LNVF / Apie LNVF / VIDEO / 2013-12-19 Nacionalinio NVO forumo pranešimų video medžiaga

2013-12-19 Nacionalinio NVO forumo pranešimų video medžiaga

Vilma Gabrieliūtė

EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo NVO programos II etapo įgyvendinimo pristatymas

Ramūnas Dilba

ES struktūrinių fondų perspektyvos NVO sektoriui

Algimantas Akstinas

Mindaugas Maciulevičius

Socialinės partnerystės struktūros kūrimo aktualijos

Arūnas Kučikas

Valstybinio finansavimo perspektyvos

Martinas Žaltauskas

NVO ir savivaldybių bendradarbiavimas, viešųjų paslaugų teikimas

NVO duomenų bazės Lietuvoje kūrimo aktualijos

Modestas Bastys

Nevyriausybinių organizacijų verslumo skatinimas – gerosios praktikos pavyzdžiai

Imantas Bernotas

Daumantas Simėnas

Nacionalinio pilietinės visuomenės fondo modelio (koncepcijos) projekto pristatymas

Gaja Bartusevičiūtė

Rytis Jokubauskas

NVO įstatyminės bazės tobulinimas