LNVF / Naujienos / EP pristatytas ryžtingas planas reformuoti ES energetiką

EP pristatytas ryžtingas planas reformuoti ES energetiką

EP pristatytas ryžtingas planas reformuoti ES energetiką
elektra_px250

Europos Parlamente buvo pristatytas ES energetikos srities teisės aktų rinkinio projektas. Šiais teisės aktais siekiama stabdyti klimato kaitą, taip pat stiprinti ES energetinį saugumą bei konkurencingumą. Siūloma tobulinti prekybos teršalų leidimais sistemą bei įpareigoti ES valstybes mažinti anglies dvideginio išskyrimą.
 Numatoma išplėsti ir sustiprinti ES apyvartinių taršos leidimų sistemą. Pagal šią sistemą Europos Komisija patvirtina metines klimatą šildančių dujų kvotas (kaskart vis mažesnes) kiekvienai Sąjungos narei, o šalys savo ruožtu jas paskirsto stambioms įmonėms, kurios išskiria daugiausia šių dujų. Dalis leidimų yra suteikiama nemokamai, kita dalis – parduodama aukcione. Savo kvotų neišnaudojusios bendrovės gali jas parduoti kitoms įmonėms, o kvotas viršijusios bendrovės turi sumokėti baudą. Nuo 2005 m. iki dabar ši schema apėmė apie 12 tūkst. gamyklų ar įrenginių energetikos, metalo, mineralų ir kai kuriose kitose pramonės šakose. Numatoma šią schemą išplėsti ir kitoms klimato kaitą skatinančioms dujoms, taip pat įtraukti į ją aviacijos sektorių.
 

Kadangi šalių vyriausybės išdalino per daug nemokamų leidimų, jų rinkos kaina labai sumažėjo, taigi įmonės nėra itin suinteresuotos mažinti aplinkos taršą. Todėl siūloma palaipsniui mažinti į rinką išleidžiamų taršos leidimų kiekį, taip pat paskirstyti juos centralizuotai ES mastu arba aukcione, kuriame galėtų dalyvauti bet kurios ES šalies įmonės. Iš aukcionų gautos pajamos papildytų šalių biudžetą.
 Vis dėlto ir naujoji prekybos teršalų leidimais sistema apims mažiau negu pusę klimatą šildančių dujų išskiriančios pramonės. Pastatai, transportas (išskyrus aviaciją), žemės ūkis, atliekos ir mažesnės įmonės joje nedalyvaus. Todėl numatoma siekti dešimtadaliu sumažinti klimatą šildančių dujų išskyrimą pastaruosiuose sektoriuose palyginti su 2005 m. Kiekvienai ES šaliai siūloma iškelti atskirus normatyvus.
 

ES yra iškėlusi tikslą iki 2020 m. bent penktadaliu sumažinti klimatą šildančių dujų išskyrimą, palyginti su 1990 m. ES taip pat įsipareigojo siekti 30 proc. sumažinti šių dujų išskyrimą, jei ir kitos išsivysčiusios šalys ateityje pasirašytų tarptautinį susitarimą, numatantį panašius įsipareigojimus. Naujieji teisės aktai įpareigotų ES šalis siekti šių tikslų, o dėl priemonių ir prioritetų valstybės turėtų apsispręsti pačios.
 Panašiai ES šalys turėtų užtikrinti, kad 2020 metais atsinaujinantys energijos šaltiniai sudarytų penktadalį visos jų naudojamos energijos. Numatant tikslus valstybėms, bus atsižvelgta į jų turtingumą ir iki šiol pasiektą pažangą. Pasiūlyme taip pat pažymima, jog iki 2020 m. dešimtadalį visų ES suvartojamų degalų turi sudaryti biokuras. Kadangi biokuras ne visada gaminamas tvariai, numatyti jo gamybos tvarumo kriterijai, sertifikavimo tvarka, taip pat atvejai, kuomet draudžiama keisti žemės naudojimo paskirtį.
 Europos Komisija taip pat siūlo sukurti teisinį pagrindą anglies dvideginio sulaikymo ir saugojimo (angl. carbon capture and storage, CCS) technologijos naudojimui. Ji gerokai sumažintų anglies dvideginio išskyrimą iš deginamo iškastinio kuro elektrinėse ir kitur pramonėje.
 Naujieji teisės aktai bus svarstomi pagal bendro sprendimo procedūrą, taigi dėl jų turės apsispręsti Europos Parlamentas kartu su ES Taryba.
 

