LNVF / Naujienos / .

2010 04 06 "Kepamu mesos gaminiu su nitritine druska galimos rizikos vertinimas"

.

.

Nitritai mėsoje ir mėsos produktuose jau daug dešimtmečių naudojami tam, kad būtų užtikrintas mėsos produktų, visų pirma sterilizuotų, konservavimas bei mikrobiologinė sauga, taip pat slopinamas ir botulizmą sukeliančių Clostridium botulinum bakterijų dauginimasis.

Nitritai ir nitratai naudojami apsaugoti maisto produktus nuo gedimo. Daugumoje šalių, tame tarpe ir Lietuvoje, šių medžiagų, įprastai dedamų kaip kalio ir natrio druskos, vartojimas yra ribojamas ir reglamentuojamas įstatymais.
Lietuvoje didžiausi leidžiami nitritų ir nitratų kiekiai mėsos produktuose reglamentuojami Lietuvos higienos normoje HN 53:2010 „Leidžiami naudoti maisto priedai“, patvirtintoje LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-108 (Žin., 2010, Nr. 21-1009).

Siekiant apsaugoti Lietuvos vartotojus nuo nitrozaminų, kaip galimų kancerogenų, patekimo į organizmą su kepamu maistu, Lietuvos standarto LST 1919: 2003 (su pakeitimais) 8 punkte nurodoma, kad “dešrelių, skirtų kepti ar tiekiamų į rinką su kepimą, kaip apdorojimo būdą, apibūdinančiais žodžiais, piešiniais bei grafiniais ženklais, gamyboje neleidžiama naudoti nitritų ir nitratų”.

Prekybos įmonėse galima rasti mėsos gaminių, kurių gamyboje nenaudoti nitritai. Šie gaminiai neturi įprastos rausvos spalvos, tačiau yra tinkami kepti aukštoje temperatūroje.

Instituto specialistai pataria, kaip išvengti pavojingų junginių susidarymo, kepant mėsos gaminius:
• Kepimui naudoti tik gaminius, kurių sudėtyje nėra nitritų.
• Siekiant apsaugoti produktus nuo tiesioginės liepsnos, galima juos suvynioti į foliją.
• Kepimui rekomenduojama naudoti specialias pakuotes, groteles.
• Jeigu vis dėlto mėsa apdegė, nuo keptos mėsos ar jos produktų būtina nupjaustyti apdegusias ar suanglėjusias vietas.
• Nerekomenduojama kepti virtų mėsos gaminių (įvairių dešrelių).

Saugant savo ir artimųjų sveikatą, susimastykime, kas svarbiau – ar malonumas kūrenti spragsinčias malkas ir viliojantis kepamos mėsos aromatas, ar sveikata?

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31