LNVF / Apie LNVF / Veikla / ANEC

ANEC

Standartai vartotojui

Pateikiamos į rinką prekės turi būti saugios, kokybiškos, nekelti pavojaus vartotojo sveikatai, gyvybei (elektros smūgio pavojaus) bei jo turtui (gaisro pavojaus). Pastaraisiais metais į Lietuvos rinką patenka labai daug gaminių ir siūloma paslaugų, ne visada tenkinančių vartotojų poreikius, tačiau pirkėjas rinkdamasis turi turėti garantijas dėl funkcinių, ergonominių, patikimumo, aplinkos apsaugos, saugumo ir kitų kokybės bei techninių reikalavimų atitikties. Vartotojai tampa sąmoningesni bei reiklesni ir mažiau pakantūs jų teisių pažeidimams.

Internal Market Package

A Briefing Note

(ANEC is indebted to BEUC for its agreement to use an internal note as the basis for this briefing note)

On 14th February 2007, the Commission adopted three proposals on the New Approach, constituting together “the new Internal Market Package for Goods.”

The Commission’s proposal may affect current and future regulations on food, food labelling, product safety, product labelling, environmental product standards and potentially most new product laws (toys, cosmetics, household products, electrical/electronic products, clothes, textiles etc).

Radio dažnių identifikavimas

ANEC ir BEUC organizacijos pateikė bendrą nuomonę dėl vartotojų interesų naudojant Radio dažnių idendifikavimo technologijas.