LNVF / Naujienos / Europos vartotojų diena 2019 m. „Europos vartotojų sąjunga“: nauja ES vartotojų organizacija, oficialiai pristatyta ES Parlamente

Europos vartotojų diena 2019 m. „Europos vartotojų sąjunga“: nauja ES vartotojų organizacija, oficialiai pristatyta ES Parlamente

Europos vartotojų diena 2019 m.  „Europos vartotojų sąjunga“: nauja ES vartotojų organizacija,  oficialiai pristatyta ES Parlamente

Pranešimas spaudai                                                                           Briuselis, 2019 m. Kovo 15 d

„Europos vartotojų sąjunga“ (toliau ECU) - nauja skėtinė ES vartotojų asociacija, buvo oficialiai pristatyta ES institucijoms (ES Komisijai, Europos Parlamento nariams ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui) ir kitoms susijusioms suinteresuotosioms šalims.
Renginys vyko kovo 5 d. ES Parlamente konferencijoje „ES rinkimų link: Europos Sąjungos stiprinimas siekiant veiksmingesnės vartotojų apsaugos“, kurį iniciajavo Italijos EP narys Viotti, S&D.
 „Europos vartotojų sąjungos“ pagrindiniai organizatoriai yra Italijos asociacijos „Federconsumatori“ ir „Cittadinanzattiva“. ECU sudaro 22 vartotojų asociacijos iš 16 ES valstybių narių ir 1 papildomas ES narys, kaip buvo patvirtinta per ECU Generalinę asamblėją praėjusį 2018 m. spalio mėn. Paryžiuje, kuriame dalyvavo Europos Komisijos ir Vartotojų generalinis direktoratas.

Lietuvai atstovauja Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (LNVF).

ECU įkurimą sąlygojo didėjantis europiečių pilietinis sąmoningumas bei, organizacijos, kuri tinkamai atstovautų vartotojus Europos lygmeniu, nebuvimas. Atliepdami į Europos Komisijos parengtą strateginį dokumentą - „Naujos galimybės vartotojams“, ECU sieks stiprinti pažeidžiamų asmenų apsaugą, mažinti atskirtį tarp, taip vadinamų, pirmos ir antros klasės piliečių, turinčių nevienodą prieigą prie prekių ir viešųjų paslaugų bei sieks mažinti nelygybę, egzistuojančią tiek tarp skirtingų ES valstybių narių vartotojų, tiek ir tarp vartotojų kiekvienoje šalyje.
ECU prisidės prie darnesnės ir vieningesnės Europos kūrimo, parodant europiečiams, kad Sąjunga ir jos institucijos rūpinasi piliečių bendrųjų interesų apsauga.
„Paprasti europiečiai reikalauja socialiai jautresnės Europos, kurioje būtų atsižvelgiama į kasdienius ir konkrečius žmonių poreikius. Atsižvelgiant į tai, kad vartotojų politiką beveik visiškai formuoja ES institucijos, šį teisėtą paprastų žmonių prašymą remia ECU, kuri yra įsipareigojusi konstruktyviai atstovauti Europos piliečių poreikiams ir reikalavimams valstybinėse ir verslo organizacijose“ - pažymėjo ECU prezidentas Sergio Veroli.

„Europos vartotojų sąjunga“ (ECU) yra nevyriausybinė, ne pelno organizacija, nepriklausoma nuo verslo ar kitų prieštaringų interesų, atitinkanti visas ES institucijų nustatytas sąlygas, Europos vartotojų organizacija.

ECU pagrindinis tikslas - skatinti ir apsaugoti Europos vartotojų sveikatos, saugos, ekonominius ir teisinius interesus. ECU yra įgaliota atstovauti vartotojų interesams Sąjungos lygmeniu ne mažiau kaip pusėje valstybių narių veikiančių organizacijų ir veikia regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu. Narių organizacijas sudaro nacionalinių vartotojų organizacijų atstovai pagal jų nacionalines taisykles ar praktiką.

Taryba:

Pirmininkas: Sergio Veroli, Federconsumatori, Italija.

Pirmininko pavaduotojai: Bozena Stasenkova, Slovakijos vartotojų organizacijų asociacija; Guy Beaune, Indecosa-CGT, Prancūzija.

Generalinis sekretorius: Mariano Votta, Cittadinanzattiva Onlus - Aktyvių piliečių tinklas, Italija.

Etikos komiteto koordinatorius: Alvita Armanavičienė, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija.

 

Kontaktai:

Giuseppe Perretti, atstovas ryšiams.

 

Paštas: perretti@europeanconsumersunion.eu; mobilus: +32 497 28 60 79

Paštas: info@europeanconsumersunion.eu

Tinklalapis: http://europeanconsumersunion.eu

„Facebook“: www.facebook.com/unionedeiconsumatorieuropei

2019_03_15 pranesimas spaudai-page-002-c

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31