LNVF / Naujienos / 2010 01 19 "Karšto vandens tiekimas:Kaip gyventojai gali nuspręsti dėl to, ko jie nesupranta?"

2010 01 19 "Karšto vandens tiekimas:Kaip gyventojai gali nuspręsti dėl to, ko jie nesupranta?"

2010 01 19 "Karšto vandens tiekimas:Kaip gyventojai gali nuspręsti dėl to, ko jie nesupranta?"

Energetikos ministras A.Sekmokas yra ne kartą viešoje erdvėje deklaravęs teikti prioritetą energijos vartotojų interesams, apsaugant juos nuo energijos tiekėjų savivaliavimo ir diktato. Energetikos ministerijos tinklalapyje skelbiama ministerijos vizija – užtikrinti energijos vartotojų ilgalaikių interesų tenkinimą.
Praėjo metai nuo Energetikos ministerijos įkūrimo ir jau matome, kaip vykdomi ministro pažadai ir vizija. Gyventojų išlaidos energijai nuolat auga, o valdžios veiksmai perša mintį - daroma viskas, kad tokia tendencija nepasikeistų. Tarsi būtų negana šaltos žiemos, kuri daugiau negu paprastai patuštins gyventojų pinigines už šildymą, bet dar smarkiai didinamos elektros kainos, numatoma įvesti padidintus vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčius, o nuo rudens panaikinti lengvatinį PVM šildymui – gyvybiškai svarbiai paslaugai, kuriai pirkti ar nepirkti gyventojai neturi jokio pasirinkimo. Šiandieną Lietuvos energijos vartotojai išleidžia energijai beveik didžiausią šeimų biudžetų dalį visoje ES ir teigiamų permainų čia nematyti.
Jau tapo įprasta rodyti į energijos netaupančius daugiabučius namus ir priekaištauti jų nesusitvarkantiems gyventojams. Paveldėję nesutvarkytus ir energetiškai neefektyvius namus, gyventojai stokoja tiek organizacinių, tiek finansinių išteklių, kad sutvarkyti šiuos namus iš esmės. Bet net ir nedidelės gyventojų iniciatyvos ir didesnės tvarkos užuomazgos atsimuša į biurokratines kliūtis ir valdininkų nemokšiškumą ir abejingumą. Geras pavyzdys – praeitų metų gruodžio 24 d. energetikos ministro įsakymas, nustatantis daugiabučių namų gyventojams karšto vandens tiekėjo pasirinkimo grafiką. Gyventojams nepasirinkus iki š.m. balandžio 1 d., karšto vandens tiekėju taps šilumos tiekėjas. Su visomis jam priskaičiuojamomis karšto vandens tiekimo sąnaudomis ir, suprantama, pelnu. Taip pat suprantama, kad po tokios pertvarkos gyventojų išlaidos karštam vandeniui padidės.

Ne mažiau stebina ministro įsakyme išaiškinta nuostata, kad nepasirinkus karšto vandens tiekėjo, o nusprendus juo apsirūpinti patiems, ruošiant karštą vandenį namo šilumos punkte, visiems namo gyventojams teks užmokėti už nesąžiningus kaimynus, manipuliuojančius skaitiklių parodymais ar nedeklaruojančiais jų. Ministerija pateisina karšto vandens vagystes ir naudoja tai kaip ultimatumą gyventojams, kurie norėtų tvarkytis patys, be brangiai kainuojančių tarpininkų? Ar taip ginami vartotojų interesai?

Akivaizdu, kad Energetikos ministerijoje kompetencijos šios problemos sprendimui nedaug. Užuot taupę gyventojų laiką, nevertę gyventojų organizuoti bereikalingus sprendimų priėmimus tūkstančiuose daugiabučių namų, parėmę geriausią apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai jis ruošiamas namo įrenginiais be tarpininkų, atsisakę karšto vandens kainų nustatymo, kaip tai nustatyta Šilumos ūkio įstatymo 3 str 3 dalyje, ir bent minimaliai informavę vartotojus apie jų turimas galimybes, Energetikos ministerijos valstybės tarnautojai, pritariant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos v.tarnautojai nuėjo biurokratinių tradicijų keliu. Iš gyventojų reikalaujama sąmoningai priimti sprendimus, kurie tik pablogins jų padėtį. Neinformuojant ir nieko nepaaiškinant, kodėl reikia nuspręsti, kas šiandien yra negerai ir kokią gyventojai turės naudą iš vienų ar kitų sprendimų. Kaip gyventojai gali nuspręsti dėl to, ko jie nesupranta ?

Jei ministerija nesugeba priimti vartotojams gerų sprendimų, tai juos gali pasiūlyti pačios vartotojų organizacijos. Tačiau valdininkai pasiūlymų negirdi ir nenori girdėti. Patekti į priėmimą pas Energetikos ministrą neleidžiama dėl jo užimtumo globaliais klausimais. Betgi energijos vartotojų problemas reikia spręsti jau šiandien.

Reikalaujame:
Sustabdyti Energetikos ministro 2009 m gruodžio 24 d. įsakymą.
Priimti vartotojų atstovus ir išklausyti jų siūlymus
Užtikrinti tinkamą vartotojų informavimą šiais klausimais

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė

Komentarai

Norėdami komentuoti, turite prisijungti su savo vardu arba užsiregistruoti .

Pirm Antr Treč Ketv Penk Sat Sekm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31