LNVF / Naujienos / Vartotojų federacija laimėjo bylą dėl šilumos ir karšto vandens kainų

Vartotojų federacija laimėjo bylą dėl šilumos ir karšto vandens kainų

Vartotojų federacija laimėjo bylą dėl šilumos ir karšto vandens kainų

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2017 m. sausio 24 d. nutartimi patvirtino pirmosios instancijos teismo išvadą, jog atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir Komisija) 2010 m. gruodžio mėn. nutarimai dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija” buvo priimti neteisėtai ir nepagrįstai.
LVAT nagrinėtoje byloje buvo ginčijamas Komisijos nutarimas, priimtas vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi (šilumos bazinės kainos nustatymas), Šilumos kainų nustatymo metodika bei UAB „Vilniaus energija“ (toliau – ir Bendrovė) pateiktu šilumos bazinės kainos dedamųjų projektu, taip pat Komisijos nutarimas, priimtas vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi (karšto vandens kainų dedamosios nustatymas), Karšto vandens kainų nustatymo metodika bei Bendrovės pateiktu karšto vandens kainos dedamųjų projektu. Skunde pirmosios instancijos teismui pareiškėjai, be kita ko, teigė, kad ginčijami nutarimai buvo priimti pažeidžiant Šilumos ūkio įstatymą, termofikacinėse (kogeneracinėse) elektrinėse privalo būti atliktas sąnaudų, kuro atskyrimas šilumos ir elektros energijos gamybai, kas užtikrina Šilumos ūkio įstatymo prioritetinio tikslo įgyvendinimą – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams.
Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, patenkino pareiškėjų skundą ir įpareigojo Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamosios dedamąsias ir minėtų kainų dedamąsias patvirtinti naujai priimtais nutarimais. Teismas sprendime pabrėžė, kad Bendrovė atsakovui teikė licencijuotos veiklos sąnaudų ataskaitose nurodytus prieštaringus, klaidinančius bei neišsamius (mažesnės apimties negu būtina) duomenis, dalis teiktų duomenų nebuvo audituoti, o pajamos ir sąnaudos padidintos, audito ataskaitose nurodytų auditorių išlygų, taip pat ataskaitose esančių kitų netikslumų bei trūkumų Komisija neanalizavo bei nevertino, karšto vandens kainų dedamųjų apskaičiavimuose padarė aritmetinių klaidų, o gautą antro koeficiento reikšmę suapvalino nepakankamu tikslumu, todėl abu ginčijami nutarimai pagal Viešojo administravimo įstatymą nelaikytini pagrįstais bei teisėtais ir naikintini, o Komisija įpareigotina iš Bendrovės išsireikalauti bei iš naujo įvertinti visus šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainų dedamųjų objektyviam apskaičiavimui būtinus dokumentus bei minėtų kainų dedamąsias ginčui aktualiam laikotarpiui patvirtinti naujai priimtais nutarimais.
LVAT nutartyje pabrėžė, jog pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, šilumos ir (ar) karšto vandens kainos grindžiamos tiekėjo būtinomis (valstybės normuojamomis) šilumos ar karšto vandens ruošimo (pirkimo), perdavimo, įvadinių atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros, sąskaitų (mokėjimo pranešimų) už šilumą ir (ar) karštą vandenį parengimo ir pateikimo vartotojams bei apskaitos sąnaudomis. LVAT teisėjų kolegija nustatė šio įstatymo straipsnio pažeidimą. Išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, LVAT atkreipė dėmesį į tai, kad šioje byloje dėl jos sudėtingumo ir ekonominių klausimų vyravimo buvo remtasi audito biuro pateiktu ekspertizės aktu, kaip iš vienu iš pagrindinių byloje esančių įrodymų. Pasak teismo, apeliaciniuose skunduose pateikti argumentai nebuvo pakankami paneigti ekspertizės akte padarytoms išvadoms ir nebuvo pakankami, kad teismas suabejotų eksperto kompetencija. Atsižvelgiant į tai, LVAT apeliacinius skundus atmetė ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31