LNVF / Apie LNVF / Interesų konflikto vengimo principai