LNVF / Apie LNVF / LNVF veikla (2000 – 2016)

LNVF veikla (2000 – 2016)

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija – nevyriausybinė organizacija, įkurta 2000 m.

Jos pagrindinė veikla:

1. Vartotojų konsultavimas, tarpininkavimas sprendžiant vartotojų skundus www.vartotojuskundai.lt.

2. Vartotojų teisių gynimas neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose (atstovavimas Vartotojų ginčų komisijose prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos).

3. Vartotojų atstovavimas dalyvaujant teisėkūroje ir teisėtvarkoje teikiant pasiūlymus teisės aktams, dalyvaujant įstatymų rengimo darbo grupėse.

4. Bendradarbiavimas su LR Prezidentūra, Seimo komitetais bei Seimo nariais, ministerijomis, Valstybės kontrolės tarnyba, Valstybine energetikos ir kainų komisija Specialiųjų tyrimų tarnyba, kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei žiniasklaida.

Pasirašytos sutartys su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybine energetikos inspekcija, Ryšių reguliavimo tarnyba ir sutarta bendrai įgyvendinti sertifikavimo programą „Vartotojams atsakingas verslas“ ir kitus vartotojų informavimo, konsultavimo, tyrimų ir apklausų projektus.

5. Viešo vartotojų intereso gynimas teismuose

5.1. 2011 m. sausio 14 d. pareiškėjai Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, B.C. ir J.B., (adv. Antanas Suslavičius), kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti nutarimą „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“, nes, nutarimas neatitiko LR šilumos ūkio įstatymo įstatymo tikslų, t.y. mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą šilumos vartotojams, ir įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją priimti naują nutarimą. Bylos Nr. 3-61-3-00126-2011-6.

2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjų Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos, B.C.ir J.I. skundą tenkino pilna apimtimi.

5.2. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, (Justo Vilio advokatų kontora) atstovaudama nukentėjusių nuo „Go Planet“ bankroto vartotojų interesams, organizavo kreipimąsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris 2016 m. kovo 03 d. nusprendė, kad atsakovas - Lietuvos valstybę atstovaujanti Ūkio ministerija padarė pakankamai rimtą ES teisės pažeidimą ir turi pilnai atlyginti turtinę žalą turistams, nukentėjusiems, dėl netinkamo, direktyvos „Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų“, perkėlimo į Lietuvos teisės aktus, t.y. pilnai atlyginti nukentėjusių turistų, kurie kreipėsi į teismą, turtinę žalą. Bylos Nr. 3-61-3-4485-2015-2.

5.3. LNVF organizavo analogišką bylą dėl UAB „Fresh travel“ bankroto. Bylos Nr. 2-55-3-01533-2015-5.

5.4. LNVF prez. Alvita Armanavičienė kreipėsi į Teismą, kuriuo prašė įpareigoti Prokuratūrą tirti UAB „Darbo vartai“ (konsultavimas dėl įdarbinimo užsienyje) sukčiavimo veiklą. 2016 05 18 Vilniaus apylinkės teismas prašymą pilnai tenkino. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteismini tyrimą Nr. 02-2-00295-16.

6. Seminarų, konferencijų organizavimas.

6.1. LNVF 2003 m. organizavo pirmąjį Pasaulinės vartotojų dienos paminėjimą LR Seime.

6.2. 2008. Teisingumo ministerijoje organizavo konferenciją – „Teisinės galimybės sprendžiant vartotojų ginčus“. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 30 teisėjų. Renginį dalinai finansavo EK.

6.3. 2013 m. gruodžio mėn. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos salėje organizuotas Nacionalinis

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forumas. Forumo metu aptarti aktualiausi nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos klausimai, viešintos gerosios NVO veiklos praktikos, skatinta NVO ir valstybės institucijų bei savivaldybių partnerystė, pagerbiant aktyviausiai veikiančias nevyriausybines organizacijas. Forume dalyvavo 122 dalyviai iš 109 nevyriausybinių organizacijų, vietos savivaldos institucijų, valstybės institucijų.

6.4. 2011 m. LNVF LR Seime organizavo konferenciją - „Kodėl nenorima tapti savo daugiabučių namų šeimininkais?“.