Debatai Europos Parlamente
 

Naujieji teisės aktai trečiadienį buvo pristatyti neeilinėje Europos Parlamento plenarinėje sesijoje. Europos Komisijos pirmininkas José Manuel Barroso pažymėjo, jog siūlomas veiksmų planas yra „pažangiausias pasaulyje“. Prelegentas patikino, jog Komisijos pasiūlyme atsižvelgiama į šalių turtingumą, taip pat poveikį Europos ekonomikos konkurencingumui. J.M. Barroso informavo, jog siūlomų teisės aktų įgyvendinimas iki 2020 m. pareikalaus papildomų 0,5 proc. ES BVP, arba 3 eurų per savaitę iš kiekvieno europiečio. „Neveiklumo kaina būtų daugiau kaip dešimt kartų didesnė“, – teigė Komisijos pirmininkas. Pažymėjęs, jog atskiros šalys vienos nesugebėtų įgyvendinti tokio masto planų, prelegentas pridūrė, jog tai – įrodymas, kad reikalinga stipri ES.
 Diskusijoje kalbėję EP frakcijų atstovai sveikino naująjį įstatymų rinkinį. Vis dėlto kai kurie deputatai išreiškė susirūpinimą dėl biokuro gamybos tikslų, branduolinės energijos ateities, taip pat poveikio įmonėms ir darbo vietoms. „Reikia, kad ir klimato šilimas būtų sustabdytas, ir ekonomikos augimas nenutrūktų“, – teigė Europos liaudies partijos atstovė Marianne Thyssen (Belgija). Socialistų frakcijos atstovas Hannes Swoboda (Austrija) pritarė pasiūlytiems siekiams, tačiau išreiškė abejonių dėl biokuro skatinimo ir teigė, jog „Europa neturi elgtis vienašališkai“. Tuo tarpu Liberalų ir demokratų aljanso vadovo Graham Watson (Jungtinė Karalystė) nuomone, siūlomas įstatymų rinkinys leis sukurti naujų darbo vietų tvarios energetikos srityje. Pasak Sąjungos už tautų Europą atstovo Liam Aylward (Airija), šie teisės aktai „suteiks daugiau aiškumo įmonėms ir vartotojams“. Savo ruožtu deputatas abejojo biokuro gamybos tikslais.
 

Žaliųjų frakcijos atstovė Rebecca Harms (Vokietija) pažymėjo, jog siūlomi veiksmai leis sustiprinti piliečių pasitikėjimą Europa, tačiau svarbu užtikrinti, kad „žodžiai nesiskirtų nuo darbų“. „Laisvoji rinka sukūrė klimato kaitos problemą ir yra už ją atsakinga, todėl reikia ją reguliuoti tarptautiniu mastu“, – pridūrė EP narė. Europos vieningųjų kairiųjų atstovas Roberto Musacchio (Italija) ragino priimti siūlomus teisės aktus iki 2009 m. EP rinkimų. Savo ruožtu jis suabejojo siūlomais biokuro gamybos tikslais ir anglies dvideginio sulaikymo sistema. Nepriklausomybės ir demokratijos frakcijos atstovas Johannes Blokland (Nyderlandai) sveikino parengtus įstatymus, tačiau ragino juos patobulinti. Tuo tarpu frakcijoms nepriklausanti deputatė Irena Belohorská (Slovakija) pritarė siūlymui normatyvuose atsižvelgti į šalies išsivystymo lygį. Deputatė pridūrė, jog ES pastangos stabdyti klimato kaitą „bus bevaisės“, jei prie jų neprisidės Kinija, Indija ir JAV.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31