesį, jog 2011 lapkričio mėn. Šilumos ūkio įstatymo 20-ame punkte atsirado nuostata, jog '' Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato prižiūrėtojas (eksploatuatojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintis daugiabučio namo bendrijos atstovas arba daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas''. Tam, kad ši įstatymo nuostata (pabraukta) būtų pradėta įgyvendinti name turi būti ''daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas'', turintis ''atitinkamą kvalifikaciją''.
priemonių programos / projekto uždaviniai (kokius uždavinius įgyvendinus bus pasiektas tikslas; uždaviniai turi būti konkretūs, realūs, susiję su projekto veiklomis);
1. Organizuoti informacinius seminarus suinteresuotiems gyventojams ne
mažiau, kaip 12 savivaldybių
2. Organizuoti gyventojų atstovų išrinkimą ne mažiau, kaip 120 daugiabučių
namų 12 -oje savivaldybių;
3. Parengti mokymo programą;
4. Apmokyti ne mažiau, kaip 120 išrinktų gyventojų atstovų 2 dienų mokymuose
bei išdalinti pažymėjimus;
5. Nuolat teikti konsultacijas dėl šildymo metodo pasirinkimo, namų modernizavimo priemonių, paslaugų tiekėjo pasirinkimo ir kitų svarbių klausimų, susijusio su namo gyventojų interesų suderinimo ir atstovavimo.
Bus organizuoti visuotiniai gyventojų susirinkimai ne mažiau kaip 180 daugiabučių namų, kuriuose bus išrinkti gyventojų pasitikėjimą turintys atstovai.

Mokymo medžiagos parengimas.
Bendradarbiaujant su Valstybine energetikos ir kainų kontrolės komisija, Valstybine energetikos inspekcija, Būsto urbanistine plėtros agentūra, Valstybine metrologijos inspekcija ir savivaldybėmis, parengsime mokymo medžiagą daugiabučių namų butų savininkų atstovams elektroniniu formatu.
Daugiabučių namų atstovams bus pasiūlyta, kartu su administratoriais, peržiūrėti ir atnaujinti (jei reikia) šildymo ir karšto vandens sistemos name aprašą.
Metodinė pagalba ir konsultacijų teikimas atstovams dėl jų namų problemų ir namų modernizavimo.

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31