6.5. 2016-10-11 LNVF LR Seimo Konstitucijos salėje suorganizavo tarptautinę konferenciją. Konferencijoje buvo nagrinėjama alternatyvaus alternatyvių ginčų sistemų tarp vartotojų ir verslo teorija ir praktika Europos Sąjungoje bei Lietuvoje. Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio šalių (Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Lenkijos) teisės mokslininkai bei praktikai.

7. LNVF atstovavo vartotojų interesams ES institucijose.

7.1. Lietuvos vartotojų atstovavimas tarptautinėse organizacijose – ISO (pasaulinė standartų organizacija).

7.2. LNVF yra ANEC Lietuvos atstovė. Tai Europos vartotojų organizacijų dirbančių standartų srityje organizacija, kurios būstinė yra Briuselyje.

7.3. LNVF yra ES Socialinio ir aplinkosauginio vartotojų aljanso – ASECO, narė steigėja. Bendradarbiauja su didžiausiomis ES vartotojų organizacijomis, dalyvauja bendruose projektuose.

7.4. LNVF atstovauja Lietuvos vartotojams Konkurencijos direktorato vartotojų darbo grupėje (Briuselyje).

7.5. Dalyvavimas ES Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbe nario teisėmis. 2004-2006 m. Briuselis. Tai patariamoji institucija teikianti pasiūlymus Europos Komisijai, Europos Tarybai bei Europos Parlamentui.

8. Projektinė veikla:

8.1. Šiaurės šalių ministrų taryba, Norvegijos ir Vokietijos vartotojų asociacijos pagal projektą “Dėl paramos steigiant vietinius vartotojų biurus Lietuvoje”. 2000 m.

8.2. CI (Consumers International, Anglija) - pasaulio vartotojų organizacijos finasuojamas projektas - “Maisto rinkos stiprinimas” - 3 m . 2000-2003 m.

8.3. 2000 metais LNVF vykdė Baltijos-Amerikos partnerystės programos finansuojamą projektą – „Klaipėdos apskrities pacientų organizacijų koalicija“.

8.4. Phare ACCESS programa “Vartotojų teisių stiprinimas Lietuvoje”. 2001-2003 m. EK.

8.5. Baltijos ir Amerikos partnerystės programa “Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos stiprinimas” - 1 m. 2003 m.

8.6. LNVF pasirašė ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį su Ispanijos vartotojų kooperatyvų sąjunga. Vykdytas projektas “Cost of life”. 2004 m.

8.7. LR ūkio ministerija - "Vartotojų ir verslininkų švietimas vartotojų teisių ir apsaugos klausimais" 2004 m.

8.8. „Kaip elektros ir dujų reguliuotojai ES atstovauja vartotojų interesams“ – Europos Komisija. Projekto koordinatorius – „Europos vartojimo tyrimų techninis centras“, Italija. 2005 -2007.

8.9. „Vartotojų patenkinimas mažmeninės prekybos rinkoje 13 -oje ES šalių“ – Europos Komisija. Projekto koordinatorius – Consumers International, Anglija. 2 m. 2005-2007.

8.10. Socrates 3 programa “Vartotojų švietimo tinklas – E - CONS”- 3 m. 2004 -2007m.. Projekto koordinatorius -- Europos Vartotojų Mokykla (Ispanija).

8.11. „Turizmas: informacija ir web vartotojų apsaugos efektyvumas. Direktyvos 90/134 įgyvendinimas“. Europos Komisija. Projekto koordinatoriai – Federconsumatori, Italija. Projekto partneriai Lietuvoje – LNVF. 2006 - 2007m.

8.12. „Direktyvos dėl teismo draudimų (98/27/EC) įgyvendinimas 25-iose Europos šalyse”. Europos Komisija. 2005 m.

8.13. „Vartotojų organizacijų gebėjimų stiprinimas vykdant produktų testavimą bei leidžiant vartotojų žurnalą“. 2007-2009. ES.

8.14. „ Ataskaita apie energijos vartotojų padėtį Lietuvos teisinėje sistemoje” 2005 m. ES.

8.15. „Mobilieji telefonai bei interneto paslaugos“, 2006-2009. Socrates.

8.16. Programos įgyvendinimas - Lietuvos teismų praktikos energijos tiekimo – vartojimo bylose apžvalga ir analizė 2006. LR Teisingumo ministerijos parama.

