LNVF / EcoTopten atranka / Teisės aktai

Kai kurie Lietuvos ir ES teisės aktų aspektai - Ką reikia žinoti?

 • Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 straipsnio (Informacijos apie prekes ir paslaugas pateikimas) 1 dalis nustato, kad gamintojas, pardavėjas, paslaugos teikėjas vartotojams privalo valstybine kalba suteikti Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą informaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka ženklinti prekes. 
 • Atsakomybę už ženklinimo pažeidimus numato Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 16313 straipsnis (Prekių, nepaženklintų teisės aktų nustatyta tvarka, pateikimas į rinką, tiekimas rinkai, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas):
 • Prekių, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka, pateikimas į Lietuvos Respublikos rinką, tiekimas rinkai, pardavimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkoje – užtraukia įspėjimą arba baudą individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims nuo keturiolikos iki keturiasdešimt trijų eurų, baudą įmonių darbuotojams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų dviejų iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.
 • Neteisingos informacijos apie prekę, ženklinant prekes, pateikimas – užtraukia įspėjimą arba baudą individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų, baudą įmonių darbuotojams – nuo penkiasdešimt septynių iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų dviejų iki trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų.
 • Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytą pažeidimą, –
 • užtraukia baudą individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų, įmonių darbuotojams – nuo vieno šimto penkiolikos iki trijų šimtų keturiasdešimt septynių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.
 • Atsakomybę už Ekologinio projektavimo (prekių energetinio efektyvumo) pažeidimus numato Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 189 straipsnis (Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės reikalavimų pažeidimas):
 • Prekių, paslaugų, žaliavų, kurių kokybė, eksploatacinės savybės, sudėtis, komplektiškumas ir įpakavimas neatitinka technologinių normų, receptūrų, techninių specifikacijų (sąlygų), standartų ir kitų deklaruojamų dokumentų, teisės aktų nustatytų privalomų kokybės reikalavimų, įskaitant ir deklaruotų eksploatacinių savybių neatitinkančius statybos produktus, pateikimas į rinką, tiekimas rinkai, pardavimas, realizavimas; prekių pateikimas į rinką, tiekimas rinkai, pardavimas, paslaugų teikimas, žaliavų realizavimas be būtinų kokybę ir saugą patvirtinančių dokumentų, montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijų, šių dokumentų nesaugojimas ir nepateikimas rinkos priežiūrą vykdančiai institucijai teisės aktuose nustatytais terminais, išskyrus šio straipsnio septintojoje dalyje numatytus atvejus, –
 • užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių darbuotojams, taip pat individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims nuo keturiolikos iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų ir pareigūnams – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki penkių šimtų septyniasdešimt devynių eurų.
 • Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
 • užtraukia baudą įmonių darbuotojams, taip pat individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims nuo dvidešimt aštuonių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt aštuonių eurų.