LNVF / Apie LNVF / Prašymas tapti nariu

Prašymas tapti nariu

Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai

 

Vardas, pavardė

PRAŠYMAS PRIIMTI Į LIETUVOS NACIONALINĖS VARTOTOJŲ FEDERACIJOS NARIUS

 

Data

 

Miestas

Prašau priimti mane į Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos (toliau Federacija) narius. Esu susipažinęs(-usi) su Federacijos įstatais, pasižadu jų laikytis ir kartu su kitais Federacijos nariais siekti Federacijos tikslų įgyvendinimo.

Nurodau šiuos duomenis:

Gyvenamoji vieta (tik miestas)  
Gimimo metai  
Kontaktinis telefonas  
Kontaktinis el. pašto adresas  
 

 Vardas, pavardė, parašas

_______________________________________________________________________________

Pildo LNVF prezidentė

Asociacijos Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija prezidentė, _____________(metai, mėnuo, diena) gavusi ___________________(vardas, pavardė) prašymą tapti asociacijos Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija nariu, suteikia/nesuteikia Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos narystę (-ės).

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos

Prezidentė________________________________ A.V.

Parašas ______________________________