8.17. 2008 m. LR Teisingumo ministerijoje LNVF surengė seminarą „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas sprendžiant sukčiavimo mokėjimo priemonėmis problemas“, kurio metu buvo aptartos sukčiavimo mokėjimo priemonėmis aktualijomis.

8.18. CORENET – Vartotojų tyrimų tinklai. Projekte dalyvavo 11 vartotojų asociacijų dirbančių 11 Europos Sąjungos valstybių. Dalyvaujančios šalys: Belgija (CRIOC), Prancūzija (INC), Portugalija (DECO), Lietuva (LNVF), Vengrija (NACPH), Italija (FEDERCONSUMATORI), Bulgarija (FCB), Čekija (SOS), Slovakija (ACOS), Kipras (CCA) ir Latvija (LCA). 2008-2010 m. ES.

Pagrindinės veiklos kryptys: Tyrimų metodologija, nesąžiningos sutarčių sąlygos. atsakingas vartojimas. Pagrindiniai projekto tikslai: tyrimų metodologijos stiprinimas, įsitraukimo į vartotojų politiką didinimas, artimesnio tarpusavio bendradarbiavimo siekimas.

8.19. „Europos seminarų ciklas už prevenciją prieš sukčiavimą mokėjimo priemonėmis“. 2008-2009 m. Ispanija, Čekija, Italija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, bei Bulgarija.

8.20. „Euro Top Ten Plus“. 2011- 2018m. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija kartu su 16 Europos šalių baigė įgyvendinti trijų metų trukmės „Pažangi energetika Europai“ programos finansuojamą EuroTopTen Plus projektą. Projekto tikslas – skatinti efektyvesnį energijos vartojimą ir padeda vartotojui išsirinkti energetiškai efektyviausius prietaisus.

Projekto rėmėjai Lietuvoje: AB LESTO, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, VĮ Energetikos agentūra, Ūkio ministerija.

8.21. Kaimo bendruomenių konkursas „Lietuvos kaime gera gyventi 2011“. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos finansuoto projekto metu įgyvendintas aktyviausių Lietuvos kaimo bendruomenių konkursas, nominuotos aktyviausiai veikiančios bendruomenės, apie

kurias sukurti video filmai ir išleistas spalvotas leidinys-katalogas.

8.22. Akcija „Vartokim atsakingai“. Projektą finansavo Jungtinių Tautų vystymo programa. Projekto veiklomis siekta populiarinti ir skatinti atsakingą šalies gyventojų vartojimą, įtraukiant į akciją šalies vartotojus ir įmones, vystyti verslo įmonių ir vartotojų partnerystę, siekiant atsakingo vartojimo ir skaidraus bei etiško verslo ir konkurencingumo bei užmegzti ilgalaikę partnerystę tarp visuomeninių atsakingo vartojimo konsultantų, parduotuvių / prekybos centrų ir aktyvių vartotojų.

8.23. Consumer Classroom – vartotojų mokykla www.consumerclassroom.eu - vartotojų ir mokytojų švietimo portalas visomis Europos Sąjungos kalbomis. 2011-

8.24. Lietuvoje 2014 m. birželio įsigaliojo naujieji Vartotojų teisių direktyvos (2011/83/ES) reikalavimai dėl vartotojų teisių apsaugos. Video medžiaga paruošta pagal projektą „Bendradarbiavimas su verslu, stiprinant vartotojų teises elektroninėje erdvėje“. Projekto rėmėjas LR Teisingumo ministerija. Projekto veiklos yra remiamos iš LR valstybės biudžeto lėšų.

8.25. Vartotojų skundų svetainė – www.vartotojuskundai.lt. Pagal sutartį su EK skundai persiunčiami EK, kurie bus panaudojami tobulinant teisinę bazę.

8.26. 2016 m. LNVF pradeda įgyvendinti prekybos ir paslaugų įmonių sertifikavimo programą ''Vartotojams atsakingas verslas (VAV)“. VAV ženklas bus suteikiamas įmonėms, tinkamai informuojančioms vartotoją apie vartotojų teises, efektyviai sprendžiančioms vartotojų skundus, užtikrinančioms produktų saugą, duomenų apsaugą bei remiančias vietos bendruomenes.

8.27. Kiti projektai.

2016 12 01

Alvita Armanavičienė

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė ir LNVF steigėja.