LNVF / Naujienos / 2009 06 26 EK ragina Lietuvą atskirti reguliavimo ir valdymo funkcijas telekomunikacijų sektoriuje

2009 06 26 EK ragina Lietuvą atskirti reguliavimo ir valdymo funkcijas telekomunikacijų sektoriuje

Užtikrinti, kad vyriausybės institucijos turinčios reguliavimo galių, tuo pačiu metu nebūtų įtrauktos į nuosavybės ir kontrolės veiksmus valstybės valdomose telekomunikacijų kompanijose, - yra svarbiausias principas garantuojantis nacionalinių ryšių reguliavimo tarnybų nepriklausomumą ir nešališkumą, taip garantuojant teisingą reguliavimą, kas yra svarbu vartotojams ir konkurencingumui, – sakė ES Telekomunikacijų komisarė Viviane Reding. Šio atskirimo principo turi būti laikomasi visais atvejais kai valstybių ministerijos atlieka ir ryšių reguliavimo funkcijas. Todėl aš raginu Lietuvos institucijas taikyti šį fundamentalų ES telekomunikacijų teisės principą ir Lietuvos Susisiekimo ministerijos atveju.“

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija ruošia Vyriausybės (Ministrų kabineto) sprendimus dėl radijo dažnių paskirstymo bei dėl universaliųjų paslaugų teikimo Lietuvoje taisyklių. Tuo pačiu metu, Susisiekimo ministerija yra paskirtoji valstybės institucija, kuri vykdo valstybei priklausančio ryšių paslaugų ir tinklų tiekėjo, akcinės bendrovės "Lietuvos radijo ir televizijos centro" savininko ir valdytojo funkcijas.

Valstybės narės, kurioms nuosavybės teise priklauso telekomunikacijų tinklus ir (arba) paslaugas teikiančios bendrovės arba kurios tokias bendroves valdo, pagal ES telekomunikacijų taisykles turi užtikrinti, kad reguliavimo funkcija būtų veiksmingai atskirta nuo veiklos, susijusios su nuosavybe ar valdymu. 2008 m. kovo 6 d. sprendime, priimtame Byloje C-82/07 dėl Ispanijos, Europos Teisingumo Teismas nurodė, kad kai reguliavimo funkcijas (net jei tik iš dalies) vykdo ministerijos, valstybės narės turi užtikrinti, kad šios įstaigos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nedalyvautų veikloje, susijusioje su nuosavybės teisėmis telekomunikacijų paslaugas teikiančiose bendrovėse arba su tų bendrovių valdymu.

Pagrindiniai faktai

Nagrinėti šiuos pažeidimus Komisija ėmėsi siekdama užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos būtų nešališkos ir nepriklausomos. Keturios Komisijos pradėtos bylos dėl nacionalinių telekomunikacijų reguliavimo institucijų nepriklausomumo prieš Lietuvą (IP/08/1343), Latviją (IP/09/569), Rumuniją (IP/09/165) ir Slovakiją (IP/09/775) dar neišspręstos.

Išsami bylų dėl telekomunikacijų srities pažeidimų apžvalga pateikta

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31